Jak roboty mění fyzickou práci

2022/04/11
Sahání rukama nad hlavu, zvedání těžkých předmětů, provádění stejných pohybů po celý den: Mnoho činností v logistice nebo ve výrobě zatěžuje tělo a dlouhodobě poškozuje zdraví. Nebylo by hezké, kdybyste je mohli jednoduše předat někomu jinému?

Toto přání se stává realitou ve stále větším počtu firem. Tam se stroje chopí práce tam, kde je to pro člověka nezdravé.
Zde se dozvíte více informací o tom, jak roboty mění fyzickou práci dnes i v budoucnosti.

Formy spolupráce člověka se strojem

Od koexistence ke spolupráci
Jak roboty mění fyzickou práci wt$

1. Koexistence

Lidé a roboty pracují nezávisle na sobě v sousedních pracovních zónách, aniž by je z bezpečnostních důvodů oddělovalo ohrazení.

Jak roboty mění fyzickou práci wt$

2. Kooperace

Lidé i roboty plní různé úkoly procesu ve stejném pracovním prostoru, aniž by spolu přímo spolupracovali. Například zaměstnanec opracuje součást a odloží ji stranou, když je hotová. Robot ji uchopí a přepraví ji dál.

Jak roboty mění fyzickou práci wt$

3. Spolupráce

Člověk a robot nejenže se nachází ve stejné místnosti, ale oba pracují „společně“. Například v montážní stanici provádějí různé práce na jednom dílu. Kamery a snímače zabraňují tomu, aby při tom docházelo k nehodám.

Koboty – společně se pracuje snáze

Jak roboty mění fyzickou práci wt$

Roboty, u kterých pracují lidé a stroje společně, se nazývají „koboty“ – je to spojení pojmů „kolaborace“ a „robot“.
Mimo to samozřejmě existuje mnoho případů, kdy pevně nainstalované roboty pracují samostatně ve vlastním uzavřeném pracovním prostoru a od zaměstnanců jsou odděleny přepážkami. V tomto případě však lze o „spolupráci“ mluvit pouze omezeně.

Trend směřuje ke kooperaci a spolupráci. Pevně nainstalované průmyslové roboty totiž mají pouze omezený potenciál, zatímco moderní stroje otevírají spoustu možností.

V budoucnu tak budou pravděpodobně všudypřítomné mobilní roboty, které budou samostatně přenášet předměty z místa A do místa B. Stroje budou plnit úkoly údržby a převezmou koordinaci výrobních procesů. Ve Smart Factory, inteligentní továrně budoucnosti, produkty a zařízení vzájemně komunikují do té míry, že lidé téměř nemusí zasahovat.

Jak mohou roboty ulehčit lidským pracovním silám

Výhody pro firmy i pro zaměstnance

Všude tam, kde k běžnému dni patří těžká fyzická práce, opakující se činnosti nebo nezdravé pohyby, přinášejí roboty několik výhod:
Jak roboty mění fyzickou práci con

Předcházejí zraněním a onemocněním. Zkracuje se doba nepřítomnosti v zaměstnání a zaměstnanci zůstávají produktivní až do stáří.

Jak roboty mění fyzickou práci con

Zabraňují nehodám tím, že provádějí nebezpečné práce.

Jak roboty mění fyzickou práci con

Zrychlují procesy a snižují chybovost. Koneckonců práce stroje nebude nikdy nedbalá, i když bude celý den dělat pořád totéž.

Jak roboty mění fyzickou práci con

Zbaví zaměstnance monotónních úkolů, které jim nepřinášejí radost.

Tip: Někdy není po ruce žádný robot, který by udělal práci za Vás. V těchto případech je nejlepší přečíst si naše tipy pro správné zvedání, nošení a tažení. Zabráníte tak přetížení i bez stroje.

Dělba práce mezi člověkem a strojem v budoucnosti

Odborníci se domnívají, že význam robotů a automatizace se bude v následujících letech zvyšovat. Stroje propojené do sítě budou stále více schopny vykonávat práci samostatně a díky umělé inteligenci reagovat na neočekávané situace. Mimo to budou mnohem častěji než dnes úzce spolupracovat s lidmi bez nutnosti ochranného ohrazení.

Fyzicky namáhavé činnosti v průmyslu by se tak mohly zásadně změnit. Zatímco roboty přepravují břemena a montují součásti, mohou se lidé více soustředit na duševně náročné a rozmanité činnosti. Současně klesá množství problémů se zády apod. Zaměstnání jsou zdravější a atraktivnější.

Aby bylo možné z těchto výhod těžit, je nutné zajistit, aby zaměstnanci nepolevili. Neboť i přesto, že je sporné, jaké dopady bude mít vývoj stále lepších robotů na trh práce, jedno je velmi pravděpodobné: V budoucnosti bude v průmyslu méně pracovních míst, jejichž náplní práce budou především stále se opakující činnosti. Zato bude například potřeba více zaměstnanců, kteří budou stroje ovládat a kontrolovat. Proto se další vzdělávání vyplatí stejně, jako investice do moderního vybavení pracoviště.

Jak roboty mění fyzickou práci wt$

Další témata související s podnikáním najdete na našem informačním portálu.

Obrázek kontaktu

Kontaktujte nás!

V případě dalších dotazů jsme Vám rádi k dispozici.