Zpět
Poradce pro oblast Životní prostředí

Seznam odolností pro bezpečnostní nádoby

Seznam kompatibilních látek pro bezpečnostní nádoby JUSTRITE: chemická odolnost v kostce.

Pozor:
Údaje ohledně odolnosti bezpečnostních nádob představují pouze směrné hodnoty.

U agresivních látek nebo nejasné vhodnosti pro látku se prosím nejprve dotažte na odolnost bezpečnostních nádob na základě bezpečnostního listu média.

Seznam odolností platí výhradně pro bezpečnostní nádoby JUSTRITE z pozinkovaného ocelového plechu a PE.

Seznam odolností pro bezpečnostní nádoby wt$

++ dobrá odolnost
+ průměrná odolnost/vhodnost
/ omezená/podmíněná odolnost
- žádná odolnost

Médium: ocelový plech, pozinkovaný

aceton
-

acetonitril

+

anilin

++

benzín

++

benzol

+

kyselina chlorovodíková 37%

/

cyklohexan

++

cyklohexanon

++

kyselina octová

/

etanol

++

ethylacetát

++

ethylenglykol

++

diethylether

++

topný olej

++

heptan

++

hexan

++

isopropylalkohol 70%

/

kerosin

++

methanol

++

methylenchlorid

/

methylethylketon

++

methylisobutylketon

++

pentan

++

petrolether

++

terpentýn

-

toluen

++

trichlorethylen

/

xylen

++

Médium: polyetylén

aceton
+

acetonitril

++

anilin

++

benzín

+

benzol

+

kyselina chlorovodíková 37%

++

cyklohexan

+

cyklohexanon

/

kyselina octová

++

etanol

++

ethylacetát

/

ethylenglykol

++

diethylether

/

topný olej

/

heptan

-

hexan

/

isopropylalkohol 70%

++

kerosin

/

methanol

++

methylenchlorid

/

methylethylketon

+

methylisobutylketon

+

pentan

/

petrolether

-

terpentýn

-

toluen

+

trichlorethylen

/

xylen

+

Médium: ušlechtilá ocel

aceton
++

acetonitril

+

anilin

++

benzín

++

benzol

++

kyselina chlorovodíková 37%

/

cyklohexan

-

cyklohexanon

-

kyselina octová

++

etanol

++

ethylacetát

++

ethylenglykol

++

diethylether

++

topný olej

++

heptan

++

hexan

++

isopropylalkohol 70%

++

kerosin

++

methanol

++

methylenchlorid

++

methylethylketon

++

methylisobutylketon

-

pentan

++

petrolether

++

terpentýn

++

toluen

++

trichlorethylen

++

xylen

++

Naše top výrobky z tohoto poradce
Relevance
Počet výrobků: 12