Spolehlivá čistota. Ekologický úklid Vaší kanceláře.

2021/01/22

Ochrana klimatu je největší výzvou naší doby. Podle výpočtu německého statistického úřadu firmy v roce 2010 investovaly do ochrany životního prostředí zhruba 30 000 milionů eur. O šest let později to bylo již 41 118 milionů eur. Znamená to, že vědomí odpovědnosti za životní prostředí v německých firmách stoupá. 

Úklid kanceláře skýtá četné možnosti k ekologickému jednání. A často to ani není spojeno s větší náročností nebo s vyššími náklady. Což je dobře, protože z trvalé udržitelnosti při péči o prostory budou mít nakonec výhody všichni:

  • Zaměstnanci, kteří budou pracovat ve zdravém prostředí
  • Firma, která s dobrým svědomím udělá něco pro svou image
  • Životní prostředí, které bude minimálně zatěžováno

Tento příspěvek Vám poskytne přehled o tom, jaké výhody Vám mohou přinést ekologická opatření pro úklid ve Vaší firmě. Kromě toho se budeme zabývat požadavky na trvale udržitelnou péči o prostory a nabídneme Vám praktický kontrolní seznam, se kterým budete moci opatření ihned realizovat.

K čemu trvale udržitelný úklid?

Přečetli jste si někdy etiketu běžného univerzálního čisticího prostředku? Hemží se výstrahami a symboly zobrazujícími mrtvé ryby a upozorňujícími na toxické nebo žíravé látky.

Všechny tyto škodlivé chemikálie se po úklidu nerozpustí někde ve vzduchu, nýbrž odtečou s mycí vodou výlevkou ven do přírody. Zejména používání čisticích prostředků škodlivých pro životní prostředí tedy může vést k zátěži pro člověka a přírodu

S ekologicky promyšleným jednáním toho můžete v kanceláři dosáhnout mnoho. Přechod k ekologickým čisticím prostředkům se Vám možná bude zdát jako kapka v moři.

I zdánlivě malá opatření však ve skutečnosti vykazují velký efekt. Z výhod některých pozitivních účinků můžete těžit i ve Vaší firmě. Výhody v přehledu:

Důležité oblasti pro ekologickou péči o prostory

Úklid povrchů

Podlahy, psací stoly, skříně, tiskárny, sanitární zařízení – na těchto površích se odehrává většina úklidových prací.

Pořádek a nakládání s odpady

Kdo už se někdy pokoušel utřít chaotický psací stůl, ten ví: pořádek pomáhá při čištění. Také při manipulaci s odpadky můžete jednat šetrně k životnímu prostředí.

Čištění vzduchu

Některé nečistoty nejsou na první pohled zřejmé. Mějte proto na zřeteli také kvalitu a čistotu vzduchu, který dýcháte.

Požadavky na trvale udržitelný úklid

Při úklidu platí zásada: tak čisté, jak je zapotřebí, s tak málo zdroji, jak je to jen možné. Co je tím myšleno? 

Biologická odbouratelnost: zlatý standard u čisticích prostředků

Čisticí prostředky jsou často toxické pro vodní organismy. Zejména tenzidy, aktivní mycí substance, se v přírodě rozkládají velmi dlouho. Pro trvale udržitelný úklid byste proto měli dbát na biologickou odbouratelnost čisticích prostředků. Existují různé ekologické značky, například „Modrý anděl“, které Vám usnadní orientaci při nákupu.

Kontrolní seznam pro úklid šetrný k životnímu prostředí

Celý úklid kanceláře pravděpodobně nevezmete do ruky Vy osobně. Avšak jako osoba odpovědná za tuto oblast máte velký vliv. Začíná to již při výběru úklidové firmy, resp. pracovních sil. Dodržujte ekologické standardy a mluvte o nich s personálem. V mnoha případech bude na Vaše podněty otevřeně reagovat.

Trvalá udržitelnost je pro nás u kaiserkraft stěžejním tématem. Podívejte se na naše stránky o trvalé udržitelnosti a zjistěte, jak u kaiserkraft chráníme životní prostředí!