Dobré pro životní prostředí a pro image

Jak můžete ve své firmě uspořádat akci CleanWalk

2021/10/28

Všude se mluví o znečištění odpadky. Nadešel čas něco proti tomu dělat. Jako firma můžete jednoduše podpořit udržitelnost tím, že uspořádáte CleanWalk.

Ještě nikdy jste se nezabývali tématem CleanWalk? To nevadí. Řekneme Vám vše, co k tomu potřebujete vědět.

Nyní si můžete přečíst,

  • co se skrývá za pojmem CleanWalk,
  • jaký užitek z toho má Vaše firma
  • a jak můžete uskutečnit CleanWalk.

Co je to vlastně CleanWalk?

Při takzvané akci CleanWalk nebo také úklidové procházce účastníci procházejí určitou oblast (městskou čtvrť, park nebo areál firmy) a sbírají odpadky. Odtud je název CleanWalk (Clean = čistý, Walk = procházka). Sesbírané odpadky jsou následně odevzdány k řádné likvidaci. Tyto akce sběru odpadků organizují ekologické organizace, ale také soukromé iniciativy a firmy.

Co je dobré vědět:
Takzvaný „Littering“, tedy nedbalé odhazování odpadků, je rozšířeným problémem ve velkých městech. Nejenže zatěžuje životní prostředí, ale stojí také mnoho peněz. Například města a obce v Německu zaplatí celkem asi 700 milionů eur za čištění parků a ulic od jednorázových plastových obalů nebo nedopalků cigaret, za vyprazdňování odpadkových košů a za likvidaci odpadu.

Proto se CleanWalk firmám vyplatí

Existují dobré důvody, proč stále více firem objevuje CleanWalk.
Dobré pro životní prostředí a pro image wt$

Příspěvek k udržitelnosti

Upřímně: Kdo by nedal přednost parkům a ulicím bez nedopalků cigaret, plechovek od nápojů a hromady plastů? Prostřednictvím akcí CleanWalk přispíváte k čistšímu prostředí. Mimoto si účastníci těchto akcí mohou lépe uvědomit, kolik odpadu v běžném životě denně vzniká. Někdy to může být impulz ke snížení vlastní produkce odpadu nebo alespoň k odevzdávání odpadků k likvidaci tam, kam patří.

Dobré pro životní prostředí a pro image wt$

Podpora image

Činit dobro a mluvit o tom je nejen legitimní. Je to stále důležitější v době, kdy spotřebitelé věnují stále větší pozornost tomu, jaké hodnoty firma zastupuje. CleanWalk je ideální příležitost, jak zvýšit image firmy. Akci oznamte prostřednictvím tiskových prohlášení a poté informujte o jejím průběhu na vašich internetových stránkách. Pokud budete mít možnost, nahrajte video a zveřejněte je na sociálních sítích.

Dobré pro životní prostředí a pro image wt$

Podpora teambuildingu

Akce CleanWalk posilují pospolitost. Zde se k tomu přidružuje něco, co při fotbalovém utkání nebo večerním grilování s přáteli nezažijete: pocit, že jste společně vykonali něco dobrého. To spojuje. A grilovací párty se přesto nemusíte vzdát. Uspořádejte ji jako poděkování za účast na akci CleanWalk.

To je při organizaci důležité

Vyrazit na cestu a sbírat odpadky do pytle není správná strategie pro CleanWalk s větší účastí. Všichni zúčastnění si akce více užijí, když je správně zorganizovaná. Předejdete tak i problémům. Shrnuli jsme několik bodů, při jejichž dodržení bude Váš CleanWalk naprostým úspěchem:

A poté?

Po ukončení akce CleanWalk máte příležitost zdokumentovat své úspěchy a udělat tak něco pro image Vaší firmy. I v tomto případě využijte všechny kanály, které máte k dispozici, a vedle textů zveřejněte co nejzdařilejší fotografie nebo videa. Při troše štěstí a dobré práci PR oddělení může o Vaší akci vyjít následná zpráva v tisku. Podle toho, jak velký úspěch Váš CleanWalk měl, není na škodu akci zopakovat.

Jak společnost kaiserkraft přispívá k čistšímu životnímu prostředí

Společnost kaiserkraft se pravidelně účastní akcí CleanWalk. V červenci 2021 jsme tak zahájili mezinárodní iniciativu CleanWalk. V jejím rámci si zaměstnanci společnosti kaiserkraft, gaerner, Gerdmanns, Runelandhs a Takkt mohli vzít tři hodiny volna na sběr odpadků společně se svými kolegy.

Můžete si také přečíst, jak společnost kaiserkraft podporuje zahradníka Jana Kleena z Wilhelmshavenu při jeho dobrovolných akcích CleanWalk.

Dobré pro životní prostředí a pro image mg$

Kontaktujte nás!

V případě dalších dotazů jsme Vám rádi k dispozici.