Zpět
Poradce pro oblast Provoz

ČSN EN 131-1+2 – tuto normu musíte znát

Změny normy a jejich důsledky pro opěrné žebříky delší než tři metry.

Používají zaměstnanci ve Vaší firmě žebříky? V takovém případě byste měli své opěrné žebříky nechat do 1. ledna 2018 zkontrolovat a v případě potřeby dodatečně vybavit nebo vyměnit. Při této příležitosti můžete své staré žebříky podrobit posouzení rizik. V případě pochybností raději rovnou pořiďte nový model žebříku.

Proč byla přijata změna normy?

Změny v obou částech normy ČSN EN 131-1 a ČSN EN 131-2 byly přijaty pro další zvýšení bezpečnosti při práci na daných typech žebříků a pro snížení nebezpečí úrazů v rámci celé Evropy díky tomu, že budou všude platit stejné bezpečnostní standardy.

Evropská komise pro normalizaci CEN se shodla, že ať už v Praze, Paříži nebo Miláně, žebříky musí z hlediska svého provedení, konstrukce a označení odpovídat stejným směrnicím. Také návod k žebříku musí být sestaven v souladu s požadavky normy. V normě DIN EN 131-2 jsou ostatně žebříky rozděleny do dvou kategorií: pro profesionální průmyslové použití a pro soukromé použití. Žebříky určené pro průmysl totiž podléhají přísnějším směrnicím.

Změny normy DIN EN 131 wt$

Jaké výhody Vám změna přinese?

Velkou výhodou pro každou firmu bude úbytek pracovních úrazů. Pokud vykonáváte činnost v rámci Evropy, můžete se Vy i Vaši zaměstnanci spolehnout na to, že žebříky budou všude stejně bezpečné. Při nákupu žebříků certifikovaných podle ČSN EN 131 budete kromě toho také právně zajištěni – podle evropského práva. A to nejlepší nakonec: jelikož jsou žebříky vyrobené podle této normy kvalitní, robustní a mají dlouhou životnost, budete je moci používat dlouhodobě a kromě každoroční kontroly žebříku již nemusíte myslet na nic dalšího.

Jaké jsou požadavky na žebříky podle ČSN EN 131-1+2?

Součástí přenosných opěrných žebříků delších než tři metry musí být rozšíření např. pomocí příčníků nebo kónické konstrukce. U víceúčelových a posuvných žebříků, které v zasunutém stavu stále přesahují délku tří metrů to znamená, že odnímatelné části žebříku (např. horní žebřík) již nebudou smět být používány samostatně nebo budou muset být také opatřeny stabilizačním prvkem.

Stávající žebříky můžete stabilizačním rozšířením vybavit také dodatečně

Jsou-li Vaše žebříky vhodné pro rozšíření v souladu s normou, můžete na ně namontovat příčník. Než však k tomuto opatření přikročíte, musíte žebříky podrobit posouzení rizik. Zda je žebřík i nadále vhodný pro použití, rozhodne odborná firma provádějící kontrolu. Obdržíte písemný posudek, který si uschovejte jako doklad o provedené kontrole.

Dobrá zpráva je, že si u nás můžete zakoupit jak opěrné žebříky, které byly vyrobeny podle nových požadavků normy, tak i příčníky k dodatečné montáži.

Naše top kategorie z tohoto poradce