Zpět
Poradce pro oblast Provoz

Dodatečné informace pro výběr velikosti žebříku

Jak si zvolím správnou velikost žebříku? Zde najdete tipy a vysvětlivky k délce a velikosti žebříků.

Při výběru velikosti/délky žebříku-by mělo být respektováno následující:

  • U opěrných žebříků bez dodatečného zajištění by se mělo stoupat nejvýše na čtvrtý stupeň/příčli odshora, protože jinak hrozí nebezpečí podklouznutí
  • U dvojitých žebříků s výstupem z obou stran by se mělo stoupat nejvýše na třetí stupeň/příčli odshora, aby bylo možné se dostatečně přidržovat
  • U univerzálních žebříků v poloze "dvojitý žebřík s nasazeným posuvným žebříkem" by se mělo stoupat nejvýše na pátou příčli odshora
  • Výška dvojitých žebříků s plošinou a plošinových žebříků by měla být zvolena tak, aby uživatel z plošiny bez natahování dosáhl do maximální potřebné pracovní výšky


Výška dosahu

BGI 694 definuje výšku dosahu jako výšku, která je dosažitelná ze stanovené výšky stání - podle modelu žebříku. Výška dosahu leží cca 2,00 m nad výškou stání.

Pracovní výška

Pracovní výškou se rozumí oblast pro práci ve výšce těla, např. s vrtačkou. Pro zohlednění různých pracovních výšek při různých pracích je v našich katalozích vycházeno z průměrné pracovní výšky 1,50 m nad výškou stání.

Dodatečné informace pro výběr velikosti žebříku pha
  • Výška stání
  • Výška dosahu
  • Pracovní výška

Z této definice vychází zjednodušený vzorec*

  • Výška stání + 1,50 m = pracovní výška
  • Výška stání + 2,00 m = výška dosahu

* Může se lišit podle modelu žebříku. Respektujte prosím údaje v technických tabulkách v našich katalozích.

Naše top výrobky z tohoto poradce
Relevance
Počet výrobků: 131
Naše top kategorie z tohoto poradce