Panta rhei, vše plyne – především tok zboží

2020/05/13

Dobře integrované interní procesy přepravy materiálu jsou rozhodujícími faktory pro tok výroby.

Kdo se při procesech přepravy řídí starou pravdou „Vše plyne“, nebo ještě lépe „Vše je v pohybu“, nedělá chybu. Protože pouze tehdy, když vnitropodnikové procesy přepravy probíhají bez problémů, dostanete přesně to, co chcete a kdy to chcete.

Pokud vše plyne tak, jak má, můžeme Vám také přinášet stále nové výrobky: například inteligentní dopravní přístroje, které nabízejí nová, efektivnější měřítka pro cestu z bodu A do bodu B, aby vše probíhalo ještě lépe.

Přepravní trasy jsou stejně rozmanité jako materiály nebo výrobky, které se po nich mají přepravovat. Jsou široké a úzké, krátké a dlouhé, více a méně vytížené … proto je důležité zaměřit se na detaily, aby byla zaručena dobře přizpůsobená a integrovaná interní přeprava materiálu. Proti jsou často například vysoké objemy přepravovaného zboží, nekonsolidované přepravy, nákladné procesy přebalování nebo jednoduše také nesprávný „vozový park“. Je nutné vždy najít správné řešení.

Jedním z hlavních úkolů firmy je dosáhnout optimální synchronizace všech procesů v oblasti intralogistického zásobování materiálem. A jedním z nejdůležitějších faktorů je zde používaný dopravní přístroj a jeho „jízdní řád“.

Jedno je však třeba říci předem: jediné řešení, které by bylo vhodné pro všechny potřeby ve skladu nebo v jiných pracovních prostředích, pro všechny přepravní trasy a pro všechny druhy přepravovaného zboží, bohužel neexistuje.

Jaké dopravní přístroje umožňují optimální tok zboží?

Manipulační podvozky. Manipulační podvozek se skládá z tahače, takzvaného prostředku pro pozemní dopravu, a minimálně jednoho přívěsu manipulačního podvozku a výborně se hodí pro vysoce frekventovanou přepravu menšího množství materiálu na místo použití, ke zlepšení toku materiálu a zkrácení dob průchodu.

Druhy přepravních přístrojů jako manipulační podvozky představují základní vybavení pro výrobu typu just-in-time a just-in-sequence; tahače přitom v rámci provozu, nemocnice nebo skladu přemisťují řazené vozíky, které jsou individuálně naplněné podle interních provozních potřeb. Dokážou tak efektivně, rychle a bezpečně přepravit nejrůznější materiály a kromě toho ještě nahrazují vysokozdvižný vozík.

A nejen to: je možné také minimalizovat jízdy naprázdno, protože lze přepravovat různé zboží společně.

Vnitropodniková logistika wt$

Přehled nejdůležitějších výhod manipulačních podvozků.

 • Vyšší přepravní kapacita ve srovnání s vysokozdvižnými vozíky
 • Sloučení přepravních úloh
 • Manipulace bez potřeby vysokozdvižného vozíku: snížení počtu nehod při přepravě
 • Lean Production
 • Snížení objemu dopravy
 • Snížení personálních nákladů
 • Zvýšení transparentnosti a efektivity procesů
 • Nízké náklady na údržbu
 • Zkrácená doba zásobování materiálem
 • Snížení zásob na výrobních linkách
 • Vyšší spolehlivost zásobování na výrobních a montážních linkách

Jaký manipulační podvozek je pro Vás ten pravý?

Předtím, než zapojíte manipulační podvozky do svých interních provozních procesů, zamyslete se nad konkrétními potřebami a nezapomeňte, že ne všechny dopravní přístroje jsou vhodné pro všechny přepravní trasy. Proto na počátku proveďte inventarizaci svých stávajících a plánovaných úloh. Pro následné plánování a s ním spojené rozhodování o systému přepravy vyhovujícím Vašim potřebám jsou zásadní následující body:

 • Jaké nosiče nákladu jsou k dispozici a mají být přepravovány?
 • Jak má být nosič nákladu přepravován?
 • Jaké rozměry a jakou hmotnost mají nosiče nákladu?
 • Jak vysoká je celková hmotnost v naloženém stavu?
 • Jsou uličky dostatečně široké pro bezproblémovou nakládku a vykládku?
 • Je nutné při přepravě překonat stoupání nebo rampy? Pokud ano, jak velké je stoupání?
 • Je nutné upravovat pracovní postupy?
 • Je plánován jednosměrný provoz nebo je počítáno také s otáčením?
 • Jaké jsou vlastnosti podlahy?
 • Bude manipulační podvozek používán pouze k přepravě ve vnitřním prostředí nebo bude sloužit i k venkovnímu provozu?
 • V jakých intervalech je třeba dodávat materiál?
 • Existují speciální požadavky na přepravu Vašeho nosiče nákladu, například z hlediska pronikání nečistot, odvádění elektrostatických výbojů, zajištění nákladu?
Vnitropodniková logistika wt$

Na tomto základě můžete identifikovat své optimální přepravní trasy, provést logické přiřazení vozidel k přepravním trasám, naplánovat trasy s úsporou zdrojů a kapacit a – v neposlední řadě – samozřejmě zvolit správný systém manipulačních podvozků. Avšak pozor v následujících ohledech, protože velké manipulační podvozky mají i své limity.

Technické limity

Použití manipulačních podvozků nemá smysl nebo není vůbec možné, pokud je přepravované zboží příliš velké nebo příliš těžké pro běžné systémy. Také vnější faktory, například nerovné nebo příliš úzké přepravní trasy nebo přístup k nakládacím a vykládacím stanicím, mohou pro toto řešení znamenat limity.

Ekonomické limity

Také z ekonomického hlediska se manipulační podvozek nevyplatí vždy. Například v případě krátkých vzdáleností nebo vysokých potřeb materiálu, při kterých navíc není zapotřebí slučovat úlohy. Zde se do určité míry náročné skládání manipulačního podvozku nevyplatí. Přeprava pomocí stohovačů nebo pevně nainstalované dopravní techniky, jako jsou válečkové dráhy, by v takových případech představovala ekonomičtější řešení.

Z Amazonu přímo do skladu nápojů v Bodenheimu na levém břehu Rýna.

Vnitropodniková logistika wt$

Ve velkých skladech, například u největšího zásilkového obchodu na světě, se používají také velké tahače s přívěsy, které dokážou přemisťovat mnohonásobné náklady, aby přepravily jednotlivé kusy z bodu A do bodu B. Ne vždy jsou však tyto velké prostředky pro pozemní dopravu praktické: ve skladu nápojů v Bodenheimu na levém břehu Rýna nebo ve skladu nábytku v Braunschwaiku by měly jen málo místa a mohly by zboží přepravovat jen zřídka.

Zde jsou jasně ve výhodě menší tahače s přívěsem. Tyto malé tažné přístroje nemají místo k sezení nebo stání pro řidiče, ale posouvají či tahají, resp. řídí a otáčejí se ručně. Ale nemusíte mít strach, svaly zde potřebovat nebudete – hlavní, resp. nejtěžší práci přebírá integrovaný pohon pojezdu. Zaměstnanci mohou pohodlně jít vedle minitahače a snadno jím manévrovat. Díky tomu lze na krátkých a rovných trasách přepravovat zboží jednoduše a bezpečně, a to i na minimálním prostoru.

Řešení v podobě minitahačů se – díky své kompaktní konstrukci – výborně hodí také k doplňování zboží ve výrobě nebo v supermarketech a k přepravě na letištích nebo v nemocnicích. Vozíky i přívěsy lze navíc jednoduše vyměňovat, takže lze rychle a plynule přecházet mezi různými úlohami. Díky své nízké hmotnosti jsou tahače vhodné také k použití v mezipatrech. Tahače se za daných podmínek mohou používat i venku, pokud například potřebujete přemístit přívěs za auto.

K výkonu a síle není potřeba velikost.

Pokud jsou rozhodujícími faktory „velikost“ a flexibilita, měli bychom pro Vás příklad: prémiový elektrický tahač, který i my sami již delší dobu používáme ve skladu a se kterým jsme spokojeni. Těšte se i Vy na TAKKTOR T2000 od společnosti KAISER+KRAFT. Tento elektrický tahač s ojí je vybaven spojkou a nabíječkou a má nosnost 2000 kg. K jeho používání není zapotřebí řidičské oprávnění.

Zjistěte nyní více o našem řešení, které spojuje sílu a rychlost elektrického tahače s veškerými vlastnostmi našich vozíků – pro snazší manipulaci s materiálem na stísněných přepravních trasách.

Díky tomu, že náš elektrický tahač kombinujeme s vozíky přizpůsobenými specifickým úlohám, můžeme Vám nabídnout individuální řešení pro Vaše potřeby. Kontaktujte nás – rádi Vám poradíme.