3 praktická doporučení pro dobře zorganizovaný úklid kanceláře

2021/01/22

Na pracovišti trávíte Vy i Vaši zaměstnanci většinu dne. Mělo by být tedy samozřejmostí, že je budete vždy udržovat v čistotě a pořádku. V každodenním pracovním životě zaměstnanců a vedoucích pracovníků však zbývá jen málo času zabývat se organizací úklidu kanceláře.

I když se toto téma nenachází na prvním místě Vašeho seznamu priorit, vyplatí se zabývat se jím podrobněji. Jsou všechny oblasti čištěny optimálně? Existuje něco, co by se dalo zlepšit?

V tomto příspěvku se dozvíte, proč je uklizené pracoviště tak důležité, a naleznete kontrolní seznam pro optimální úklid kanceláře. Kromě toho Vám vysvětlíme, kdo je vlastně zodpovědný za úklid a jak se e vyvarovat sporů ohledně čistoty

Úklid kanceláře

Proč je úklid kanceláře tak důležitý

Každý přirozeně upřednostňuje uklizené prostředí. Ve firemních prostorách ovšem existují ještě další pádné důvody, proč by úklid kanceláře neměl být zanedbáván.

Které oblasti je třeba uklízet jak často?

Ve firemní kanceláři se nachází mnoho prostor, které musí být, podle účelu použití, uklízeny různě často a důkladně. Náš kontrolní seznam Vám pomůže sestavit konkrétní plán pro úklid.

Kdo odpovídá za úklid kanceláře?

Pro úsporu nákladů by si mohl vynalézavý zaměstnavatel naplánovat, že úklidové práce jednoduše přenechá zaměstnancům. To však není přípustné. Podle německého zákona definujícího práva zaměstnavatelů smí například zaměstnavatel přidělit zaměstnancům pouze takové činnosti, které mají uvedeny v pracovní smlouvě.

Rozsudek soudu Landesarbeitsgerichts Mainz kromě toho potvrdil, že zaměstnanci mají právo na práci v čistých podmínkách. Zaměstnavatel podléhá povinnosti ochrany a je takto vázán k péči o zdraví zaměstnanců. K tomu patří rovněž odstraňování jakýchkoli hygienických nedostatků, které by mohly vést ke škodám na zdraví.

Úklid Vaší firmy můžete jako zaměstnavatel zajistit buď osobně, nebo zaměstnat pracovníka pro úklid či angažovat profesionální úklidovou firmu. Pokud úklid převezme proškolený personál, můžete se spolehnout na to, že budou všechny oblasti odborně vyčištěny.

Takto předejdete sporům ohledně úklidu

Nikdo se necítí zodpovědný za úklid nádobí z myčky a kolegové si stěžují na špinavé šálky na kávu ve dřezu? Takováto malá válka dlouhodobě narušuje firemní klima a motivaci. Nadřízení by proto měli od počátku nastavit jasné podmínky

Mělo by být sděleno a projednáno, že zaměstnanci jsou sami zodpovědní za základní pořádek v kanceláři, a zejména na vlastním stole. Zaměstnanci mohou obecně vykonávat lehké úklidové práce. Patří sem například odnášení použitého nádobí na konci pracovního dne do kuchyňky, uklízení papírů a pořadačů do příslušných odkladačů a skříní a uvedení konferenčních prostor po meetingu do původního stavu. 

Někdy může pomoci sestavení konkrétního plánu, ve kterém je definováno, kdo je v jakém okamžiku odpovědný za úklidové práce, například za naplnění a vyprázdnění myčky. Úkoly by měly být spravedlivě rozděleny mezi všechny kolegy.

Doufáme, že tipy v tomto příspěvku Vám pomohou k čistšímu pracovišti, na kterém se budou všichni zaměstnanci cítit dobře. Ohledně vhodných produktů pro úklid a sanitárních potřeb pro optimální úklid ve Vaší firmě Vám rádi poradíme.