Zpět
Poradce pro oblast Provoz

15 tipů pro bezpečné zacházení se žebříky

15 nejdůležitějších tipů pro bezpečné zacházení se žebříky. Přečtěte si je!

Tip 1

Před použitím žebříku si přečtěte návod.

15 tipů pro bezpečné zacházení se žebříky 380

Tip 2

Žebříky před použitím podrobte vizuální kontrole. Nepoužívejte poškozené žebříky.

15 tipů pro bezpečné zacházení se žebříky 385

Tip 3

Dodržujte maximální zatížení žebříku, podle normy 150 kg.

15 tipů pro bezpečné zacházení se žebříky 375

Tip 4

Žebříky instalujte se správným úhlem nastavení, u opěrných žebříků s příčlemi 65° – 75°, u opěrných žebříků se stupni musí být stupně vodorovné.

15 tipů pro bezpečné zacházení se žebříky 371

Tip 5

Žebříky instalujte pouze na neklouzavém, rovném a pevném podkladu.

15 tipů pro bezpečné zacházení se žebříky 381

Tip 6

U dvojitých žebříků musí rozpěrná zajištění vždy zaskočit do zarážky a musí být napnutá.

15 tipů pro bezpečné zacházení se žebříky 382

Tip 7

U vícedílných žebříků musí být přítomna a používána aretační zajištění.

15 tipů pro bezpečné zacházení se žebříky 374

Tip 8

Dávejte pozor na ohrožení elektrickým proudem z kabelů.

15 tipů pro bezpečné zacházení se žebříky 378

Tip 9

Stabilitu lze v případě potřeby zvýšit zajištěním horního, resp. spodního konce žebříku.

15 tipů pro bezpečné zacházení se žebříky 383

Tip 10

Opěrné žebříky musí přečnívat alespoň 1 m nad požadovanou úroveň výstupu.

15 tipů pro bezpečné zacházení se žebříky 372

Tip 11

Opěrné žebříky neopírejte v nejistých místech, např. o tyče, dráty, skleněné tabule.

15 tipů pro bezpečné zacházení se žebříky 379

Tip 12

Při práci na žebříku se nenaklánějte do stran.

15 tipů pro bezpečné zacházení se žebříky 376

Tip 13

Ze žebříku nepřecházejte do stran na plošiny nebo výše položené úrovně.

15 tipů pro bezpečné zacházení se žebříky 377

Tip 14

U dvojitého žebříku s nasazeným posuvným žebříkem smíte vystoupit nejvýše na 5. příčli shora. U opěrných žebříků je to 4. příčle/stupeň shora.

15 tipů pro bezpečné zacházení se žebříky 373

Tip 15

U dvojitých žebříků bez plošiny a přidržovacího zařízení smíte vystoupit nejvýše na 3. příčli/stupeň shora.

15 tipů pro bezpečné zacházení se žebříky 384

Přetisk, i ve výňatcích, pouze se schválením společnosti GÜNZBURGER STEIGTECHNIK GMBH. 03/2013 - zdroj a grafický podklad: GÜNZBURGER STEIGTECHNIK GMBH

Naše top výrobky z tohoto poradce
Relevance
Počet výrobků: 131
Naše top kategorie z tohoto poradce