Zpět
Poradce pro oblast Životní prostředí

Nákupní poradce pro sorpční textilie

Jak pomocí sorpčních textilií optimalizovat likvidaci uniklých látek.

  • Sorpční textilie jsou velmi savé: Díky tomu spotřebujete málo materiálu a náklady na likvidaci zůstanou nízké.
  • Sorpční textilie jsou bezpečné a čisté: Stroje a pracovní oblasti nebudou znečištěny nebo poškozeny a nehrozí žádné nebezpečí pro zdraví, protože textilie jsou bezprašné a odolné proti oděru.
  • Sorpční textilie se snadno používají: Díky optimalizovaným formátům přizpůsobeným danému použití můžete rychle a snadno reagovat v případě kapání a náhlého úniku látek.

Formáty sorpčních textilií

Sorpční rohože: Praktické přířezy, podélná středová perforace.
Nákupní poradce pro sorpční textilie wt$
Nákupní poradce pro sorpční textilie wt$
Nákupní poradce pro sorpční textilie wt$
Nákupní poradce pro sorpční textilie wt$
Sorpční role: Pro větší plochy. Pro individuální přířezy. Formát rohoží 40 x 50 cm.
Nákupní poradce pro sorpční textilie wt$
Nákupní poradce pro sorpční textilie wt$
Nákupní poradce pro sorpční textilie wt$
Nákupní poradce pro sorpční textilie wt$
Sorpční koberce: Protiskluzová spodní strana nepropustná pro kapaliny. Pochůzná, umožňuje přejíždění.
Nákupní poradce pro sorpční textilie wt$
Nákupní poradce pro sorpční textilie wt$
Sorpční hady: Pro zahrazení uniklých kapalin. Pokládají se kolem potenciálních míst úniku jako jsou stroje, sudy atd.
Nákupní poradce pro sorpční textilie wt$
Nákupní poradce pro sorpční textilie wt$
Nákupní poradce pro sorpční textilie wt$
Nákupní poradce pro sorpční textilie wt$
Sorpční polštáře: Pojmou větší množství kapaliny. Preventivně pro potenciální místa úniku, např. pod ventily, kohouty, výpusti atd.
Nákupní poradce pro sorpční textilie wt$
Nákupní poradce pro sorpční textilie wt$
Nákupní poradce pro sorpční textilie wt$
Nákupní poradce pro sorpční textilie wt$
Havarijní soupravy: Jsou připraveny k okamžitému použití v nouzové situaci. Rychlá a efektivní absorpce uniklých látek při nehodách, haváriích atd.
Nákupní poradce pro sorpční textilie wt$
Nákupní poradce pro sorpční textilie wt$
Nákupní poradce pro sorpční textilie wt$
Nákupní poradce pro sorpční textilie wt$
Hydrofobní sorpční hady: Jako prevence a v případě havárie. Zahrazení a absorpce nebezpečných látek na povrchu vody.
Nákupní poradce pro sorpční textilie wt$
Nákupní poradce pro sorpční textilie wt$
Kryty na sudy: Absorbují kapající látky / uniklé kapaliny na sudech o objemu 200 litrů při přečerpávání / stáčení.
Nákupní poradce pro sorpční textilie wt$

Provedení sorpčních textilií

Podle druhu absorbované kapaliny.
Nákupní poradce pro sorpční textilie wt$

OLEJ

Pro oleje, benzín, naftu, benzol, toluen, metanol, minerální oleje a řezné oleje bez vody. Odpuzuje vodu, na vodě plave. Pro separaci oleje a vody.

Nákupní poradce pro sorpční textilie wt$

UNIVERZÁLNÍ

Pro chladiva, rozpouštědla, maziva, uhlovodíky a jejich deriváty, minerální oleje, hydraulické kapaliny, vodu, emulze, oleje, laky, slabé chemikálie (absorbuje všechny kapaliny).

Nákupní poradce pro sorpční textilie wt$

CHEMIKÁLIE

Pro kyseliny (kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina octová atd.), louhy, agresivní kapaliny, alkohol, aromáty atd.

Nákupní poradce pro sorpční textilie wt$

VODY

Použití převážně pro ochranu vod.

Stupně kvality sorpčních textilií

Naše top výrobky z tohoto poradce
Relevance
Počet výrobků: 124