Hailo Nádoby na tříděný odpad

Jste si vědomi hodnoty odpadu?

Odpad není prostě jen odpad. Většinou je tvořen mnoha různými surovinami, které lze velmi prakticky opakovaně použít. Mnohé firmy odpad dále využívají, takže některé suroviny nevyhazují, nýbrž vracejí zpět do výrobního cyklu. Bez ohledu na to, zda své suroviny sami potřebujete, nebo zda je jen chcete zlikvidovat v souladu s předpisy, správné sběrné systémy na tříděný odpad Vám mohou dobře posloužit. Této problematice se věnuje například firma HAILO. Tato společnost se z hlediska třídění odpadu již etablovala jako pevná značka. Hailo sází na stabilní materiál, barvy pro snadnou orientaci a jednoduchou manipulaci. Proto jsou vhazovací klapky u nádob na tříděný odpad Hailo spíše velké – umožňují velmi snadné vkládání a odebírání pytlů na odpad. Shrnutí: znakem Hailo je červený bod, který by však mohl být i zelený. Umožňuje totiž recyklaci šetrnou k životnímu prostředí.