Zpět
Poradce pro oblast Provoz

Pokyny pro plánování pro dělicí stěny Connect

Pro správné plánování jsou velmi praktické následující informace:

Moduly Connect jsou k dispozici:

Pokyny pro plánování pro dělicí stěny Connect wt$
  • 1 x jako základní modul a
  • 1 x jako rozšiřovací modul
  • základní modul 800 mm
  • rozšiřovací modul 760 mm
  • 800 mm + 760 mm = 1560 mm
  • více než 80 různých přístavných prvků

Základní moduly mají vlevo a vpravo perforované profilové lišty pro upevnění přístavných prvků (např. odkládací plochy, vany, pracovní desky atd.), které lze zavěsit bez použití nástrojů (viz níže). Přístavné prvky lze bez problémů zavěšovat v různých výškách v rastru 50 mm a pomocí speciálních zajišťovacích spon ANKE zajistit proti nechtěnému vyklouznutí.

Profilové lišty

Pokyny pro plánování pro dělicí stěny Connect wt$

Rozšiřovací moduly mají na jedné straně perforované profilové lišty (viz výše) a na opačné straně spojovací výstupky pro připojení k rozšiřovacímu nebo základnímu modulu.

Spojovací výstupky

Pokyny pro plánování pro dělicí stěny Connect wt$

Základní moduly mají vlevo a vpravo perforované profilové lišty pro upevnění přístavných prvků (např. odkládací plochy, vany, pracovní desky atd.), které lze zavěsit bez použití nástrojů. Přístavné prvky lze bez problémů zavěšovat v různých výškách v rastru 50 mm a pomocí speciálních zajišťovacích spon ANKE zajistit proti nechtěnému vyklouznutí.

Tímto způsobem může být základní modul spojen do řady s libovolným počtem rozšiřovacích modulů. Vznikne tak průmyslová dělicí stěna, která rozčlení prostor a kromě toho nabízí další využití, jak ukazují příklady použití níže.

Pokyny pro plánování pro dělicí stěny Connect wt$
Pokyny pro plánování pro dělicí stěny Connect wt$
Pokyny pro plánování pro dělicí stěny Connect wt$

Stabilita: Potřebnou stabilitu zajišťují ploché patky z oválné trubky. Základní modul je standardně dodáván se dvěma plochými patkami z oválné trubky, rozšiřovací modul s jednou plochou patkou z oválné trubky. Moduly Connect se montují doprostřed těchto patek (srv. patka M). Moduly Connect lze horizontálně vyrovnat pomocí vyrovnávacích šroubů. Podle případu použití lze dodat jiné varianty patek:

  • Patka M – středová montáž
  • Patka F – pojízdné provedení
  • Patka E – jednostranná montáž
  • Patka B – lze přišroubovat k podlaze
Pokyny pro plánování pro dělicí stěny Connect wt$

Povšimněte si prosím, že pro zajištění stability přístavné prvky nepřesahují přes patky. Odkládací plochy o hloubce 450 mm jsou možné pouze v kombinaci s jednostranným rozmístěním patek. Pracovní desky k zavěšení (hloubka 500 mm) smí být zavěšovány max. do výšky 1100 mm od země po horní hranu desky.

Pokyny pro plánování pro dělicí stěny Connect wt$

Rohové kombinace 90°

S ANKE Connect lze pomocí rohových kombinačních modulů 90° vytvořit také kóje. Rohová kombinace sestává ze 2 stěnových modulů, které lze vzájemně spojit pomocí rohového kování v úhlu 90°. Roh je na přední i zadní straně uzavřen kryty. Vzniklý dutý prostor lze využít např. jako kabelový kanál. Do krytů lze integrovat zásuvky nebo síťové přípojky atd.

Pokyny pro plánování pro dělicí stěny Connect wt$

Rohová kombinace A sestává ze 2 základních modulů, které lze instalovat v úhlu 90°. Po obou stranách lze přistavovat rozšiřovací moduly. Rohová kombinace B sestává ze základního a rozšiřovacího modulu. Tato rohová kombinace může být připojena ke stávající řadě modulů Connect, protože rozšiřovací modul této rohové kombinace je na jedné straně opatřen spojovacími výstupky (viz popis rozšiřovacích modulů).

Pokyny pro plánování pro dělicí stěny Connect wt$