Zpět
PORADCE S PRODUKTY PRO PROVOZ

Bezpečná manipulace s lithium-iontovými bateriemi/akumulátory

Bezpečnostní skříně pro nabíjení/skladování akumulátorů

Znáte to? Chcete naléhavě vyřídit důležitý hovor a baterie Vašeho smartphonu se zrovna v tu chvíli vybije. Pokud se to stává i Vašim zákazníkům nebo zaměstnancům ve firmě a zároveň je třeba skladovat nebo nabíjet další technická zařízení jako notebooky, elektrické nářadí, např. akumulátorové šroubováky, baterie pro elektrokola, elektroskútry a podobně, vyžaduje to často nejen komplexní a praktické řešení, ale také – což je velmi důležité – bezpečné řešení, které je navrženo speciálně pro inovativní lithium-iontové baterie/akumulátory. Toto řešení se jmenuje: bezpečnostní skříně pro nabíjení nebo skladování akumulátorů, včetně funkcí požární ochrany.

Zde se dozvíte, jak se jednotlivé skříně na akumulátory liší, proč je tak důležité oddělit skladování a nabíjení lithium-iontových baterií/akumulátorů, na co byste měli dávat pozor při manipulaci s výkonnými zařízeními pro skladování energie, jak je správně likvidovat a jaké konkrétní výhody Vám přinesou výrobky značky CEMO.

Skříň na akumulátory

Jakou skříň na akumulátory potřebujete? A proč?

Liší se materiálem, velikostí, způsobem zamykání a barvou a mohou být navrženy i podle zvláštních požadavků. Jsou k dispozici v různých provedeních a najdete je v mnoha zařízeních pro volný čas, ve školách, ale i ve firmách – uzamykatelné s policemi a otočnými dveřmi pro školní nebo firemní notebooky, jako nabíjecí stanice čistě pro mobilní telefony s mnoha jednotlivými a samostatně uzamykatelnými boxy od výrobců, jako jsou CP, Lista apod., nebo dokonce jako bezpečnostní skříně pro nabíjení nebo skladování akumulátorů od firmy CEMO. Ve variantě Basic, Premium a Premium Plus.

Při výběru správného modelu skříně na akumulátory rozhodují Vaše individuální potřeby. To znamená: odpovězte si na otázku, kde a pro jaká zařízení má být příslušná skříň použita, a především, jak důležité je pro Vás téma bezpečnosti.

Jednoduché skříně pro nabíjení akumulátorů

jsou praktickým řešením pro uskladnění zařízení na baterie, které poskytuje ochranu proti krádeži a zároveň možnost dobíjení prostřednictvím integrované zásuvky. Pevná ocelová konstrukce se samostatnými vkládacími policemi nabízí vysokou flexibilitu, prostor pro napájecí zdroje a přívodní kabely a optimální větrání.

Bezpečnostní skříně pro nabíjení a skladování akumulátorů

jsou navrženy speciálně pro nabíjení, resp. skladování několika elektronických zařízení s výkonnými, ale zároveň hořlavými lithium-iontovými bateriemi/akumulátory. Bezpečná a stabilní konstrukce nabízí testovanou požární odolnost a ochranu proti nebezpečí, jako je výbušné hoření a žár.

8 aktuálních bezpečnostních doporučení pro nabíjení

 • Nabíjejte pouze pod dohledem
 • Nehořlavý podklad
 • Elektricky nevodivý podklad
 • Detektor kouře v místnosti
 • Bezpečné vzdálenosti (min. 2,5 – 5 metrů pro lithiové baterie s nízkým a středním výkonem)
 • Žádné smíšené skladování s hořlavými předměty
 • Ochrana proti mechanickému poškození
 • Správná (nabíjecí) teplota

Důležité: Tato bezpečnostní doporučení platí obecně. Použití bezpečnostních skříní na akumulátory je proto rovněž zcela v souladu s těmito bezpečnostními doporučeními a usnadňuje jejich dodržování.

Bezpečnostní skříně pro nabíjení akumulátorů CEMO splňují nejen platné bezpečnostní předpisy pro nabíjení.

Přehled všech výhod jednotlivých modelů:
 • K dispozici v různých provedeních (podle způsobu použití)
 • Napájení zařízení prostřednictvím standardních zásuvek a přípojek pro veškerá zařízení
 • Možnost nabíjení několika akumulátorů najednou
 • Síťová přípojka s hlavním vypínačem (pro současné vypnutí a zapnutí všech zařízení)
 • Detekce kouře a monitorování teploty
 • Přerušení nabíjecího proudu při otevření dveří (nebo v případě poruchy či havárie)
 • Odvádění tepla ventilátorem
 • Uzavření otvoru přívodního a odpadního vzduchu pomocí termočlánků
 • Speciální protipožární těsnění proti úniku plamenů
 • Včasné spuštění alarmu v případě nehody
 • Dodržování všech bezpečnostních pravidel při nabíjení lithiových baterií
 • Požární odolnost 60 minut zevnitř ven (podle DIN EN 1363-1)
 • Úspěšně testováno v praxi nezávislým institutem
 • Německá kvalita

Bezpečnostní skříně pro skladování akumulátorů CEMO nabízejí možnost bezpečného skladování zejména lithium-iontových baterií/akumulátorů

Přehled všech výhod:
 • K dispozici v jedné velikosti, která umožňuje 3 násobné stohování a rozšiřování
 • Požární odolnost 60 minut zevnitř ven (podle DIN EN 1363-1)
 • Požár baterie byl úspěšně otestován v praxi nezávislým institutem
 • Nehořlavá, ohnivzdorná konstrukce
 • Detektor kouře také ve variantě pro skladování
 • Speciální protipožární těsnění proti úniku plamenů
 • Uzamykatelné dveře (včetně stabilního zajištění a zavěšení)
 • Praktické nosné rukojeti pro mobilní instalaci
 • Uzavírací systém otvorů těsný vůči studenému kouři
 • Německá kvalita

Skladování nebo nabíjení? Nejde obojí dohromady?

Podle výsledků mnoha odborných studií dochází k většině požárů během citlivé fáze nabíjení. Z toho vyplývá, že i když se velké a prostorné skříně zdají na první pohled prostorově úspornější, z bezpečnostních důvodů se důrazně doporučuje oddělit nabíjení elektronických zařízení od skladování lithium-iontových baterií/akumulátorů.

Důvod: v případě nouze dochází k řetězové reakci. Čím více baterií a akumulátorů je uloženo pohromadě, tím větší je požární zatížení. Menší, kompaktní skříně sice nabízejí menší nabíjecí a skladovací plochu na jednu skříň, avšak lze je mnohem rychleji evakuovat a kromě toho také snižují riziko na menší požární úseky. Navíc se dají prakticky stohovat na sebe, a tím podle potřeby rozšiřovat.

Bezpečná manipulace s lithium-iontovými bateriemi (akumulátory) wt$

Vyberte si bezpečné řešení pro skladování nebo nabíjení a ochraňte nejen sebe, ale i své zaměstnance a celou firmu. Neohrožujte svou existenci!

Proč jsou vůbec lithium-iontové baterie/akumulátory tak oblíbené?

Výkonné systémy pro skladování energie založené na lithiu jsou na vzestupu. Není proto divu, že jsou lithium-iontové baterie nebo akumulátory instalovány do stále většího počtu zařízení, která používáme v každodenním životě. Od domácích spotřebičů nebo fotoaparátů až po notebooky, chytré telefony a elektrokola.

Výhoda lithium-iontových baterií nebo akumulátorů: jejich energetická hustota je mimořádně vysoká. To znamená, že jsou malé a lehké, ale mohou uchovávat větší množství energie než běžné akumulátory.

Přesto se doporučuje opatrnost, protože lithium-iontové baterie nebo akumulátory jsou nebezpečné zboží, což je často podceňováno. Právě kvůli vysoké hustotě energie se mohou v zátěžových situacích snadno vznítit, způsobit požár nebo v extrémních případech dokonce explozivně hořet velkými plameny. V případě poškození se jedná o materiál s vícenásobným rizikovým potenciálem. Vhodné skříně pro nabíjení nebo skladování akumulátorů v kombinaci s dalšími organizačními bezpečnostními opatřeními jsou proto nezbytné.

Jak zabránit poškození akumulátorů

Předcházení závadám nebo poškození lithium-iontových baterií/akumulátorů před jejich nabíjením nebo skladováním, nebo alespoň rozpoznání problémů, může minimalizovat riziko kritických situací a požárů.

Pomoci Vám mohou následující tipy:

 • Vyvarujte se přímého slunečního záření (max. 25 stupňů)
 • Vyvarujte se nárazů (nebo pádů) technického zařízení, resp. akumulátoru
 • Pro Váš akumulátor používejte pouze certifikované nabíječky
 • Používejte pouze originální akumulátor
 • Provádějte pravidelné vizuální kontroly, abyste rychle zjistili případné poškození a vadné baterie/akumulátory mohli vyřadit, resp. zlikvidovat
 • Proškolte své zaměstnance ohledně možných nebezpečí, abyste zvýšili povědomí o této problematice

Jaké předpisy platí při manipulaci s lithium-iontovými bateriemi/akumulátory?

Ačkoli podle vyhlášky o nebezpečných látkách, zákona o bezpečnosti práce a vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je za prevenci rizik ve firmě odpovědný zaměstnavatel, žádné podrobné předpisy pro nakládání s lithiovými bateriemi/akumulátory neexistují – pouze doporučení pojistitelů.

Důležité:

Tato doporučení lze prozatím přirovnat k závazným předpisům. Pokud totiž dojde ke škodě a tato obecně platná pravidla (podle současného stavu techniky) nebyla prokazatelně dodržována, nelze předpokládat úplné převzetí škody.

Zaměstnavatelé se mohou orientovat podle známých zásad ochrany platných pro nebezpečné látky. To, že nový předpis TRGS 510 zveřejněný v únoru 2021 popisuje médium lithiové baterie jako specifické zvýšení nebezpečnosti výrobku, má svůj důvod. Tato zařízení pro skladování energie, která mohou zároveň představovat zdroj náhlého a intenzivního vznícení, skutečně potřebují promyšlená řešení na ochranu proti požáru.

Každopádně:

 • Jako zaměstnavatel máte odpovědnost a povinnost přijmout ve Vaší firmě bezpečnostní opatření. Vždy proto dodržujte návod k obsluze a bezpečnostní doporučení příslušného výrobce výrobků na baterie. V případě nedodržení ručíte jako zaměstnavatel osobně a odpovídáte za hrubou nedbalost!
 • Osvědčeným nástrojem v oblasti bezpečnosti práce je rovněž analýza rizik, která by měla zohledňovat všechna nebezpečí související s nabíjením a skladováním lithiových akumulátorů.

Jak správně skladovat, přepravovat a likvidovat nebezpečný materiál?

Lithiové baterie/akumulátory jsou klasifikovány jako nebezpečné zboží, a proto musí být skladovány, přepravovány a likvidovány odděleně. Důležitou roli zde hraje také klasifikace jejich stavu. V zájmu své bezpečnosti volte pokud možno pouze sběrné nádoby schválené OSN. Pro sběr neporušených lithiových baterií je vhodná nárazuvzdorná plastová sběrná nádoba v kombinaci s nehořlavým granulátem. Vadné nebo poškozené akumulátory lze nejbezpečněji uložit do speciálního bezpečnostního sudu pro skladování a přepravu akumulátorů CEMO.

Kromě toho samozřejmě platí, že prototypové baterie musí být rovněž odděleny způsobem odpovídajícím požární ochraně. K tomuto účelu lze univerzálně použít funkční systémové protipožární boxy na akumulátory CEMO Li-SAFE 2-S a systémové protipožární boxy na akumulátory CEMO 3-S.

kaiserkraft vždy najdete tu správnou nádobu pro skladování a přepravu akumulátorů.

Naše top výrobky z tohoto poradce
Relevance
Počet výrobků: 14