Produkty + služby + odbornost

Řešení z jediného zdroje.

V našich světech plných řešení můžete kdykoli objevit nové možnosti, které promění pracovní svět ve Váš pracovní svět.

Uvádíme v život Vaše nápady na udržitelnější, individuálnější, ergonomičtější a efektivnější pracovní prostředí. A díky správnému vybavení spojíme funkční aspekty s dobrým vzhledem. Protože lidé jsou tím produktivnější a zdravější, čím pohodlněji se při práci cítí. Největším komplimentem pro naši práci proto je, když někdo řekne: Je to moje nové oblíbené místo. My pak říkáme: Vše je, jak má být. works.

Tématické světy

Objevte nové světy s kaiserkraft: naše tématické světy.
Najdete zde mnoho cenných tipů, skvělé projekty a vybrané produkty pro větší udržitelnost, ergonomii, bezpečnost atd. veVaší firmě.

Naše světy plné řešení 367

Udržitelnost

 • Dlouhá záruční doba 5 až 10 let zajišťuje delší životnost výrobků
 • Originální náhradní díly usnadňují opravy a zabraňují vyhazování celých výrobků
 • Opravárenský servis podporuje opakované použití a prodlužuje dobu použitelnosti předmětů
 • Špičková kvalita, která je Enkelfähig, zaručuje, že výrobky mohou být používány po generace
Naše světy plné řešení 367

Zdraví + bezpečnost

 • Výrobky odpovídající konkrétním potřebám udržují a podporují zdraví a výkonnost
 • Lepší komfort pohybu a svalová síla
 • Řešení vyvinutá podle specifických požadavků příslušného pracovního procesu
 • Smysluplné pomůcky pro náročné pracovní prostředí a činnosti v praxi
Naše světy plné řešení 367

Efektivita

 • Zjednodušení a zefektivnění pracovních procesů
 • Provozní zařízení, která usnadňují a urychlují reakci na změny výrobních požadavků, personálních potřeb nebo technologického vývoje
 • Zapojení zaměstnanců do zlepšování pracovních procesů
 • Zlepšení kvality výrobků

Pracovní světy

V našich pracovních světech je čas na akci, protože motivace začíná na pracovišti.
Zde navrhujeme proměnlivá prostředí, která dokonale odpovídají individuálním přáním a specifickým pracovním požadavkům. Je pro nás důležité, aby řešení byla flexibilní a vhodná pro budoucnost, aby podporovala spolupráci a vytvářela identitu. Pracovní prostředí je koneckonců vždy prostředím pro lidi.

Naše světy plné řešení 367

Výroba + produkce + dílna

 • Výrobní procesy musí být rychle přizpůsobitelné měnícím se požadavkům
 • Výhody flexibility v dílenské výrobě jsou kombinovány s produktivitou plynulé výroby
 • Propojení všech účastníků výroby do sítě pro vysoce flexibilní materiálové toky a nové systémy
 • Volné propojení zařízení a pracovišť

Naše světy plné řešení 367

Kancelář + administrativa

 • Klasická kancelář se vyvíjí díky digitálním možnostem a novým pracovním kulturám
 • Místo setkávání, sociálních vazeb a konstruktivní pracovní atmosféry
 • Optimální prostředí v závislosti na činnosti: soustředěná práce, týmová práce, neformální komunikace
 • Kancelářské prostory jsou flexibilně strukturované, aby bylo možné plynule měnit pracovní formy

Společně k co nejlepšímu výsledku.

Žijeme v době, kdy je téměř všechno vždy a všude dostupné: produkty, nabídky, služby… člověk takříkajíc pro stromy nevidí les. Možné je v zásadě ledacos, smysluplné je ovšem jen máloco. Přesně o to však usilujeme při naší práci – abychom poskytli možnost orientace a společně s Vámi přišli na to, která řešení jsou pro Vás ta nejlepší.

Naše světy plné řešení 367

Kdo produkty vyrábí?

Která osoba vykonává určitou činnost a jaké zdroje k tomu potřebuje?

Naše světy plné řešení 367

Jak je vyrábí?

Jak tato činnost probíhá a co je v ní klíčové?

Naše světy plné řešení 367

Kde je vyrábí?

Na kterých místech se činnost provádí a co je třeba dodržovat?

Naše světy plné řešení 367

Řešení: souhrn všech prvků

Po analýze vytvoříme Vaši individuální nabídku řešení a naplánujeme realizaci.

Naše světy plné řešení 046

S našimi službami nezůstane žádné přání nesplněné.

Náš servisní tým je Vám kdykoli k dispozici a pomůže Vám s Vašimi problémy! Odpovíme na Vaše otázky, poskytneme tipy a budeme Vás doprovázet jako partneři. Ať už se jedná o plánování nových pracovních prostor, montáž objednaného kancelářského nábytku nebo pořízení speciálních produktů.