Materiálový tok v kostce

2020/07/14

Materiálový tok – poznejte cestu výrobku

Na stopě sadě pro rozčlenění zásuvek EUROKRAFTpro.

Jak rozumíte pojmu materiálový tok? Pokud se vyznáte v hospodaření se zbožím, pak jistě víte, co znamená „plánování prostoru a řízení pohybu materiálu v rámci firmy a mezi firmou a jejím okolím“. Tato definice ostatně pochází z Wikipedie a na většinu lidí působí velmi abstraktně. Taková je však realita, protože správa materiálového toku ve firmě je mimořádně komplexní a obsáhlá.

Abyste lépe pochopili jednoduché procesy na pozadí, rádi bychom Vás vzali na cestu s naší sadou pro rozčlenění zásuvek, přičemž se omezíme na materiálový tok pouze jednoho produktu a distancujeme se tím ode vší komplexnosti.

Všechno začíná ve skladu u výrobce

Sada pro rozčlenění zásuvek EUROKRAFTpro sestává vždy z jedné podélné a čtyř příčných přepážek a je dodávána v rozloženém stavu, jednotlivé díly je následně třeba sestavit. Tak to stojí v datovém listu. A tak je to později také akceptováno příjemcem.

Znamená to, že jednotlivé součásti musí být ve výrobě nejprve zkompletovány, dříve než bude cokoli naskladněno nebo odesláno. A tím již začíná materiálový tok.

Materiálový tok v kostce wt$

Přepravní trasa 1: sklad u výrobce –> výroba u výrobce

Materiálový tok v kostce wt$

Ve výrobních firmách musí být většina oblastí pravidelně vybavována surovinami, pomocnými materiály a provozními látkami, dodavatelskými díly a polotovary a obecně kancelářským materiálem a náhradními díly. V mnoha výrobnách jsou proto nainstalovány dopravní systémy. Pomocí válečkových drah nebo pásových dopravníků může být materiál rychle a efektivně dopravován na potřebné místo. Smysluplným řešením je to především pro velmi velké provozní haly. V menších výrobnách dosud materiál ze skladu často přinášejí sami zaměstnanci. Velké díly však i zde musí být přemisťovány dopravními přístroji.

V případě sady pro rozčlenění zásuvek čtyři jednotlivé dělicí plechy příčných přepážek a jeden dělicí plech podélné přepážky rovněž kompletuje zaměstnanec ručně.

Přepravní trasa 2: výroba u výrobce –> obchodník

Na co je třeba dát pozor před expedicí zboží?

Aby naše sada pro rozčlenění byla správně připravena pro expedici k obchodníkovi, jednotlivé součásti jsou ve skladu naskenovány, odebrány a přeneseny na balicí stůl. Zde následuje nejdůležitější pracovní krok před expedicí zboží: balení.

Vnější obal zboží musí být zvolen tak, aby byl produkt chráněn před poškrábáním. Přepravní krabice zároveň nesmí být poškozena rohy a hranami plechů. Často se proto používá balicí nebo bublinková fólie. Vnější krabice s nejvhodnějšími rozměry neponechává zbytečný volný prostor pro klouzání zboží uvnitř.

Takto vypadá krabice naší sady pro rozčlenění zásuvek: zvenčí je na ní nalepen čárový kód, takže produkt nyní může být naskenován a naskladněn jako celek.

Materiálový tok v kostce wt$

A kam putuje nyní? K obchodníkovi. Ten totiž prodává dílenské stoly a zásuvkové skříně a objednal si u nás 200 sad pro rozčlenění zásuvek. Naše sada tedy opouští oddělení expedice zboží v naší vlastní výrobně v Haanu spolu s 199 dalšími. Vždy deset kusů ve větší krabici, stohované na europaletách a pevně ovinuté balicí fólií, která je součástí zajištění nákladu. Nesmí totiž dojít ke spadnutí krabic ve stohu. Ale k tomu se ještě dostaneme později.

Co se děje při příjmu zboží?

Zboží je dodáno na místo, to je jasné. Avšak mnohem důležitější je, že zboží dorazí ve smluveném čase. Nejen proto, aby mohlo být dodané zboží včas použito, ale především také proto, aby nedošlo k dopravnímu chaosu na firemních pozemcích. Představte si, jak by to vypadalo, kdyby k Vám najednou přijelo pět nákladních automobilů naráz.
Kontrola času příjezdu a zpětné hlášení odchylek dodavateli proto patří k úkolům při příjmu zboží. Společně tak mohou být optimalizovány dodací časy.

Dalšími úkoly jsou:

 • potvrzení přijatého zboží
 • evidence dodaného množství, příp. prostřednictvím mobilních dat
 • namátková kontrola, vážení atd.
 • evidence a příp. další použití obalů, palet a přepravních nádob
 • třídění a příprava pro další materiálový tok
Materiálový tok v kostce wt$

Naše sada pro rozčlenění zásuvek nyní tedy stojí na paletě v oddělení příjmu. Následně bude odebrána jedna z ostatních 199 sad a zvážena na váze. Jedna sada váží 5 kg a obal 500 g. Dohromady tedy 5,5 kg na kus. Poté bude zvážena celá paleta se všemi krabicemi. Od zjištěné celkové hmotnosti bude odečtena hmotnost palety. Výsledek: 1,1 tuny. To znamená, že skutečně dorazilo 200 sad. Teprve po této kontrole bude naskenováno sériové číslo a zboží zadáno do systému obchodníka.

Přepravní trasa 3: příjem zboží u obchodníka –> sklad u obchodníka

Ve skladové hale obchodníka pracují s komplikovaným skladovým systémem. Ten je propojen se systémem hospodaření se zbožím. Zaměstnanci naskladněné zboží při příjmu naskenují a následně je dopraví na volné místo ve skladu. Skladovací místo tak bude v systému hospodaření se zbožím uloženo u produktu, takže je možné zjistit, které zboží je kde uskladněno. Zaměstnanci skladu se pak s vychystávacím nebo zdvižným vozíkem pohybují od jednoho skladovacího místa ke druhému.

Naše sada pro rozčlenění je nyní tedy spolu s ostatními na paletě přepravena do skladu pomocí zdvižného vozíku.

Přepravní trasa 4: sklad u obchodníka –> výdej zboží u obchodníka

O týden později si zákazník objedná náhradní díly a rozšíření pro svůj dílenský stůl nebo zásuvkovou skříň. Spolu se systémem děrovaných stěn, cylindrickým zámkem s klíčem a jemně rýhovanou podložkou bude sada opět naskenována na skladovém místě u obchodníka a přemístěna na balicí stůl. Jsme tedy v cílové rovince a náš produkt brzy dorazí na místo používání.

Síla dobrého balicího stolu

Dobrý balicí stůl je stavěcím šroubem rychlosti materiálového toku, protože když má pracovník vše po ruce a ve vhodné individuální pracovní výšce, může pracovat efektivněji a zdravěji. Avšak jak se balicí stůl stane dobrým balicím stolem?

 • Všechny potřebné pomůcky (kartonáže, odvíječe lepicí pásky, váhy, tiskárny přepravních etiket atd.) jsou k dispozici přímo na psacím stole.
 • Digitální připojení pro zadávaná data (produkt, počet, hmotnost, dodací adresa atd.).
 • Balicí stůl může být výškově přenastaven, aby různě vysocí zaměstnanci mohli pracovat za stejných podmínek.
 • Balicí stanice musí umožňovat použití všech typů obalů: od dopisních obálek přes paletu s krabicemi až po sudy a kontejnery.

Síla správného balení

Materiálový tok v kostce wt$

Naše sada pro rozčlenění zásuvek se stále nachází v původním vnějším obalu. Spolu s ostatními třemi produkty pro zákazníka nyní bude na balicím stole opět zabalena tak, aby nemohlo dojít k žádnému poškození. Při správném balení pomáhají následující pravidla:

 • Těžké produkty patří dolů.
 • Křehké produkty leží pokud možno uvnitř a lehké produkty nahoře.
 • Vzduchové polštáře, balicí papír nebo zbytky kartonů poslouží jako výplň mezer a zarážky uvnitř balíku, aby bylo zabráněno tření jednotlivých balených produktů o sebe nebo poškození vnitřní kartonové stěny.
 • Lehké zboží je chráněno měkkými materiály jako je bublinková fólie, zatímco pro těžké zboží se používá tvrdší výplňový materiál, například perforovaný karton.
 • Protože nejčastěji jsou u vnějších obalů poškozeny rohy a hrany, měly by být zevnitř vždy chráněny výplňovým materiálem.

Jakmile je vše bezpečně zabaleno, balík bude na expedičním vozíku přemístěn k výdeji zboží.

Logistika: proč je dobrá příprava naprosto nezbytná

Zajištění nákladu je povinností každého poskytovatele logistických služeb. Speditéři k tomuto účelu používají pomůcky jako jsou vázací popruhy, sítě, protiskluzové podložky a podkládací klíny. V nákladních automobilech je většinou vozí s sebou. Jakmile tedy řidič obdrží dokumenty k přepravovaným produktům, zkontroluje, zda je zboží kompletní, a naloží je tak, aby je mohl dobře zajistit. Cílem je, aby zboží dokonce i po mnoha zatáčkách a dírách ve vozovce stálo tak, jako na začátku jízdy.

Přepravní trasa 5: výdej zboží u obchodníka –> místo používání

Po mnoha hodinách jízdy a dlouhé zácpě dorazí balík s naší sadou pro rozčlenění zásuvek na místo používání. Obsah bude zkontrolován, sada bude opět naskenována jako vydaná na skladovém místě u obchodníka a bude podepsán protokol o dodávce.

O hodinu později se již naše sada pro rozčlenění nachází v dílenském stole. Zůstane tam ještě mnoho let, protože na produkty EUROKRAFTpro je poskytována záruka deset let. Cesta našeho produktu tím končí.

Jak plánujete Váš materiálový tok?

Materiálový tok v kostce mg$

Kontaktujte nás!

V případě dalších dotazů jsme Vám bezplatně k dispozici.