Úspěšná týmová práce

Snadněji se to řekne, než udělá?

2021/08/25

Už za našich školních let existovaly dva různé druhy spolužáků. Ti, kterým se při slově „týmová práce“ rozzářily oči, a ti, kteří raději pracovali sami a netrávili mnoho času diskusemi. V pozdějších zaměstnáních je první skupina, „týmoví hráči“, velmi žádaná.

Mnozí manažeři však vědí, že v praxi týmová práce neprobíhá vždy tak hladce, jak se očekávalo. V tomto článku se podíváme na některé klíčové otázky týkající se týmové práce.

Co přesně znamená týmová práce a schopnost pracovat v týmu? Jaké jsou různé týmové role? Jak manažeři vytvářejí správné předpoklady pro dobrou týmovou práci a jaké časté problémy se objevují? 

Kdy mluvíme o týmové práci?

Pojmy týmová práce a schopnost pracovat v týmu se dnes používají téměř inflačně. Abychom pochopili, jak nejlépe dosáhnout cíle úspěšné spolupráce, je třeba si tyto pojmy vymezit.

Týmová práce

O týmové práci nebo týmové spolupráci se hovoří tehdy, když skupina lidí spolupracuje na dosažení společného cíle. Každý člen týmu má na této cestě jiný úkol. Všichni účastníci se tak důležitým způsobem podílejí na dosažení společného cíle. Rozdělení jednotlivých úkolů a koordinaci procesu přebírá vedoucí týmu.

Schopnost pracovat v týmu

Soft skills, které člen týmu potřebuje k úspěšnému splnění společného úkolu, se nazývají schopnost pracovat v týmu. Zaměstnanec s touto schopností tedy dokáže hodnotně přispět k dokončení úkolu, aniž by převzal celou koordinaci na sebe nebo se podřídil ostatním členům.

Pracovní forma týmové práce se často používá v časově omezených projektech, kde spolupracují zaměstnanci z různých oddělení nebo oborů. Týmová práce je však důležitá i pro dosažení optimálních výsledků při plnění každodenních úkolů v rámci jednoho oddělení.

Úspěšnost spolupráce mezi zaměstnanci závisí nejen na samotných členech týmu, ale také na tom, jak dobře zvládáte svůj úkol jako vedoucí týmu. Níže se dozvíte o běžných výzvách, kterým vedoucí pracovníci při plnění tohoto úkolu čelí.

Je dobrá týmová práce vůbec možná?

Je známým tipem, že v motivačním dopise je dobré propagovat se jako „týmový hráč“. Při rozhodování o tom, zda se uchazeč hodí do týmu, se manažeři nakonec musí spolehnout na první dojem.

Ale i když se zaměstnanci již dobře znají, je týmová práce zaměřená na dosažení cílů často obtížnější, než se očekávalo. Jaký je důvod?


4 časté omyly na cestě k úspěšné týmové práci

1. Skupina rovná se tým

Ne každá skupina lidí je tým. Tým se vyznačuje kolektivní odpovědností a jasně definovanými pozicemi, pravidly a povinnostmi. Skupina je pouze volné sdružení jednotlivců.

2. Týmy lze sestavit rychle

Skutečně efektivní týmy se málokdy podaří vytvořit během okamžiku. Tým – bez ohledu na to, jak dobře se jeho členové již znají – musí nejprve projít procesem rozvoje týmu. Tento proces učení by měl být iniciován vedoucím pracovníkem a rozvíjen formou workshopů nebo i mimopracovních aktivit.

3. Týmová práce by měla fungovat i bez vedoucího týmu

Vedoucí týmu by neměl být volán na místo při každém problému? Tým musí být také schopen se jednou za čas zorganizovat sám? Tato tvrzení pro způsob práce v týmu neplatí.

Aby tým fungoval optimálně, potřebuje kompetentního vedoucího týmu, který bude celý proces koordinovat. Existují však i jiné formy práce, například spolupráce, které jsou více samoorganizující.

4. Týmová práce je vždy lepší

Kolegové, kteří úspěšně pracují na projektu, sdílejí své poznatky a podávají si navzájem pomocnou ruku. Nezní to pro každého manažera ideálně?

Přesto je mylné předpokládat, že týmové struktury jsou vhodné pro každý úkol. Zejména pokud jste dosud nepřijali opatření pro budování týmu, vaši zaměstnanci často ztratí více času neproduktivní spoluprací než individuální prací. 

Vzhledem k těmto překážkám není překvapivé, že mnoho vedoucích pracovníků má pocit, že produktivní týmová práce není reálná. S trochou přípravy je však možné vytvořit vysoce výkonný tým. V následující kapitole se dozvíte, jaké výhody může dobrá týmová práce přinést vaší firmě.

Ještě vám chybí správné pracovní pomůcky pro příští týmovou schůzku?

Týmová práce jako faktor úspěchu: jaké výhody přinese vám a vaší firmě

Týmová práce

Možná vaše oddělení ušetří více času a zdrojů, pokud každý zaměstnanec udělá svou práci sám? Úspěšnou týmovou práci a kompetentní vedení týmu je třeba se naučit a vyžaduje to počáteční proces učení. Po zvládnutí však fungující týmové struktury přinášejí vaší firmě některé pozitivní efekty:

 • Větší sociální kompetence vašich zaměstnanců díky lepší kultuře řešení problémů a komunikaci
 • Zlepšení řídicích schopností manažera
 • Optimalizované výsledky díky efektu kolektivního učení a zvýšenému pocitu odpovědnosti
 • Silnější loajalita vašich zaměstnanců díky silnějšímu sociálnímu poutu
 • Lepší příprava na digitální budoucnost, kde je stále důležitější vytváření sítí a práce v globálních týmech 

Jak byste měli nejlépe postupovat, abyste dosáhli výše uvedených výhod pro vaši firmu? Prvním krokem je důkladně se podívat na to, kdo jsou vaši zaměstnanci.

Správné složení: typy lidí v týmu

To, zda někdo dobře pracuje v týmu, často závisí na tom, jak sebevědomě se chová. Svého cíle však nedosáhne ani tým složený pouze ze samotářů, ani tým složený pouze z komunikačních talentů – rozhoduje správná kombinace.

V 70. letech 20. století zkoumal psycholog Meredith Belbin otázku, do jaké míry závisí úspěch týmu na jeho složení. Na základě svých studií definoval devět týmových rolí, které by měly být ve vysoce výkonném týmu vyvážené:

Role zaměřené na akci

 • Činitel: proaktivní, překonává překážky
 • Perfekcionista: svědomitý, zajišťuje optimální výsledky
 • Realizátor: organizuje, realizuje plány

Role zaměřené na komunikaci

 • Koordinátor: komunikativní, řídí tým
 • Týmový pracovník: diplomatický, uklidňuje konflikty
 • Průkopník: nadšený, navazuje kontakty

Role zaměřené na znalosti

 • Specialista: angažovaný, přispívá odbornými znalostmi
 • Inovátor: kreativní, navrhuje nové nápady
 • Pozorovatel: analytický, kontroluje proveditelnost

Tento typ kategorizace vám pomůže identifikovat silné stránky vašich zaměstnanců. Kromě toho byste však neměli přehlížet individuální vlastnosti. Zvažte například osobní situaci a emoční stabilitu dané osoby. Rozhodující může být také to, zda je zaměstnanec pozitivně nebo negativně naladěn.

5 tipů: jak úspěšně pracovat v týmu

Týmová práce

Níže je shrnuto pět praktických kroků, které vám pomohou při vašem příštím vítězném týmovém projektu:

Úspěšná týmová práce: snadněji se to řekne, než udělá? mg$

Kontaktujte nás!

V případě dalších dotazů jsme vám k dispozici