Bezpečnost na pracovišti

Pracovní úrazy: příčiny a co s tím lze dělat

2020/06/12

Co myslíte, že by pro Vás mohlo být nebezpečnější, žralok nebo židle? Odpověď se nabízí, ale je to právě židle, před kterou byste se měli mít na pozoru, protože je pětkrát pravděpodobnější, že zemřete následkem úrazu způsobeném židlí, než že Vás zabije žralok. Mnohem více lidí je také zraněno padajícími automaty na nápoje a občerstvení nebo toastovači než žraloky. Chcete-li se chránit před nehodami, začněte ve svém bezprostředním okolí, ve svém každodenním pracovním životě. Proto Vám zde ukážeme, jak a čím můžete nehodám ve svém provozu předcházet.

Počet pracovních úrazů v německých* společnostech v posledních letech neustále klesá a v roce 2015 dosáhl nového minima: podle údajů centrální organizace Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung došlo k 866 056 pracovním úrazům podléhajících ohlášení, z toho bylo 470 smrtelných. Úrazovost činila necelých 22 úrazů na 1 000 pracovníků na plný úvazek. (* Ačkoliv zde byly použity statistiky německých společností, vývoj v Evropě je podobný).

Tato čísla však neprozrazují, že někdy je pracovní úraz „jen“ bolestivým varovným signálem bez následků, jindy však bohužel velkým neštěstím pro všechny zúčastněné a pro společnost. Větší úraz totiž často vede k přerušení výroby, pokračujícímu vyplácení mezd a nejistotě mezi zaměstnanci. Žádná společnost se však nemusí smířit s tím, že se „úrazy prostě stávají“, ale může jim předcházet: tím, že bezpečnost práce bude považovat za prioritu a investuje čas a peníze do bezpečnostních opatření.

Nejčastější druhy úrazů a opatření k jejich zabránění

Kluzká podlaha způsobí úraz následkem uklouznutí? Málokdy je to tak jednoduché. Téměř každý úraz má několik příčin a teprve kombinace nepříznivých okolností (vlhká podlaha) a chování zaměstnanců (nepozornost) vede k neštěstí. Níže Vám představíme tři nejčastější druhy úrazů a příslušná opatření k jejich zabránění.

„Některé obory jsou prostě nebezpečné“, – souhlasíte?

Víte, který obor je „nejnebezpečnější“ a kdo se častěji zraní? Ženy nebo muži? Riziko úrazu je silně závislé na oboru, – ale ne zcela! Začněme ale aktuálními statistikami úrazů: k většině úrazů nyní dochází ve stavebnictví, následují obory „dřevo a kovo“ a „doprava a přeprava“. Zároveň se jedná o obory, v nichž pracuje výrazně více mužů než žen. Skutečnost, že 90 procent pracovních úrazů se stane mužům, proto není žádným překvapením.

Za nejbezpečnější jsou považovány administrativní a sociální profese. A k poměrně nízkému počtu úrazů dochází i v „surovinovém a chemickém průmyslu“. Ještě na počátku 90. let byl tento obor považován za problematický, ale rozsáhlá opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zde výrazně zlepšila pracovní podmínky. To znamená, že žádný obor není sám o sobě nebezpečný. A bezpečnost a ochrana zdraví při práci skutečně snižuje počet pracovních úrazů!

Měkké dovednosti pro větší bezpečnost na pracovišti

Odstranili jste všechny zdroje nebezpečí, Vaši zaměstnanci jsou vyškoleni a skvěle vybaveni? Gratulujeme, splnili jste nejdůležitější předpoklady. Nezapomeňte však na „měkké faktory“, které mohou mít rozhodující vliv na statistiku úrazů.

  • Stanovte si měřitelný cíl. Lepší než nekonkrétní „snížení počtu pracovních úrazů“ je zaměřit se na konkrétní čísla ve stanoveném časovém období – a přizpůsobení opatření, pokud nedojde k dosažení cíle.
  • Nebezpečné situace považujte za příležitosti. Pokud se něco „prostě povedlo“, nestačí poděkovat andělu strážnému. Zdokumentujte všechny nebezpečné situace a považujte je za podnět pro zahájení zlepšení.
  • Podporujte kulturu chyb: povzbuďte své zaměstnance, aby hlásili nebezpečí a nebezpečné situace, ale také porušení bezpečnostních předpisů ze strany ostatních. Vytvořte atmosféru, ve kterém lze řešit přestupky a přitom v popředí zůstane vyšší cíl – bezpečnost provozu.
  • Věřte tomu, co děláte. A naopak. Společnosti často přijímají pro forma opatření pro snížení rizika úrazů, ale ani jejich vlastní nadřízení nevěří v jejich účinnost. Průzkumy ukázaly, že tato opatření pak ve skutečnosti nepřinášejí téměř žádné zlepšení. Pak je nejvyšší čas zpochybnit vlastní postup nebo třeba jen lépe informovat zaměstnance o nových preventivních opatřeních.

A pokud to ještě nejsou dost dobré důvody pro komplexní ochranu zdraví při práci: bezpečné a zdravé pracovní podmínky nejen předchází úrazům, ale také zvyšují motivaci, produktivitu a radost z práce.

Předcházení pracovním úrazům wt$
Předcházení pracovním úrazům mg$

Kontaktujte nás!

V případě dalších dotazů jsme Vám bezplatně k dispozici.