Zpět
Poradce pro oblast Životní prostředí

Láhve pro výplach očí

Malá abeceda zacházení s láhvemi pro výplach očí – informace o různých řešeních a doporučeném použití.

Efektivní roztoky pro výplach očí

Naše lahve pro výplach očí se speciálními vyplachovacími roztoky nabízejí rychlou a efektivní první pomoc při vniknutí cizího tělesa do oka a při kontaktu s kyselinami a mnoha alkalickými látkami. V nástěnném boxu pro případ nouze mohou být lahve pro výplach očí prachotěsně skladovány a připraveny k okamžitému použití.

Láhve pro výplach očí wt$

Jednoduché a rychlé použití
Pouze dva jednoduché hmaty a láhev pro výplach očí je připravena k použití. Jasné a srozumitelné pokyny pro použití s textem a piktogramem na lahvích a nástěnném boxu umožňují správnou a bezpečnou aplikaci.

Zde Vám ukážeme, jak může být výplach očí snadný:

Láhve pro výplach očí wt$

Vyjměte láhev z boxu

Láhve pro výplach očí wt$

Otočte oční misku tak, aby praskla pečeť

Láhve pro výplach očí wt$

Opřete hlavu dozadu a vyplachujte

Důležité: Při všech typech znečištění by mělo být oko vyplachováno jemným a rovnoměrným proudem. Láhev pro výplach očí během procesu vyplachování mírně stiskněte. Ve výplachu byste měli pokračovat i během transportu k lékaři.

Umístění a zásobení láhvemi pro výplach očí
Při poranění očí cizími tělesy nebo kontaktem s kyselinami a zásadami musí být oko co nejrychleji vypláchnuto. Láhve pro výplach očí a nástěnné boxy pro případ nouze by se proto měly nacházet přímo na pracovišti, resp. co nejblíže potenciálním zdrojům nebezpečí. Po použití láhev pro výplach očí ihned vyměňte za novou. Jako opatření pro první pomoc mějte vždy v zásobě dostatečný počet láhví pro výplach očí.

Při znečištění očí, cizím tělese v oku nebo poranění oka musí být po poskytnutí první pomoci vždy kontaktován lékař!

Úrazy s cizími tělesy v oku

Roztok pro výplach očí se sterilním 0,9% roztokem chloridu sodného (0,9% roztok kuchyňské soli) se používá k výplachu cizích těles z oka.

Čas je u mechanických poranění, zapříčiněných např. kovovými a dřevěnými třískami, nečistotou a prachem, důležitým faktorem. V těchto případech může okamžitý výplach zabránit usazení cizích těles v oku a výskytu vážných poškození oka.
Zde je správnou volbou roztok pro výplach očí se sterilním 0,9% roztokem kuchyňské soli / chloridu sodného.

Úrazy s kyselinami a alkalickými látkami v oku

Roztok pro výplach očí se sterilním fosfátovým pufrovaným roztokem, neutrální pH, 4,9% se používá k neutralizaci kyselin, zásad a množství alkalických látek. Při těchto poraněních dochází k poleptání již v okamžiku, kdy se látka dostane do kontaktu s okem. Pro tento druh poranění doporučujeme použití roztoku pro výplach očí se sterilním fosfátovým pufrovaným roztokem, neutrální pH, 4,9%.

Doporučená aplikace roztoku pro výplach očí s neutrálním pH:

Vyplachovací roztok s neutrálním pH je určen jako první pomoc při nouzovém výplachu po dobu 2 minut. Cílem výplachu za pomoci láhve roztoku s neutrálním pH je co nejrychlejší vyrovnání hodnoty pH na nezávadnou úroveň, pokud oko přišlo do kontaktu s kyselinami nebo zásadami. Pro pokračování výplachu během transportu k lékaři doporučujeme použít roztoku pro výplach očí s 0,9% roztokem chloridu sodného.

Láhve pro výplach očí wt$

0,9% roztok chloridu sodného

Láhve pro výplach očí wt$

Fosfátový pufrovaný roztok, neutrální pH, 4,9%

Láhve pro výplach očí wt$

Nástěnný box pro případ nouze: roztok chloridu sodného, neutrální pH

Láhve pro výplach očí wt$

Nástěnný box pro případ nouze: roztok chloridu sodného