Zpět
Poradce pro oblast Kancelář

Vizualizace ve skladu a výrobě: s Kanbanem k lepší efektivitě

Místo spotřeby ví nejlépe, co potřebuje pro výrobu: to je základní myšlenka konceptu Kanban. Japonský systém řízení výroby se etabloval v mnoha moderních výrobních provozech a stal se součástí moderního agilního managementu. Aby bylo možné těžit z výhod klesajících nákladů, lepší efektivity a plynulého toku materiálu, je zapotřebí přehlednost, jasná komunikace a správná vizualizace.

Práce s technikou Kanban wt$

Pull princip po japonsku: Kanban ve firmě

Ve své základní formě pro výrobu Kanban obrací klasické struktury pro nákup a tok materiálu. Pokud potřebné zboží jinak objednává centrální plánovací instance a přiřazuje je příslušným místům ke zpracování, pak jsou tyto procesy v systému Kanban spouštěny místem spotřeby – zcela podle potřeby a ve správný okamžik.

Tento pull princip spojuje nejdůležitější body ve firmě – nákup, logistiku, sklad a výrobu – v ideálním případě tak plynule, aby potřeba skladovací plochy a pořizovací náklady klesaly a zároveň byly optimalizovány doby průchodu a celý proces se stal transparentnějším, flexibilnějším a spolehlivějším.

Výhody byly mezitím přeneseny také do dalších firemních oblastí, jako je marketing nebo personální proces. Faktory Kanbanu se přitom v mnoha ohledech překrývají s jinými metodami, jako je Scrum, které všechny spadají pod managementový pojem agilní. V centru vždy stojí následující aspekty:

 • Workflow je zřejmé díky vizualizacím a lze je tak snadněji řídit.
 • Workflow je rozloženo na menší dílčí jednotky, resp. úkoly, a stává se tak přehlednějším.
 • Workflow není ihned měněno, nýbrž může být v procesu evolučně optimalizováno.


Pull princip platí také v širším kontextu konceptu Kanban: jeden zaměstnanec smí najednou zpracovávat pouze určitý počet úkolů. Teprve pokud má v rámci tohoto počtu opět volnou kapacitu, smí mu nadřazené místo přidělit další úkol. Velmi důležitým aspektem je to, že vykonávající místo si své nové úkoly samo převezme od svého předchůdce – úkoly nejsou jednoduše předávány dál.

Díky tomu lze předejít efektu hrdla láhve a potřebu nebo problémy lze rozpoznat mnohem jasněji. Ve výrobě Kanban v těchto ohledech slibuje ještě větší úspěch:

 • Menší krátkodobé sklady v daném místě spotřeby materiálu zkracují trasy a zvyšují transparentnost.
 • Asynchronní odběr a zásobování optimalizují reakce na kolísání spotřeby.
 • Objednávání podle potřeby umožňuje flexibilní reakci na změny ve výrobě.
 • Žádné udržování zásob, rozhodující roli hraje včasné objednávání a jasná komunikace.
 • Díky co nejjednodušším prostředkům vizualizace jsou zřejmé skutečné potřeby.

Stačí jeden pohled: Kanban žije znázorňováním

Význam vizualizace a komunikace je zakotven již v názvu systému. Kanban je japonsky „(objednací) karta“ a znamená centrální nosič informací, který doprovází a spouští tok materiálu. Dnes je tato karta většinou vysoce technická a digitalizovaná, avšak od zavedení principu u společnosti Toyota v roce 1947 se její struktura téměř nezměnila.

Kromě Kanban karet hrají rozhodující roli Kanban tabule. Jsou centrální informační tabulí o workflow a jsou obecně strukturovány co nejjednodušeji:

 • Tři sloupce: Úkoly (To Do), Pracuje se (Doing), Dokončeno (Done).
 • Každý jednotlivý úkol se umístí jako lístek do příslušného sloupce a podle stavu zpracování se přesouvá.


Tato základní struktura může být snadno rozšířena, avšak přesto vždy sleduje stejný princip. Díky různým barvám lístků nebo jemnějšímu rozdělení prostředního sloupce se Kanban tabule může stát mocným nástrojem pro řízení:

 • Na jediný pohled objasní aktuální stav workflow.
 • Ukazuje nedostatky, odpovědnosti a/nebo kapacity.
 • Nahrazuje dlouhé mítinky a zdlouhavé vysvětlování.
 • S rostoucími zkušenostmi zaměstnanců se systémem Kanban je stále průkaznější.
 • Díky jasným popisům úkolů je zaměstnanci mohou samostatněji začínat/dokončovat.


Důležité je, aby při zacházení se systémem Kanban a plánovací tabulí panovala určitá disciplína a aby zobrazené procesy nebo projekty nebyly příliš komplexní. Ve výrobě se například může vyplatit zřízení Kanban tabule pro jednotlivé výrobní komplexy a její instalace na co nejvhodnějších místech. Tato Kanban tabule také samozřejmě musí dávat příležitost ke zpětné vazbě, která umožní postupnou optimalizaci procesů.

Práce s technikou Kanban wt$

On-line nástroje vs. Kanban tabule: která metoda vizualizace je lepší?

Úspěšné on-line nástroje pro projektový management vycházejí ze systému Kanban a přenesly bílou tabuli na síť. Význam analogové verze tím ovšem není nijak snížen – naopak. Bílé tabule, resp. Kanban tabule, jsou v mnoha případech mnohem smysluplnější volbou. Ukazuje to srovnání obou metod:

Analogová Kanban tabule

 • pro týmy na místě
 • kdykoli viditelná, stále na očích
 • rychlý přehled o změnách
 • nedostatek disponibilního místa omezuje míru podrobnosti
 • vysoký stupeň formálnosti a symbolického obsahu
 • čistě informační tabule
 • přímý předmět rozhovorů při mítincích
 • zachycení okamžiku
 • jednodušší správa tabule

Virtuální Kanban tabule

 • pro decentralizované, virtuální týmy
 • viditelná pouze on-line
 • informace v e-mailech rychle zapadnou
 • potenciálně nekonečné rozdělení tabule
 • na lístek se vejde mnoho informací
 • pracovní nástroj díky propojení pomocí odkazů atd.
 • vyžaduje techniku pro prezentaci
 • změny lze vysledovat pomocí logů
 • správa tabule se musí připravit

Za těchto předpokladů analogová Kanban tabule rozvine své přednosti ve výrobním provozu nebo na oddělení a propojí znázornění procesu přímo s „reálným“ prováděním úkolů na místě. Omezený prostor pro popis je navíc optimálním podnětem k pádnějšímu přemýšlení o úlohách a odpovědnostech z hlediska efektivity.

Stejně jako Scrum žije i Kanban každodenními krátkými mítinky, které v ideálním případě probíhají vestoje přímo u tabule. Centrální otázky (kdo má co dělat, co je potřeba vyřídit, jaké jsou překážky) lze zodpovědět velmi rychle, změny na tabuli jsou rychle proveditelným společným úkolem, který je zaznamenán všemi účastníky mítinku.

Virtuální tabule je naproti tomu dokonalým nástrojem pro úkoly a procesy, které jsou tak jako tak realizovány virtuálně – například při designu nové firemní značky nebo řízení všech on-line aktivit. Je sice zapotřebí si na nový systém zvyknout a provést školení uživatelů, avšak jakmile se postup jednou zažije, dojde k výraznému snížení počtu e-mailových a telefonických dotazů. On-line nástroj je navíc archivem procesu, který může být využit při review a dalších agilních aktivitách.

Poznámky na fyzické Kanban tabuli takto sice nelze využít přímo, ovšem s technickými pomůckami pro prezentaci a přednášky to rovněž nebude žádný problém. Sada Capture APP umožňuje digitalizaci snímků z analogových tabulí a jejich další virtuální zpracování podle daných měřítek.

V konečném důsledku je však hlavní věcí to, že Kanban tabule a další pomůcky pro vizualizaci slouží pouze jako podpora. Jádrem všech aktivit v agilní firmě je správná komunikace a spolupráce zaměstnanců. Obojí však můžete podpořit správným vybavením. Při výběru těchto produktů Vám naši zaměstnanci rádi pomohou také osobně.

Naše top kategorie z tohoto poradce