Zpět
Poradce pro oblast Sklad

Plastové palety

Široký sortiment palet zahrnuje dřevěné, hliníkové, ocelové a plastové palety.

Informace k používání palet ze dřeva jsou k dispozici v oblasti dřevěné výměnné palety.

Plastové palety jsou velmi vhodné pro export, jelikož na rozdíl od dřevěných palet není nutná jejich dezinfekce plynem a nemusí být opatřeny potřebnými dokumenty.

Ocelové nebo hliníkové palety mají velmi dlouhou životnost, jsou však těžší a dražší než plast. V případě poškození palet může dojít ke vzniku nebezpečných ostrých hran.

Plastové palety wt$

Druhy plastových palet

Jednorázové palety a palety pro vícenásobné použití

Jednoznačný rozdíl mezi jednorázovými paletami a paletami pro vícenásobné použití neexistuje. I jednorázové palety bez problémů zvládnou opakované použití.

Pro výrobu jednorázových palet se používá především recyklovaný materiál. Jednoduchá a úsporná konstrukce jsou příčinou nízké vlastní hmotnosti palet. Lehké jednorázové palety proto zpravidla mají nižší nosnost. Výhodou je nižší cena. Jsou však často zasílány při jednosměrné přepravě do zemí, kam nesmí být dováženo žádné dřevo nebo jen upravené dřevo (IPPC).

Die Mehrwegpaletten können, wie der Name schon sagt, mehrere Transportumläufe schaffen.

Palety pro opakové použití výhody:

 • Robustní provedení je předpokladem dlouhé životnosti
 • Vysoká nosnost
 • Vysoká bezpečnost práce, žádné hřebíky a třísky
 • Odolné vůči působení povětrnostních vlivů a omyvatelné
 • Umožňují použití v čistých prostorách
 • Snadné čištění - hygienické
 • Trvale udržitelné zdroje:
 • Téměř všechny výrobní odpady jsou opět zpracovány a vráceny do procesu. Palety z recyklovaného plastu jsou proto velmi ekologické.
 • Odolné vůči škůdcům
 • Vysoce ekonomické
 • Odolné vůči úderu a prasknutí
 • Lze je recyklovat
 • Umožňují zajištění přes vnější hrany
 • Volitelně je možné je vybavit transpondéry

Nevýhody:

 • Pořizovací cena je vyšší než v případě jednorázových nebo dřevěných palet. Jak však vyplývá z výše uvedených výhod, v delším časovém horizontu se použití palet pro opakované použití vyplatí.
Plastové palety pha

Plastová poloviční paleta/lehká paleta

Plastové palety pha

Hygienická paleta (čistý polyetylén)

Plastové palety pha

Paleta pro velká zatížení s protiskluzovým povlakem

Druhy palet pro opakované použití

Materiál

Palety pro opakované použití mohou být vyrobeny z materiálu vhodného pro přepravu a skladování potravin nebo z kvalitního čistého regenerátu.

Použití

Palety pro použití v regálech:

Palety, které budou používány v regálech bez pevné police a budou tedy dosedat pouze na obě regálové stojiny, jsou vystaveny mimořádnému zatížení. Měly by být proto opatřeny ližinami. Kromě toho doporučujeme ocelové výztuhy v horní ploše a/nebo ližinách.

Při skladování zboží je nutné dbát na jeho rovnoměrné rozložení, jelikož paleta není určena pro bodové zatěžování. Hodnoty nosnosti proto také platí pouze při rovnoměrném rozložení zátěže. Ocelová výztuha paletu navíc stabilizuje při kolísání teplot, kdy je plast měkčí nebo tvrdší.

Hygienické palety:

Jako hygienická paleta může být označena téměř každá paleta s hladkými plochami, které se snadno čistí. Použitý materiál přitom nehraje žádnou roli.

Palety vhodné pro potraviny:

Tyto palety musí být vyrobeny z nového, nepoužitého materiálu, aby nedošlo k žádným problémům při přímém kontaktu s potravinami.

Nosnost

U palet jsou rozlišovány 3 druhy nosnosti:

 • Statická: paleta bude naložena a nebude s ní manipulováno
 • Dynamická: paleta bude naložena a zvedána zdvižným vozíkem nebo přepravována nákladním automobilem
 • V regálu: obzvláště při uložení na dvou bodech

(viz palety při použití v regálech)

Konstrukce

Palety jsou nabízeny v provedení s patkami a v provedení s ližinami.

U provedení s patkami nejsou patky nebo také stojiny vzájemně spojeny spodní výztuhou. Výhoda spočívá především ve snadném zajíždění vidlicovými vozíky ze všech stran.

U provedení s ližinami jsou patky vzájemně spojeny, což přispívá ke stabilizaci palety a umožňuje její použití také na válečkových drahách nebo řetězových dopravnících.

Horní plochy palet jsou k dispozici jako konstrukce s otvory nebo plná konstrukce. U struktury s otvory je vlastní hmotnost palety výrazně nižší a voda může ihned odtékat. Plná struktura je výhodná z hlediska hygieny, čištění a pevnosti.

Hrany na horní ploše zabraňují sklouznutí zboží. Mírně zvýšené hrany jsou velmi praktické především pro krabice a přepravky.

Také spodní strana palet a ližiny mohou být s otvory nebo plné. Rovněž zde se plná struktura lépe čistí.

Naše top výrobky z tohoto poradce
Relevance
Počet výrobků: 43