Zvyšte produktivitu se správným osvětlením

Optimální osvětlení na pracovišti

2020/09/27

Známe to z vlastní zkušenosti: Když je pochmurné podzimní ráno, je cesta na pracoviště někdy náročná. Světlo je důležitým synchronizátorem pro naše vnitřní hodinky a podporuje produkci hormonů jako melatoninu a serotoninu.

Ty pak mají enormní vliv na naši výkonnost. Pokud světlo podnítí produkci hormonů příjemného pocitu, pak mozek navede naše buňky do maximální formy. Duševně i tělesně budeme výkonnější – naše produktivita se zvýší.

Lidská výkonnost má však své meze a v průběhu dne se mění. Se správným světlem ve správný čas můžeme řídit náš biorytmus a tím optimalizovat naši produktivitu. Kdo nyní myslí na své pracoviště, dokáže si snadno představit, jaký pozitivní vliv má optimální osvětlení na osobní výkonnost.

Až doba LED světel umožňuje zralé koncepce osvětlení

Kdo pracuje v uzavřených kancelářských prostorách, jen zřídka si vychutná přirozené denní světlo. Designéři kanceláří a odborníci na ergonomii se proto již od 70. let zabývají správným světlem pro pracovní svět. Předtím platilo jednoduše používané základní pravidlo: Když je příliš šero, stiskněte vypínač. Běžná žárovka však často narážela na své hranice, které padly až se zavedením LED žárovek na konci prvního desetiletí 21. století.

Od té doby se koncepce osvětlení pro pracoviště výrazně zlepšily.

Faktor flexibility

Možnosti použití LED světel pro optimální osvětlení pracoviště jsou téměř neomezené: Jsou kompaktní, robustní, snadno se montují a jsou k dispozici v téměř všech tvarech.

Faktor kvality světla

I když namodralé světlo a dlouhá doba spouštění dlouho snižovaly šarm LED žárovek, je dnes kvalita světla výrazně vyšší než u jakéhokoliv jiného světelného prostředku. Světelná účinnost je efektivní, svítivost enormní a LED světlo už není studené ani nepříjemné.

Faktor trvalé udržitelnosti

Kromě toho vynikají LED světla v porovnání s jinými světelnými předměty svou obzvlášť úspornou spotřebou, nižším vývinem tepla a rekordní životností.

Zatímco špatné světlo vede k újmám v produktivitě a příliš málo světla může dokonce způsobovat nemoci, umožňují moderní systémy osvětlení na bázi LED na pracovišti takové světelné poměry, které se pohybují v blízkosti přirozeného světelného spektra slunce.

KAISER+KRAFT nabízí profesionální světelná řešení LED pro každou oblast použití. S adekvátním osvětlením vytvoříte předpoklad pro vyšší výkon a motivaci. Objevte nyní světlo na míru.

Pomocí LED světel lze vytvořit ergonomické světelné poměry, které mají pozitivní vliv na schopnost koncentrace, spokojenost a produktivitu Vašich zaměstnanců.

Jak ale vypadá optimální osvětlení na pracovišti?

Minivýtahy, zvedací stoly atd.

Těžká břemena budou rázem lehčí

Jaký jas má být na pracovišti, to určuje zákon

Základní požadavky na světelné poměry na pracovišti řídí zákon o bezpečnosti práce. Podle nařízení o pracovištích mají mít pracovní prostory kvótu denního světla minimálně 2 procenta a optické spojení s venkovním prostředím – ledaže by to stavební podmínky na pracovních místech, jako jsou nádraží nebo letiště, neumožňovaly.

Plochy propouštějící světlo jako okna a světlíky musí zabírat minimálně 10 procent základní plochy místnosti, u činností s „činnostmi náročnými pro zrak“ minimálně 20 procent. Dveře a stěny se rovněž počítají, pokud jsou skleněné.

To jsou základní zákonné požadavky na světelné poměry na pracovišti. Jestli je Vaši zaměstnanci vnímají jako dobré nebo špatné, to však závisí na druhu činnosti.

Na tom se shodují i odborníci na světlo a doporučují proto směrné hodnoty v luxech v závislosti na individuálním pracovním prostředí.

Zvyšte produktivitu se správným osvětlením: Optimální osvětlení na pracovišti wt$

Další informace o optimálním osvětlení pracoviště jsme pro Vás shrnuli v našem rozsáhlém nákupním poradci.

Pět kroků k perfektnímu osvětlení na pracovišti

Záběr možností uspořádání je enormní a sahá od snadno realizovatelných běžných tipů až po komplexní koncepce osvětlení. Pro firmy, které chtějí udělat o krok navíc, než předepisuje zákon o bezpečnosti práce, jsou dnes v nabídce četné vysoce technizované systémy osvětlení.

„Moderní systémy pracují se snímači, které zachycují nejen přítomnost zaměstnanců, ale také podíl denního světla, podle čehož se následně automaticky stmívají“, říká odborník na světlo Jürgen Waldorf.

Zvyšte produktivitu se správným osvětlením: Optimální osvětlení na pracovišti wt$

Jak byste tedy měli postupovat při vytváření své koncepce osvětlení?

 • Shora
  Světlo musí stejně jako denní světlo přicházet shora. Není to pouze vnímáno jako přirozený jev, ale také to zvyšuje schopnost koncentrace Vašich zaměstnanců.
 • Správná barva
  Rozhodující je teplota barvy udávaná v kelvinech. Polední slunce má hodnotu 5 500 až 5 800 kelvinu a při tomto světle jsou lidé obzvlášť produktivní.
 • Ale pozor
  Špičkový výkon není setrvalý stav. Proto by Vaši zaměstnanci měli mít možnost světlo sami regulovat – například, aby je o přestávkách ztlumili.
 • Správné kombinování
  Používejte umělé a přirozené světlo, abyste zabránili oslnění. Umístěte pracoviště v pravém úhlu k oknu a používejte žaluzie.
 • Přímé a nepřímé světlo
  Vsaďte na kombinaci přímého a nepřímého světla. Jako doplněk ke stropnímu světlu fungují nejlépe stmívatelné lampy pro psací stoly.

Předními inovátory v oblasti moderních světelných koncepcí jsou inženýři z firmy Waldmann. Středně velká firma z Villingenu-Schwenningenu se specializovala na řešení osvětlení pro oblast průmyslu, kanceláří, péče a zdraví. Navštivte náš speciální obchod Waldmann!

„Human Centric Lightning“ je biodynamické světlo

Osvětlení přizpůsobené lidskému biorytmu zvyšuje vlastní výkonnost – a kdo se cítí příjemně, pracuje produktivněji. Lampy, které lze ovládat pomocí aplikace v chytrém telefonu, již nejsou vzácností. Jako „Human Centric Lightning“ se označují koncepce osvětlení, které pomocí správné dávky světla vytvářejí optimální pracovní podmínky.

Kdo po ránu potřebuje trochu vzpruhy pro svůj krevní oběh, sází vedle studené sprchy a teplé kávy na tyto nové možnosti digitálně řízeného osvětlení. Jasné světlo je sice trochu nepříjemné, ale na biorytmus působí jako přirozený probouzeč. Pomocí několika kliknutí lze automaticky přednastavit osvětlení na celý průběh dne – včetně hřejivé atmosféry západu slunce na večer po práci.

Odborníci jako poradce feng shui Günther Sator a Hans-Jürgen Hentschel, autor knih a odborný lékař pro psychosomatiku, kteří se již desetiletí zabývají vlivem světla na lidskou výkonnost, vycházejí ze zvýšení produktivity až o 20 procent.

Která firma si z hlediska tohoto potenciálu ještě může dovolit neinvestovat do optimálního osvětlení na pracovišti?

Zvyšte produktivitu se správným osvětlením: Optimální osvětlení na pracovišti mg$

Kontaktujte nás!

V případě dotazů jsme Vám bezplatně k dispozici.