Zpět
Poradce pro oblast Životní prostředí

Čističe za studena

Čističe za studena na bázi uhlovodíků mají schopnost rozpouštět mnoho nesnadno čistitelných organických nečistot, jako jsou např. oleje a tuky, dehet nebo zaschlé vosky.

Způsob fungování

Díky svému povrchovému napětí a vynikajícím smáčecím schopnostem pronikají i do nejmenších meziprostorů. Podle principu "stejné je rozpouštěno stejným" čistič za studena na bázi uhlovodíků odloučí nečistoty, pronikne pod ně, smísí se s oleji a tuky a lze jej velmi snadno opláchnout nebo odstranit štětci.

Čističe za studena wt$

Obr.: Čistič pronikne pod nečistotu a odloučí ji od povrchu

Dvě další přednosti čističů za studena, jsou nezávadnost z hlediska pracovního lékařství a hygieny a nízký potenciál ohrožení. Obojí lze zpravidla prokázat osvědčením o nezávadnosti, posudkem ohledně snášenlivosti pro pokožku a měřením mezních hodnot pro pracoviště.

Moderní čističe za studena s následnou možností recyklace jsou rozhodujícím přínosem pro snížení zatížení životního prostředí, při kterém jsou redukovány odpady, šetřeny zdroje a minimalizována rizika.

Co jsou čističe za studena?

Čističe za studena jsou výrobky na bázi uhlovodíku - složky ropy. V ropě, která pochází přímo ze zdroje, se dosud nacházejí všechny přírodní složky. Kromě podílu vody nebo kovů je to v podstatě uhlovodík a vodík, resp. jejich různé molekulární struktury - jako např. parafíny, nafteny a aromatické sloučeniny.

Přímo na čerpacím zařízení ropy nebo za ním je ropa předčištěna (filtrována, odstředěna a determinována), aby se z ropy fyzikálně oddělila voda a kovové sloučeniny. Z ropy se tak stává surová nafta.

Pro výrobu kvalitnějších produktů, jako je motorová nafta, topný olej nebo i čističe za studena, je surová nafta dále zpracovávána separačními postupy, jako je destilace a rafinace, na minerální olej. Na rozdíl od jeho předchůdců již minerální olej z větší části sestává pouze ze tří molekulárních struktur uhlovodíku.

Čističe za studena na bázi uhlovodíku
jsou proto vynikající pro odlučování mastných nečistot nebo povlaků tvořených produkty z minerálního oleje. A díky jejich uhlovodíkovému základu je lze téměř 100% recyklovat.