Zpět
Poradce pro oblast Provoz

Informace o závaží pro zatížení lešení

Jak umístit zatěžovací závaží na pojízdná lešení – a na co je přitom třeba dávat pozor.

Pro konstrukci v souladu s normami musí být pojízdná lešení, podle výšky plošiny a typu konstrukce, dodatečně zatížena protizávažím. Toto zatěžovací závaží je tvořeno závažími, která se umisťují na základnu lešení, aby byla zvýšena jeho stabilita proti převrácení. Jako zatěžovací závaží se používají pevné stavební materiály, např. ocel nebo beton. Vyvarujte se použití kapalných nebo granulovaných látek. Zatěžovací závaží musí být umístěno tak, aby nemohlo samovolně změnit svoji polohu.

Pro konstrukční výšky do pracovní výšky 3,25 m není zapotřebí žádné dodatečné zatěžovací závaží. U středních konstrukcí v uzavřeném prostoru zatěžovací závaží rovněž není povinně předepsáno.

Konstrukce pojízdných lešení ve venkovní oblasti je podle DIN EN 1004 od výšky dosahu 10 m nepřípustná. Potřebné předpisy pro závaží pro daný model naleznete v příslušných návodech k montáži a použití. Respektujte prosím případné předpisy specifické pro danou zemi.

Dodržujte prosím také příslušné pokyny v návodu pro montáž a použití.

Informace o závaží pro zatížení lešení pha

Obr. Zatěžovací závaží s držákem

Dále je Vám k dispozici náš prodejní tým, který Vám rád poradí.

Naše top výrobky z tohoto poradce
Relevance
Počet výrobků: 1
Naše top kategorie z tohoto poradce