Zpět
Poradce pro oblast Provoz

ESD: Ochrana před nebezpečnými výboji

Rána při doteku kliky dveří od auta. Když ji člověk dostane, často je příčinou elektrostatický výboj, zkráceně ESD pro „electrostatic discharge“. Vlastně to není nic hrozného, pokud se ovšem v blízkosti nenachází elektronická součástka. V takovém případě může mít elektrický výboj dramatické následky, i když si zpočátku ničeho ani nevšimnete.

Zde se budeme podrobněji zabývat tím, kde a jak dochází k elektrostatickým výbojům a jaká rizika jsou s tím spojena. Mimo to se dozvíte, pomocí kterých produktů můžete citlivé součásti na pracovišti a při přepravě chránit před ESD.

Co to je ESD a jak funguje?

To už vlastně víme: ESD označuje elektrostatický výboj. Ale jak tento výboj vzniká?

To lze jednoduše vysvětlit na příkladu, který určitě znáte z běžného života:

  • Chodíte v botách po koberci.
  • V důsledku tření, které při tom vzniká, absorbují vaše boty a poté i vaše tělo záporně nabité elektrony.
  • Když se poté dotknete vodivého předmětu, například kliky dveří auta, přeskočí náboj na předmět.


Totéž se děje, když o sebe třou dva předměty a dochází k přenosu náboje – například při posouvání plastových boxů po podkladu nebo při pohybu dopravních pásů.

ESD: Ochrana před nebezpečnými výboji 187

Je ESD nebezpečné?

Stručná odpověď zní: pro člověka ne, alespoň ne přímo. Od hodnoty náboje asi 3 500 V sice elektrický výboj ucítíte, ale vašemu zdraví to neublíží, i kdyby to bylo mnohem více.

Za nepříznivých okolností ovšem může dojít k úleku a v důsledku toho k nehodě nebo ke zranění. V určitém prostředí také hrozí riziko, že jiskry mohou vyvolat výbuch.

Elektrostatické výboje jsou však nebezpečné především pro elektronické součástky.

Jaké škody může ESD způsobit?

ESD může vážně poškodit elektronické součástky, a to i při předávání náboje, který je tak malý, že jej člověk vůbec nezaznamená. Ani samotného poškození si často nevšimnete.

Důsledky pro výrobní provozy:

  • Dochází k částečným nebo úplným výpadkům elektronických konstrukčních skupin, a to mnohdy až po nějaké době.
  • Nalezení vadných dílů je velmi náročné.
  • Hrozí reklamace a ztráta image a také finanční ztráty z důvodu oprav a drahých výměn dílů.

Nebezpečí takových následků ESD roste s neustále přibývajícím počtem firem, které používají elektronické součástky, například v automobilovém průmyslu.

Naštěstí existují možnosti, jak tomu předejít.

Je dobré vědět: U mikročipů stačí k vážnému poškození již výboj o hodnotě 5 V.

Jak můžete chránit komponenty před ESD

Nejlepší metoda, jak chránit citlivé součásti před poškozením elektrostatickým výbojem, spočívá v zabránění nabití a v zajištění, aby se elektrostatický náboj z předmětů i z lidí odvedl do země.

Za tímto účelem mohou společnosti vytvořit ochrannou zónu EPA (electrostatic protected area) nebo ESD, ve které jsou schopné se všechny materiály vybíjet. K tomu je směrodatná norma ESD IEC (DIN EN) 61340-5-1.

ESD: Ochrana před nebezpečnými výboji -02

Podlahové krytiny

Ochrana před ESD začíná u podlahy. Rohože ESD a další podlahové krytiny odvádějí napětí. To může být důležité také v kancelářských prostorách, neboť při pojíždění kancelářských židlí může rovněž vznikat vysoké napětí. Protiúnavové rohože ESD jsou zvlášť praktické na pracovištích pro práci vestoje.

ESD: Ochrana před nebezpečnými výboji -01

Uchovávání

Ke skladování a uchovávání elektronických součástek používejte regály s povlakem ESD. Důležité je, aby byly regály umístěny v zóně EPA nebo aby byly uzemněny. Jinak můžete elektronické součásti také ukládat do přepravek ESD, jako jsou speciální stohovací přepravky a přepravky s viditelným obsahem.

ESD: Ochrana před nebezpečnými výboji 895

Pracoviště ESD

Stoly ESD, židle ESD, stoličky a opory pro stání ESD zabrání tomu, aby na pracovištích docházelo k nebezpečným výbojům.

ESD: Ochrana před nebezpečnými výboji 334

Nástroje

K práci s citlivými elektronickými součástmi používejte pouze nástroje s vybíjecí schopností, například šroubováky ESD.

ESD: Ochrana před nebezpečnými výboji 616

Bezpečná přeprava elektronických součástek

Ochrana před elektrostatickým výbojem je velmi důležitá také při přepravě z jednoho prostoru do druhého. Začíná to elektricky vodivými dopravními vozíky s antistatickými koly ESD. Při přepravě chrání citlivé komponenty před poškozením uzavřené plastové boxy ESD.

ESD: Ochrana před nebezpečnými výboji 673

Antistatický ESD oděv

V zónách EPA jsou nepostradatelné boty ESD. Podle normy EN 61340-5-1 se musí vnitřní odpor u těchto bot pohybovat mezi 7,5 x 105 a 3,5 x 107 ohmy. Dokonalým doplňkem jsou pásky ESD na zápěstí a kolem kotníků. Nasazují se na ruku nebo na nohu a jsou spojeny s uzemňovacím kabelem. Tímto způsobem je osoba trvale uzemněna.

Tip na závěr: Nezapomeňte na správnou vlhkost vzduchu

Nízká vlhkost vzduchu přispívá k vyššímu nabíjení a naopak. Pokud je totiž vzduch dostatečně vlhký, vytváří se na površích tenká vrstvička vlhkosti, díky níž jsou povrchy vodivé.
Ovšem příliš vysoká vlhkost také není pro citlivé komponenty a pro zdraví vašich zaměstnanců ideální. Nejlepší je, když se hodnoty vlhkosti konstantně pohybují v rozmezí 40 % až 60 %.

Naše top výrobky z tohoto poradce
Relevance
Počet výrobků: 165
Naše top kategorie z tohoto poradce