Zpět
Poradce pro oblast Kancelář

Směrnice pro vybavení pracoviště

Mají Vaše počítačová pracoviště správnou pracovní výšku? Je pracovní plocha dostatečně velká? Nevytvářejí povrchy rušivé odrazy? Nabízejí stoly dostatek volnosti pro nohy? Základní pravidla pro vybavení pracoviště: pro zdravější a efektivnější práci.

Moderní kancelářská zařízení zaručují ochranu zdraví

Ochrana vlastního zdraví je zájmem každého jednotlivce, stejně tak i každé společnosti, neboť nemoci, resp. s nimi související doby nečinnosti jsou přeci příčinou vysokých podnikohospodářských nákladů. Podle výpovědi spolkového svazu podnikových fondů pro výplatu nemocenských dávek (spolkový svaz BKK) měl v roce 1999 každý člen průměrně 16 dnů pracovní neschopnosti.

Více než čtvrtina (27,2 %) všech pracovních neschopností je důsledkem onemocnění svalstva a kostry, která jsou typickým důsledkem dlouhodobé práce v kanceláři. Tato čísla dokládají, že ochrana zdraví při práci v kanceláři je nezbytná. Zde je na místě ergonomicky-humánní plánování pracoviště a prostoru, tak, aby se celkové zatížení osob co nejvíce minimalizovalo. Tato služba je podpořena platnými směrnicemi pro úpravu pracoviště v kanceláři.

Směrnice pro vybavení pracoviště wt$

Několik důležitých příkladů:

 • Sezení se statickým držením těla zatěžuje svalstvo a páteř. Ergonomicky dobře zpracované pracovní židle podporují "dynamické sezení" a zabraňují vážným negativním následkům pro zdraví a zajišťují kvalitu práce.

 • Nesprávné nastavení pracovní výšky vede ke křečovitému držení těla. Pracoviště s variabilní výškou nabízejí každému člověku šanci optimální polohy při sezení.

 • Nedostatek pohybu negativně ovlivňuje tělesnou a duševní dynamiku; snižuje aktivitu svalů, zpomaluje krevní oběh a ohrožuje elasticitu plotének. Pracoviště podporující pohyb osob jsou prevencí vzniku onemocnění a s nimi spojených nákladů. Je nutné dbát na dostatečně velké plochy pro pohyb osob na pracovišti.

 • Přímé a odrazové oslnění při práci u monitoru ohrožuje lidský zrak. Správné umístění monitorů je proto závazně předepsáno.

 • Nedostatečné nebo nesprávné osvětlení prostoru má podobné následky. Musí být přizpůsobeno pracovní úloze a uspořádání pracoviště.

 • Vizuální a akustické rušení negativně ovlivňuje koncentraci a je "předprogramovaným" zdrojem chyb. Akusticky účinné stěnové systémy "uklidní" i větší prostory.
Směrnice pro vybavení pracoviště wt$

Díky optimálně zařízené kanceláři můžete zachovat a také nadále podporovat lidskou výkonnost, zaručit preventivní ochranu zdraví, podpořit motivaci a angažovanost zaměstnanců, nelze opomenout snížení výskytu onemocnění pracovníků a s nimi spojených následných nákladů společnosti.

Jak musí pracoviště vypadat, určuje nařízení pro počítačová pracoviště (BildschirmarbV) a jiná relevantní nařízení, která podporují a konkretizují ergonomické a odborné znalosti práce v kanceláři.

Důležitá pravidla pro úpravu pracoviště

Podpořte - neomezte

 • Závazně předepsaná pracovní plocha 1,28 m²:
 • Pracoviště s jednou plochou = 1600 mm šířka x (na každém místě) 800 mm hloubka
 • Kombinace celkem 1,28 m², (na každém místě) 800 mm hloubka
 • Výjimka: Pracoviště s malou potřebou plochy smí být zmenšena na 1200 mm šířky.
 • Pracovní výška nerovná se výška stolu. Individuální pracovní výška se orientuje podle osoby.
 • Maximální pracovní výška by neměla překročit 750 mm
 • Pracoviště s variabilní výškou musí být vybavena přestavitelnou oblastí od minimálně 680 do 760 mm
 • Pracovní výška pro manuální práci a práci na počítači musí být stejná, výškový rozdíl se vyrovná snížením pracovní plochy dolů

Pohyb ano, ohrožení ne!

Volná plocha pro pohyb na "osobně přiděleném pracovišti" minimálně 1,5 m², na žádném místě méně než 1 m široká a 1 m hluboká. Žádné překrytí jinými plochami s výjimkou přístupu k přidělenému osobnímu pracovišti a funkčních ploch nábytku vlastního pracoviště, pokud nevznikají žádná místa s nebezpečím poranění.

Volnost pro nohy - volnost pohybu

Volný nezastavěný prostor pro nohy na pracovišti musí být alespoň 600 mm široký a 650 mm (lépe 690 mm) vysoký. Pracoviště a prostor upravte pro permanentní změnu držení těla - pro sezení, stání a pohyb.

Úprava počítačových pracovišť

Zvolte typ pracoviště podle činnosti

 • pro výhradní práci u počítače - pracoviště s jednou plochou
 • pro smíšenou práci - pracoviště s jednou nebo více plochami


Upravte úhel pracoviště podle činnosti:

 • systémově orientovaná činnost - 90 ° nebo 45 ° optimálně, strojní pracovní plocha je oproti manuální snížená
 • dokladově orientovaná činnost - 30 ° a 60 ° v pořádku, 45 ° optimálně, obě pracovní plochy ve stejné výšce

Vždy nejlepší výška
První řádek na monitoru maximálně ve výšce očí.

Správné umístění monitorů
Eliminujte přímé a/nebo odrazové oslnění: za monitorem a v zádech uživatele nesmí být žádné okno ani světlá nebo osvětlená plocha. Světelné kontrasty musí být ve správném poměru. Směr pohledu uživatele paralelně k oknu.

Regulace jasu

Regulujte okolní jas: povinně předepsané přestavitelné zařízení na ochranu proti světlu. Monitor postavte pokud možno v hloubce prostoru a k jeho středu.

Naše top výrobky z tohoto poradce
Relevance
Počet výrobků: 77