Projekt MVA Müllverwertungsanlage Bonn GmbH

Nahoru to jde snadno!

Úkol

Společnost MVA zaměstnává asi 89 pracovníků, kteří se 24 hodin denně, 365 dní v roce starají o to, aby zbytkový odpad z Bonnu a přilehlé oblasti i komerční odpad podobný komunálnímu, který již není vhodný k recyklaci, byl tepelně zhodnocen s využitím ekologických, udržitelných, inovativních technologií.

Pro stávající regálový systém se hledalo řešení, které by umožnilo snadnou dopravu skladovaných komponent z přízemí do prvního patra.

Řešení

Když je něco potřeba dopravit z bodu A do bodu B zdola nahoru, jako v tomto případě, je jediné řešení, jak toho docílit, a tím jsou minivýtahy. Tento praktický zvedací přístroj naši odborníci dále upravili podle speciálních potřeb.

Výsledkem je systém nákladního výtahu, který byl upraven pro stávající regály.

Muellverwertungsanlage Bonn GmbH – reference ler

Projekt

Firma KAISER+KRAFT v minulosti společnosti MVA již dodala podlahový regálový systém, takže mohla na základě svých přesných zkušeností a know-how ohledně své produktové nabídky zhotovit požadovaný nákladní výtah kompatibilní s použitým systémem. Vše však muselo být ověřeno na místě.

Prvním krokem k řešení odborného začlenění systému nákladního výtahu je vždy sjednání schůzky se zákazníkem přímo na místě. Díky tomu si náš projektový tým může vytvořit přesný obraz o stávající situaci a zahrnout ji do plánování. Kromě toho naši odborníci projdou také zvláštní individuální požadavky zákazníka. Teprve poté dokážeme stanovit rozsah prací pro budoucí nákladní výtah.

Speciální výzva

Abychom mohli na zakázku přesně zhotovit systém nákladního výtahu, museli jsme především chytře pracovat přímo na místě. U tohoto projektu jsme museli zohlednit a ověřovat bezpečnost zaměstnanců a najít vhodné místo pro nákladní výtah. V samotné hale se nám místa pro oba účely nedostávalo. Jako tým jsme však řešení našli.

Ve spolupráci se zákazníkem, který dokonale zná jedinečné okolnosti daného místa a příslušné pracovní procesy, naši odborníci s bohatými projektovými zkušenostmi nalezli vhodné místo k realizaci. Zaměstnanci i náklad se tedy nyní bezpečně, ergonomicky a pohodlně dopravují zdola nahoru.

Muellverwertungsanlage Bonn GmbH – reference ler
Muellverwertungsanlage Bonn GmbH – reference mg$

Kontaktujte nás!

Rádi Vás podpoříme při plánování Vašeho projektu. Kdykoli nás kontaktujte. Naši odborníci Vám kompetentně poradí.

Kontakt pro poradenství, plánování a analýzu projektu: