Zpět
Poradce pro oblast Životní prostředí

Pokyny pro výběr vysavače a ohledně tříd prachu

Proč vysavač pro mokré/suché vysávání nebo vysoce výkonný průmyslový vysavač?

Prach a nečistota jsou všudypřítomné. Vysavač je pomocníkem při údržbovém čištění a ve výrobě. Je nezbytný pro zlepšení pracovních podmínek a slouží k zajištění standardů kvality. Ve výrobních provozech je nutně produkován prach a nečistota. Hrubý prach se rychle usazuje, jemný prach se dlouho vznáší v dýchaném vzduchu a je vdechován hluboko do plic, kde se ukládá. Prach dlouhodobě poškozuje zdraví a/nebo kvalitu výrobního výsledku.

Rozlišovací vlastnosti přístrojů

  • Konstrukce přístrojů: Může být monobloková - mobilní nebo stacionární - nebo rozdělená na několik modulů
  • Filtrační jednotka: Multirukávový filtr, filtr s vložkou, deskový filtr atd.
  • Třída prachu: Také pro nebezpečné látky/prach ohrožující zdraví ve třídách prachu M, H (podrobnosti naleznete na konci tohoto dokumentu)
  • Ochrana proti výbuchu: Vysavač v provedení 1 (B1)
  • Výkon motoru: Agregáty s výbornou konstrukcí od 1,5 kW do 13,0 kW. S těmito vysavači je možné spolehlivě obsluhovat také malá centrální odsávací zařízení až po velké potrubní systémy do délky 300 m
  • Vstupní oddělování prachu: Vstupní odprašovače chrání filtr. Následné filtry jsou šetřeny a nepřijdou navíc do kontaktu s horkými látkami nebo kapalinami. Odprašovače navíc usnadňují likvidaci velkých množství
  • Pojízdná nádoba na odpad se zvedací mechanikou nebo bez, nádoba se sklopným dnem, BigBag, vyklápěcí žlábek atd.
  • Doba provozu: 2-3 hodiny: přístroje na střídavý proud, až 24 hodin: přístroje na trojfázový proud

Oblasti použití

(Příklady, které nepodávají žádnou záruku úplnosti, u nebezpečných látek musí být prozkoumán jednotlivý případ)

Pozor na zdroje nebezpečí!
V zásadě platí: Bude-li rozpoznán zdroj nebezpečí (např. vysávání rozpouštědel, chemikálií, azbestu, hliníku, dřevěného prachu atd.) nebo pokud je znám, je třeba jej při výběru vhodného průmyslového vysavače bezpodmínečně zohlednit. Profesní organizace zde může pomoci a poskytnout příslušné informace.

Vysávání převážně jemného prachu:

Výběr vysavače s nepříliš vysokým výkonem, ale velkou filtrační plochou (pokud se nejedná o prach s vysokou specifickou vlastní hmotností, např. kovový prach). Pozor: Povšimněte si délky hadice. Je třeba zohlednit odlučovací výkon filtru, aby vysavač prach přijímal a neodevzdával jej ve velké míře zpět do prostředí. Je prach zdraví škodlivý? Pokud ano, zvolte absolutní filtr. Je prach ohrožený výbuchem? Pokud ano, zvolte vysavač B1.

Vysávání směsí jemného prachu a hrubých částic:

Stejně jako u vysávání jemného prachu, avšak zvolte vysavač s mechanickým vstupním odprašovačem (cyklón) na ochranu před poškozením filtru. Výběr vysavače s vysokým výkonem a velkou filtrační plochou. Velká filtrační plocha je zapotřebí pro prevenci předčasného nasycení filtru a tím pro udržení výkonnosti vysavače. Také zde respektujte směrnice pro třídy prachu M, H a B1.

Vysávání převážně hrubých částic:

Výběr vysavače s vysokým výkonem a velkou kapacitou.
Odlučovací výkon filtru zde není tak důležitý. Výkon přístroje musí být přizpůsoben průměru hadice, její délce a vysávanému materiálu. Zpravidla zde stačí standardní přístroj. Pokud se přístroj nachází v prostředí s nebezpečím výbuchu, dodržujte také B1 (ATEX).

Zákazník chce vysávat kapaliny s obsahem chemikálií (slabší čisticí prostředky):

Ve většině případů lze doporučit výběr přístroje s nádobou z ušlechtilé oceli. U agresivních médií je třeba přesně analyzovat, jak se médium chová a jaké požadavky jsou kladeny na přístroj.

Zákazník chce vysávat olej nebo kapaliny obsahující olej a třísky:

Vysavače na třísky s integrovaným oddělovacím systémem třísek a emulze v případě odsávání výrobních strojů (třísky a emulze).
Normální vysavače pro mokré/suché vysávání jsou vysáváním tohoto materiálu přetížené, protože rozprašovací chování kapalin je jiné než např. u vody. Vysavače na třísky jsou vybaveny jiným vstupem pro lepší kontrolu rozprašovacího chování.

Zákazník chce vysávat látky v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů nebo výparů:

Z bezpečnostních důvodů se ve většině případů doporučuje pneumatický vysavač (s ATEX).

Je však vždy třeba posoudit konkrétní případ. Uvedené příklady jsou pouze záchytnými body!

Dále existuje několik málo problematických druhů prachu, které smí být i s vysavači se zkoušenou bezpečností GS odstraňovány pouze s výhradou: např. nejjemnější hliníkový a hořčíkový prach, benzín atd.

Důležité poznámky:

Důležité je vědět, že nejvyšší výkon není způsobován pouze vysokým počtem wattů. Rozhodující je správný poměr podtlaku a vzduchového výkonu.

Vysoký vzduchový výkon znamená vysokou rychlost vysávaného materiálu.

Vysoký podtlak je zapotřebí pro vysávání těžkých materiálů nebo vysávání z hloubky (např. prohlubně).

Na poměr vzduchového výkonu a podtlaku vysavače má kromě toho rozhodující vliv průměr hadice. Standardně dodávané velikosti hadic spadají do střední, resp. průměrné oblasti, která zaručuje dobrý výkon vysavače a v normálních případech neznamenají žádné problémy při průchodu vysávaného materiálu.

Pro zaručení konstantního sacího výkonu vysavače je nutné použití dobře dimenzovaného hlavního filtru. Hlavní filtry lze odlehčit vstupním odprašovačem. Pro zajištění co největší čistoty výstupního vzduchu existuje možnost připojení absolutního filtru (v třídě prachu H).

Třídy prachu

Do roku 1997, s přechodnou dobou do 06/2002, platila pro rozdělení tříd prachu a tím jako podklad pro bezpečné odstraňování látek a prachu národní směrnice ZH 1/487 střediska pro úrazovou zábranu, hlavní svaz. Tento národní předpis byl nahrazen evropskou normou EN 60335-2-69. Tento předpis platí pro celou Evropu.

Nebezpečnost pro zdraví a explozivita prachu určují potřebnou kategorii použití:

Dále je posuzována hodnota AGW: Hodnota AGW udává maximální přípustnou hodnotu pro pracoviště, německy Arbeitsplatz-Grenz-Wert. Čím je hodnota AGW nižší, tím nebezpečnější je prach. (Poznámka: Označení AGW nahrazuje dříve používané označení MAK - Max. Arbeitsplatz-Konzentration, maximální koncentrace na pracovišti).

Další podrobné informace ohledně látek a prachu a klasifikace strojů pro likvidaci prachu získáte od institutu pro bezpečnost práce německého zákonného úrazového pojištění Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

Třídy prachu podle EN 60335-2-69

Prach s max. přípustnou hodnotou pro pracoviště (AGW) > 1 mg/m³ = třída prachu L

Prach s max. přípustnou hodnotou pro pracoviště (AGW) ≥ 0,1 mg/m³, dřevěný prach = třída prachu M

Prach s max. přípustnou hodnotou pro pracoviště (AGW) < 0,1 mg/m³, karcinogenní prach, prach s choroboplodnými zárodky = třída prachu H

Naše top výrobky z tohoto poradce
Relevance
Počet výrobků: 39