Atraktivní a zdravá práce díky ergonomickému vybavení pracoviště

2022/04/11
Denně uběhnout dvacet kilometrů, často s těžkými břemeny. Možná to vypadá jako příprava na triatlon, ale jde jen o každodenní práci mnoha zaměstnanců logistiky. Velmi těžkou fyzickou práci musí každý den zvládnout také řemeslníci, pekaři, stavební dělníci nebo montéři. K tomu se často přidružuje namáhání očí nebo uší, například při mnohahodinovém sledování obrazovky počítače nebo při práci vedle hlučných strojů.

Každý, kdo takto tvrdě pracuje, si zaslouží plnou podporu. To zahrnuje také nutnost investovat do věcí, díky kterým bude práce zdravější.

Ergonomickým vybavením pracoviště
projevují zaměstnavatelé své uznání a zachovávají výkonnost svých zaměstnanců. Mimo to zatraktivňují fyzicky náročnou práci. To vše je obzvlášť důležité s ohledem na demografické změny a nedostatek mladých lidí v důsledku akademizace.

V tomto příspěvku se zabýváme tím,

  • jak se mění svět práce v důsledku vývoje, jako jsou demografické změny a akademizace,
  • jaké výzvy jsou s tím spojeny
  • a jak jednotlivé společnosti tyto výzvy řeší ergonomickým vybavením pracovišť.

Demografické změny a akademizace – tak se mění svět práce

Nízká porodnost a vyšší očekávaná délka života jsou důvodem toho, že Evropa stárne. V roce 2020 činil průměrný věk celé evropské populace 42,5 roku, již v roce 2050 by však měl překročit 50 let.

Tím se mění věková struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva. Zatímco počet zaměstnanců klesá, je stále větší podíl ekonomicky aktivních obyvatel starších 50 let. Ani imigrace mladších lidí nemůže tento vývoj zvrátit.

K tomu se přidružuje takzvaná akademizace. Stále více mladých lidí má maturitu a volí spíše studium než učňovskou školu. Na vině často není mzda. Koneckonců mnozí řemeslníci vydělávají více, než jejich akademičtí sousedé. Učňovská zaměstnání však mají často problém s image.

Atraktivní a zdravá práce wt$

Toto jsou důsledky pro průmysl a řemeslo

  • Boj o kvalifikované síly na trhu práce je stále tvrdší. Kdo je chce získat do své firmy a udržet si je, musí nabídnout více než jen peníze.
  • Práce řemeslníků nebo v průmyslu musí být atraktivnější, ačkoli se musí brzy vstávat a přiložit ruku k práci. Jen tak se více mladých lidí rozhodne pro budoucnost v logistice, jako pekař nebo jako mechanik.
  • Jelikož zaměstnanci v mnoha provozech stárnou, je důležité pracoviště více přizpůsobovat potřebám starších zaměstnanců a koncipovat je tak, aby zůstali delší dobu výkonní. Současně by se měly firmy snažit o to, aby si mladší zaměstnanci své zdraví chránili.

Ergonomické vybavení pracoviště jako pomoc proti nedostatku mladých pracovních sil

Zajistíte tak větší radost z práce. A také mnohem zdravější práci.
Atraktivní a zdravá práce wt$

Zatraktivněte pracoviště

Moderní dobře vybavená a ergonomická pracoviště dokládají, že se zaměstnavatelé o své zaměstnance starají, a zajišťují větší radost z práce. To zvyšuje atraktivitu na trhu práce. Neboť kdo by nepracoval rád tak, aby se jeho tělo i mysl cítily dobře? Ve finále tak roste image zaměstnání v průmyslu nebo v řemeslné výrobě.

Atraktivní a zdravá práce wt$

Udržujte výkonnost

Ergonomické vybavení pracoviště chrání zaměstnance před zraněními, bolestmi zad, poškozením sluchu a mnoha dalšími zdravotními komplikacemi. Předchází nákladným prostojům i pracovní neschopnosti a udržuje výkonnost v každém věku. To se ve firmě projevuje i finančně.

Atraktivní a zdravá práce wt$

Usnadněte práci starším zaměstnancům

Dnes je to již známé: Kdo žije zdravě, může být v 65 letech ve stejné kondici, jako jiní v 25. Přesto se s věkem většinou zhoršuje zrak a sluch, stejně jako odolnost páteře vůči zatížení. Správným vybavením pracoviště lze tato omezení kompenzovat. Starší zaměstnanci pak mohou přispět svými schopnostmi, například letitými zkušenostmi, rozsáhlým know-how nebo připraveností převzít zodpovědnost.

Jak zlepšíte ergonomii na pracovišti

Co přesně znamená ergonomické vybavení pracoviště? Například toto:
Zdravou práci si nyní můžete koupit

Chopte se nyní příležitosti a udělejte práci ve Vaší společnosti zdravější a atraktivnější. V našem internetovém obchodě najdete širokou nabídku produktů, které ulevují páteři, chrání proti hluku, zlepšují klima v místnosti a mají mnoho dalších pozitivních účinků na kvalitu práce. Nejlepší na tom je, že rozdíl pocítíte ihned.

Tipy pro starší zaměstnance

Roste u Vás počet starších zaměstnanců? To nemusí být nevýhoda. Zvlášť, když se budete řídit následujícími radami:
Atraktivní a zdravá práce est

Povzbuzujte zaměstnance psychicky

Nabídněte zaměstnancům změnu, umožněte jim, aby se uplatnili, a pravidelně je psychicky podporujte. Tak zůstanou šedé buňky mozkové stále aktivní.

Atraktivní a zdravá práce est

Pořádejte školení

Pořádejte školení na téma Zdraví, například o zdravé výživě nebo o zdravém držení těla. Antistresové semináře zaměstnancům pomohou odpoutat se od všedních starostí a nabídka sportovních aktivit je podpoří při posilování svalstva a vytváření zdravé kompenzace práce.

Atraktivní a zdravá práce est

Zajímejte se o feedback

Pravidelně se zaměstnanců ptejte, jak se jim daří a co by chtěli ve své firmě změnit. Tím projevíte také své uznání.

Atraktivní a zdravá práce est

Upravte rozvržení času

Střídání směn a dlouhá pracovní doba je zátěží již i pro mladší zaměstnance. S přibývajícím věkem je stále důležitější vyhýbat se obojímu a zařadit dostatečné množství přestávek k odpočinku. Čím lépe se Vám to podaří, tím déle zůstanou zaměstnanci v kondici a motivováni.

Obrázek kontaktu

Kontaktujte nás!

V případě dalších dotazů jsme Vám bezplatně k dispozici.