Zpět
Poradce pro oblast Životní prostředí

Péče o nábytek a přístroje z ušlechtilé oceli

Jako nerezová ušlechtilá ocel jsou označovány nezmagnetizovatelné chromniklové oceli a zmagnetizovatelné chromové oceli, které vykazují minimálně 12% obsah chromu.

Důvodem odolnosti nerezových ušlechtilých ocelí proti korozi je pasivní vrstva, která se tvoří na povrchu kovu při kontaktu s kyslíkem. Postačuje k tomu kyslík přítomný ve vzduchu. Je-li tato pasivní vrstva poškozena mechanickým působením nebo chemicky zničena a pokud je navíc znemožněno vytvoření nové pasivní vrstvy zastavením přísunu kyslíku, dochází i u nerezové ušlechtilé oceli k poškození korozí. Nerezové ušlechtilé oceli navíc nejsou zcela odolné vůči některým chemickým sloučeninám. Patří k nim např. kyselina chlorovodíková, kyselina sírová a louh sodný.

Silné vrstvy nečistot, které obsahují soli s obsahem chloru nebo cizí rez, mohou za určitých okolností v průběhu času způsobit změnu barvy nebo korozi na povrchu oceli.

Při zacházení s nábytkem a přístroji z nerezové ušlechtilé oceli je proto nutné dodržovat následující zásady:

Povrch nerezové ušlechtilé oceli udržujte vždy čistý a přístupný vzduchu. Pod některými usazeninami vznikajícími při práci může z důvodu chybějícího kyslíku vznikat koroze. Tyto stopy používání a zbytky čisticích prostředků musí být co nejdříve odstraněny.

Povrch nerezové ušlechtilé oceli by měl zůstat neporušený. Je třeba zabránit poškození při používání, čištění nebo opravách tvrdými, zejména kovovými předměty z materiálů, které nejsou odolné proti korozi.

Pokyny pro péči o ušlechtilou ocel ha&

Povrch nerezové ušlechtilé oceli nesmí přijít do dlouhodobého kontaktu s normální, rezavějící ocelí nebo železem. Pokud se nerezová ocel dostane do kontaktu se železem nebo normální ocelí, např. s pilinami při pilování, ocelovou vatou, zbytky z drátěných kartáčů nebo železitou vodou, mohou vzniknout chemické prvky, které jsou příčinou samovolně postupující koroze.

Pokud se vyskytnou případná místa s cizí rzí, musí být ihned odstraněna za výjimečného použití jemného abrazivního prostředku nebo jemného brusného papíru. Silnější zkorodovaná místa lze odstranit leptáním. Z důvodu souvisejících nebezpečí smí tyto metody používat pouze proškolený personál.

Po každém použití musí být přístroje a vestavěné součásti vyčištěny. To samé platí pro desky stolů a jiné díly z nerezové ušlechtilé oceli. Pro čištění nerezové ušlechtilé oceli používejte pouze čistící prostředky bez aktivního chloru! Nepoužívejte žádné abrazivní prášky ani čisticí prostředky s obsahem chloru nebo jiných bělidel.

Je-li nutné mechanické čištění, nesmí být používány žádné čisticí přístroje z kovu, čistěte kartáčem s plastovými nebo přírodními štětinami, plastovými čističi, houbičkami apod. Čištění by mělo být prováděno za použití velkého množství vody. Po každém čištění je zapotřebí důkladné opláchnutí čistou vodou.

Je třeba dbát na to, aby byly použité čisticí prostředky odstraněny beze zbytku, také z rohů a nepřístupných míst. Nakonec musí být plochy z ušlechtilé oceli osušeny.

Také výpary kyselin, které se tvoří například při čištění dlaždic preparáty obsahujícími kyselinu chlorovodíkovou, vedou k poškození nerezové ušlechtilé oceli. Pokud se nerezové díly z ušlechtilé oceli dostanou nedopatřením do styku s kyselinou chlorovodíkovou nebo produkty, které ji obsahují, ihned je velmi důkladně opláchněte vodou!

Pevně ulpívající znečištění (vlhká, mastná nečistota)

Omyjte syntetickými čisticími prostředky s přidáním jemného lešticího nebo abrazivního prostředku. S díly leštěnými do vysokého lesku je třeba zacházet opatrně, protože hrubá abraziva mohou zanechávat odřená a matná místa. Broušené povrchy lze jednoduše vyčistit běžnými abrazivními prostředky, v komplikovanějších případech dokonce pomocí Scotch-Brite. Dbejte však na to, abyste povrch čistili ve směru broušení.

Skvrny od vody

Usazeniny zaschlé vodovodní vody nejsou škodlivé, ale na leštěných plochách nevypadají hezky. Pokud nestačí otření běžným čisticím prostředkem (např. Antikal), lze skvrny spolehlivě odstranit octem nebo zředěnou kyselinou fosforečnou. Osušení vyčištěných, ale dosud vlhkých leštěných dílů zabrání vzniku vodních skvrn.

Teploty

Desky stolů z ušlechtilé oceli jsou zesílené profily z nerezové ušlechtilé oceli nebo dřevotřískovými deskami. Předměty s vyšší teplotou než 100 °C nesmí být odkládány přímo na desky stolů.

Dezinfekce

Pod dezinfekčními prostředky rozumíme látky, které jsou vhodné k likvidaci patogenních mikroorganismů. K těm patří bakterie, viry, spory, malé houby a plísně. Do oblasti použití patří vedle pokožky a oblečení zejména přístroje a místnosti. Dezinfekční prostředky musí být baktericidní, fungicidní, virucidní a sporicidní, tzn. mikrobicidní. Z důvodu všestranných požadavků kladených na dezinfekční prostředky přichází v úvahu jen málo typů substancí.

Měly by být používány výrobky, které jsou uvedeny v seznamu německé společnosti pro hygienu a mikrobiologii (DHGM).

Naše top výrobky z tohoto poradce
Relevance
Počet výrobků: 96