Zpět
Poradce pro oblast Životní prostředí

Informace pro výběr správných pytlů na odpad

Veškeré pytle na odpad v sortimentu KAISER+KRAFT se vyznačují kvalitním materiálovým zpracováním, což je nezbytným předpokladem pro každý fungující způsob likvidace odpadu.

Druhy materiálů

Sáčky na odpadky a pytle na odpad se vyrábějí z polyetylénu. Na základě působení různého tlaku při procesu výroby rozlišujeme zejména mezi HDPE a LDPE fóliemi, které mají každá specifické vlastnosti.

HDPE = polyetylén s vysokou hustotou
HDPE poznáte podle šustění, když s ním zahýbete. Je vysoce teplotně odolný a používá se většinou při menších tloušťkách materiálu (např. sáčky na odpadky). Díky své vyšší hustotě je extrémně odolný vůči roztržení i u tenčích sáčků, má však nižší odolnost proti dalšímu trhání.

LDPE = polyetylén s nízkou hustotou
LDPE je "na omak" měkčí a díky své molekulární struktuře výrazně elastičtější než HDPE. Znamená to, že má vyšší odolnost vůči dalšímu roztržení. Díky tomu je použití LDPE výhodné u odpadu s ostrými hranami, těžkého nebo špičatého odpadu, a proto se přednostně používá pro pytle na odpad.

Biofólie
Pro kompostování biologických odpadů je vhodná biofólie. Díky svému speciálnímu složení z kukuřičného škrobu a biologicky odbouratelného polymeru lze tuto fólii kompostovat. Spolu s dalšími biologickými odpady ji lze vyhazovat do kompostéru.

Optimální velikost pro Váš pytel na odpad

Při každodenním používání vzniká často otázka, jaký pytel se hodí pro Vaši nádobu na odpad. Pro snadné a rychlé zodpovězení této otázky můžete svou optimální velikost nádoby určit pomocí následujících vzorců:

Šířka pytle na odpad = (obvod nádoby/2) + 10 %

Délka pytle na odpad = výška nádoby + (šířka dna/2) + 10 %

Tloušťky pytlů a provedení

Podle toho, který materiál má být likvidován, musí být voleny různé pytle na odpad. Přitom však není vždy nejlepší volbou ten nejtlustší pytel. Při koupi hraje rozhodující roli mnohem spíše kvalita fólie a poté účel použití.

PREMIUM - Konstantně vysoká kvalita z definovaného recyklovaného materiálu
Sáčky na odpadky PREMIUM jsou vyráběny ze 100% recyklovaného vysokotlakého polyetylénu. Používány jsou přitom pouze vybrané regranuláty, zpravidla z procesních odpadů. Nadprůměrná odolnost vůči propíchnutí a roztržení zajišťuje, že výrobky PREMIUM dostojí i extrémně vysokým požadavkům.

UNIVERSAL - Značka kvality pro výrobky z HDPE
Sáčky na odpad a pytle na odpady UNIVERSAL jsou vyráběny z nízkotlakého polyetylénu (HDPE). Použitím tohoto druhu materiálu lze realizovat úsporu tloušťky a současně dobrou kvalitu fólie. Díky svým fyzikálním vlastnostem nabízí sáček na odpadky UNIVERSAL vysokou odolnost vůči propíchnutí a vysokou odolnost proti roztržení při nízké tloušťce fólie. Podle požadavků na sáček na odpadky a jeho oblasti použití může UNIVERSAL představovat zajímavou alternativu.

Výroba sáčků na odpadky a pytlů na odpad

Surovina
Na počátku každého pytle na odpad je surovina, ze které se vyrábí. Ropa nebo zemní plyn jsou tak silně zahřívány, aby se z nich vyvíjel etylén. Tento plyn se v reaktoru za vysokých teplot a tlaku mění na práškovitý polyetylén, který je nakonec roztaven v extrudéru a - protlačováním hmoty děrovanými kotouči - lisován na polyetylénový granulát. Tato zrnka granulátu tvoří výchozí materiál pro výrobu nových výrobků. Vedle nových výrobků existují také recyklované produkty. Regranulát, který je pro výrobu zapotřebí, se získává mimo jiné rozdrcením, promytím, vysušením a granulací upravené hmoty z již použitého plastového zboží. Na barvě použitých fólií závisí výsledná barva regranulátu.

Od granulátu k fólii
Při takzvané extruzi vyfukované fólie je granulát v různých stupních zahříván a stlačován na vysoce viskózní hmotu, která je nakonec protlačena vyfukovací hlavou nahoru, nafouknuta jako žvýkačková bublina a stažena.

Informace pro výběr správných pytlů na odpad wt$

Obrázek: Extruze vyfukované fólie

  • Fólie
  • Chladicí vzduch
  • Nástroje
  • Granulát
  • Tvarovaná hmota
  • Ohřev
  • Dopravní šnek

Zpracování fólie
Jako poslední kroky při výrobě jsou do fólií integrovány spodní svár a perforace pro odtrhávání. Tento krok se nazývá konfekcionování. Podle toho, jak má být pytel složen, musí být provedeno jiné konfekcionování. Přitom je rozlišováno hlavně mezi plochými sáčky a sáčky s postranními záhyby.

Informace pro výběr správných pytlů na odpad wt$

Obr.: Plochý sáček

Informace pro výběr správných pytlů na odpad wt$

Obr.: Sáček s plochými záhyby

Naše top výrobky z tohoto poradce
Relevance
Počet výrobků: 54