Pořádek je polovina úspěchu

Vše na svém místě

2019/01/14

Pokud jste řemeslník a uvažujete o založení vlastní firmy, určitě budete potřebovat špetku kreativity. Co se však vybavení dílny týče, nepořádek není na místě: jde přece o to, abyste mohli efektivně pracovat v prostředí, které Vám to umožní – funkčnost a ergonomie jsou zde prioritou. To nejen podporuje pořádek, ale také zpříjemňuje každodenní práci, protože jde rychleji od ruky. Potřeby autoservisu se samozřejmě liší od potřeb truhláře a ty opět od požadavků sanitární a topenářské firmy.

Jaké nářadí potřebujete každý den? Kde lze najít úložný prostor? Co by zde mělo být uloženo? Jsou věci, které jsou zapotřebí jen jednou týdně – nebo dokonce jen jednou ročně? Je třeba manipulovat s chemickými látkami a jinými nebezpečnými materiály? Důležitým nástrojem – a centrem veškeré činnosti v dílně – je ve většině případů dílenský stůl. Také při jeho výběru vyvstává mnoho otázek: kolik prostoru by měl dílenský stůl nabízet pro práci? Kolik úložného prostoru je pod ním zapotřebí – a pro co? Stačí odkládací police, nebo by byly lepší zásuvky? S čím se bude na stole pracovat – a jakou nosnost musí dílenský stůl mít? Bude se používat především k práci vsedě, nebo vestoje – nebo k obojímu? Odpovědi na tyto otázky pomáhají určit správné místo pro všechno vybavení.

Mobilní použití

U mnoha profesí zase není vždy možné pracovat u dílenského stolu, kde je vše potřebné připraveno a čeká. Pro všechny tyto případy jsou vhodné například mobilní nástrojové vozíky a dílenské vozíky, do kterých lze přehledně uložit nejčastěji používané nářadí a další pomůcky a kdykoli je snadno přepravit na místo použití. Pokud musí být přemisťován také materiál, jsou pro tento účel vhodné mobilní vozíky na materiál nebo pojízdné pracovní stanice, které lze pomocí polic, zásuvek či děrovaných desek přizpůsobit libovolnému účelu.

I když je mobilita zapotřebí jen občas, pojízdná řešení jsou investicí do budoucna: Jsou totiž stejně tak vhodná i pro udržování pořádku při stacionárním použití. Mobilní řešení také pomáhají optimalizovat již existující pracovní procesy, pro které je osvědčeným a profesními sdruženími doporučovaným modelem metoda „5S“ Japonce Taiichiho Õno (1912–1990). Õno byl jedním ze zakladatelů úspěšného výrobního systému Toyota v 50. letech 20. století. Jádrem „5S“ je myšlenka, že na pracovišti je třeba udržovat pořádek a mít k dispozici pouze nástroje a náčiní, které jsou v danou chvíli zapotřebí, a to ideálně tak, aby stačilo jen natáhnout ruku.

Po nalezení optima Õno doporučuje standardizaci v celé firmě, ale zároveň neustálé ověřování funkčnosti a další optimalizaci. Například pro opakující se pracovní proces lze definovat ideálně vybavený vozík na materiál nebo nářadí, který se používá vždy stejným způsobem. Odměnou je pak výrazně lepší pořádek a přehlednost na pracovišti a v konečném důsledku i vyšší efektivita celé výroby.

Pro tyto případy jsou vhodné například mobilní nástrojové a dílenské vozíky, do kterých lze přehledně uložit nejčastěji používané nářadí a další pomůcky a kdykoli je snadno přepravit na místo použití. Pokud musí být přemisťován také materiál, jsou pro tento účel vhodné mobilní vozíky na materiál nebo pojízdné pracovní stanice, které lze pomocí polic, zásuvek či děrovaných desek přizpůsobit libovolnému účelu.

Montážní vozík

Optimální skladování

Skladování

U mnoha profesí není vždy možné pracovat u dílenského stolu, kde je vše potřebné připraveno a čeká. Pro tyto případy jsou vhodné například mobilní nástrojové vozíky a dílenské vozíky, do kterých lze přehledně uložit nejčastěji používané nářadí a další pomůcky a kdykoli je snadno přepravit na místo použití. Pokud musí být přemisťován také materiál, jsou pro tento účel vhodné mobilní vozíky na materiál nebo pojízdné pracovní stanice, které lze pomocí polic, zásuvek či děrovaných desek přizpůsobit libovolnému účelu.

Zásuvkové skříně nabízejí spoustu úložného prostoru na malé ploše. Různě vysoké zásuvky umožňují ukládání velkých nástrojů i malých dílů. Praktické prvky pro rozčlenění zásuvek, jako jsou dělicí plechy, plastové přihrádky, plastové žlábky apod., Vám pomohou udržet si neustálý přehled. Nářadí můžete také přehledně skladovat s využitím děrovaných desek, které lze jednoduše připevnit na stěnu nebo na dílenské stoly.

I zde je důležité dobré plánování předem: Co musí být vždy rychle k dispozici? Co není zapotřebí tak často? Jaká je hmotnost skladovaných dílů? Existuje riziko úniku uskladněných látek? Pro nebezpečné látky v malých nádobách jsou k dispozici speciální regály na nebezpečné látky s policemi z mřížkového roštu a záchytnými vanami ve spodní úrovni.

Pokud jsou nebezpečné látky silně hořlavé, anebo je třeba je uchovávat pod zámkem, je vhodné zakoupit uzamykatelné skříně na nebezpečné látky, které jsou ohnivzdorné a vybavené záchytnými vanami pro kapaliny. Mimochodem: čisticí prostředky, barvy a maziva obvykle také ohrožují vodu, a proto musí být skladovány ve vhodných skříních.

Následující produkty Vám skladování ještě více usnadní:

Ergonomická práce

Jakmile je na místě základní vybavení dílny, je čas na podrobné plánování: Lze všude připojit elektřinu? Jaký druh židlí je potřeba pro které činnosti? A jsou všechna pracoviště osvětlena tak, aby bylo možné pracovat bez únavy? Flexibilní připojení napájení všude v dílně lze realizovat například pomocí kabelového navijáku – napájení je pak k dispozici přesně tam, kde je zapotřebí, a po skončení práce lze kabel bezpečně uložit, aniž by hrozilo nebezpečí zakopnutí.

Pokud se jedná o sezení, mobilní pracovní stoličky a otočné židle s přestavováním výšky plynovým pístem přinášejí do zařízení firmy potřebnou flexibilitu a ergonomii – jsou vhodné pro širokou škálu prací a lze s nimi také snadno měnit místo použití. Osvětlení by mělo být instalováno tak, aby každé pracoviště bylo dobře osvětleno (alespoň 500 luxů), ale zároveň aby bylo možné pracovat bez oslnění a aby nedocházelo ke stínění. Toho lze dosáhnout kombinací přímého a nepřímého stropního osvětlení. Pracovní svítidla – nejlépe různě nastavitelná a stmívatelná – navíc zajišťují, že na pracovišti bude vždy k dispozici vhodné světlo pro danou činnost.
Ergonomická práce

A zde naleznete produkty pro lepší vidění:

Pravidlo 5S

„Třídění“ (japonsky: Seirii): Vše, co není na pracovišti aktuálně potřeba, se vytřídí pryč.

„Uspořádání“ (Seiton) / vytvoření viditelného pořádku: Vše, co je skutečně zapotřebí, se umístí na vhodné místo. Absence nářadí apod. by tak měla být rychle rozpoznatelná.

„Úklid“ (Seiso): Pracoviště se uklidí. Kromě toho se v tomto kroku vytvářejí potřebná vysvětlení k pracovním postupům.

„Standardizace“ (Seiketsu): Určí se standardy pro vzhled pracovišť a analogicky se realizují.

„Neustálé zlepšování“ (Shitsuke): Každý zaměstnanec je povzbuzován, aby nastavené standardy krátce, ale pokud možno denně, kontroloval, ověřoval jejich funkčnost a optimalizoval.

Vybavení dílny mg$

Kontaktujte nás!

V případě dalších dotazů jsme Vám bezplatně k dispozici.