Bezpečnost na staveništi

Tipy pro bezpečné staveniště

2022/04/11

Na staveništích číhá mnoho nebezpečí, ať už se jedná o padající předměty, nedostatečně zajištěné lešení nebo unikající nebezpečné látky. Kromě toho se zvyšuje tlak na termín a nepříznivé počasí. Není divu, že počet úrazů na staveništích je vysoký. Některé z nich končí vážnými zraněními nebo dokonce smrtí.

O to důležitější je, abyste své zaměstnance při práci co nejvíce ochránili. S našimi tipy vytvoříte ze svého staveniště i v hektických časech bezpečné místo.

Největší nebezpečí na staveništích

Statistiky ukazují: některé příčiny nehod na staveništích jsou obzvláště časté. Mezi ně patří:
Pád

Pády

Stavební práce na lešeních často vedou k vážným pádům. Totéž platí pro výkopy a šachty.

Důležité: Lešení nemusí být zvlášť vysoké a šachty nemusí být zvlášť hluboké, aby pád způsobil vážné zranění. Někdy stačí malý výškový rozdíl.

Uklouznutí

Pády na rovné zemi

K mnoha nehodám dochází proto, že lidé na rovném povrchu uklouznou nebo zakopnou. Toto nebezpečí hrozí zejména za deště nebo na podzimním listí.

Spadne bedna

Padající předměty

Nedostatečnými bezpečnostními opatřeními jsou ohroženy nejen osoby na lešení, ale i osoby pod ním. V nejhorším případě je zasáhne padající nářadí a nemají na sobě helmu.

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Další častou příčinou úrazů na staveništích jsou nebezpečné látky, například rozpouštědla, výpary a vysoce hořlavé látky. Ohrožují bezpečnost lidí i životního prostředí.

Elektřina

Elektrický proud

Pokud jsou elektrické stroje a přístroje poškozeny nebo jsou vlhké, pokud nebyla správně provedena údržba nebo pokud zaměstnanci nedodržují bezpečnostní opatření, hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem.

Zranění kladivem

Stroje

Stroje se stávají zdrojem nebezpečí různými způsoby. Například pily mohou při neopatrném zacházení způsobit nebezpečná řezná poranění. Kromě toho se opakovaně stává, že obsluha strojů nebo řidiči nákladních vozidel při couvání přehlédnou chodce.

Dobré plánování je rozhodující pro bezpečná staveniště

Pečlivé plánování hraje rozhodující roli při prevenci úrazů na staveništích. Pro větší bezpečnost věnujte pozornost zejména následujícím aspektům.

 • Zákonné předpisy:
  V závislosti na zemi existuje celá řada zákonných předpisů upravujících bezpečnost staveniště, které je nutné dodržovat. Začíná to hodnocením rizik a pokračuje až k ochranným pomůckám pro pracovníky.
 • Individuální okolnosti:
  Každé staveniště je jiné: odpovědné osoby proto musí individuálně identifikovat potenciální nebezpečí a předem naplánovat, jak je možné je minimalizovat.
 • Počasí:
  Je rozdíl, zda práce probíhají v létě nebo na podzim. Zohledněte faktory, jako jsou teploty, srážky nebo již zmíněné podzimní listí.
 • Odpovědnost:
  Kdo je za co odpovědný a kdo se stará o bezpečnost v určité oblasti? Jasné rozdělení rolí a strukturované pracovní postupy pomáhají předcházet nehodám. Kromě toho zajišťují vyšší efektivitu. I v tomto případě dodržujte právní předpisy, například pokud jde o předepsané vedoucí pracovníky.

Tipy pro větší bezpečnost na staveništi

Bezpečnost na staveništi se skládá z mnoha jednotlivých opatření, která závisí na individuálních rámcových podmínkách. Pokud se budete řídit níže uvedenými tipy, položíte dobrý základ.

Tipy pro bezpečné staveniště wt$

Zabezpečení a ohraničení nebezpečných oblastí

Zábradlí, boční ochrana a kryty zabraňují pádům z výšky. Ochranné sítě zachycují předměty padající například z lešení. Stejně důležité jsou zábrany a značení na úrovni terénu. Pomocí stavebního oplocení, zábran a zákazových značek zabraňte kolemjdoucím, aby zabloudili na Vaše staveniště, a označte nebezpečné oblasti nebo trasy pro zaměstnance – ideálně tak zřetelně, aby zůstaly „viditelné“ i při stresu z práce.

Tipy pro bezpečné staveniště wt$

Dobré osvětlení staveniště

Práce za tmy je nejen obtížná. Při řízení stohovače je také větší pravděpodobnost, že stisknete špatné tlačítko nebo přehlédnete překážku či kolegu. Dbejte proto na to, aby byly všechny kouty staveniště dobře osvětleny. Moderní LED reflektory pro staveniště lze ovládat chytrým telefonem a svou práci odvedou i při teplotách pod bodem mrazu a srážkách. Pokud v místě, kde potřebujete, není k dispozici elektrické připojení, je dobrou volbou reflektor s akumulátorem.

Tipy pro bezpečné staveniště wt$

Vybavení zaměstnanců ochranným pracovním oděvem

Správný oděv je na staveništích životně důležitý: počínaje rukavicemi přes pracovní obuv pro dobrý došlap a chrániče prstů na nohou proti padajícím nástrojům, konstrukčním dílům apod. a konče ochrannými stavebními helmami. Požádejte všechny pracovníky na staveništi, aby je nosili. Vrchní díly, resp. Bundy chrání před chladem a vlhkem. A při zhoršené viditelnosti zajistí lepší viditelnost reflexní prvky. Součástí Vašeho vybavení by měla být také ochrana sluchu při práci s hlasitými stroji nebo ochrana očí při svařování.

Tipy pro bezpečné staveniště wt$

Správná manipulace s nebezpečnými látkami

Při úniku nebezpečných látek mohou pomoci krycí rohože, těsnicí polštáře a záchytné plachty. Stačí je posypat sorpčním granulátem. Poté nechte krátce vsáknout, zameťte a zlikvidujte. Nouzová situace je vyřízena.

Jako prevence se osvědčily nasákavé hadice z nasákavé sorpční textilie a nasákavé polštáře. Umístěte je kolem strojů nebo nádob.

Tipy pro bezpečné staveniště wt$

Pozornost věnovaná čistotě

Na dobře uklizených staveništích hrozí menší nebezpečí zakopnutí a zranění v důsledku ostrých předmětů. Myslete také na stavební vysavače, které vysávají škodlivý prach, třísky, odštěpky apod. Mokré vysavače odstraní dokonce tekutiny a zajistí ještě větší bezpečnost na Vašem staveništi.

Tipy pro bezpečné staveniště 61?

Kontaktujte nás!

V případě dalších dotazů jsme Vám bezplatně k dispozici.