Zpět
Poradce pro oblast Životní prostředí

Rozdíl mezi čistým prostorem a kontrolovaným prostorem

Znáte rozdíl mezi čistými prostory a kontrolovanými prostory?

Často můžete ušetřit hodně peněz, pokud víte, jak uklizené a čisté mají Vaše pracovní prostory být. Potřebujete pouze oddělení od jiných oblastí, nebo máte systém místností, který navíc vyžaduje techniku pro udržování čistoty vzduchu? Nebo musí být pracovní oblast dokonce oddělena od okolních oblastí dodatečnými propustmi? Na tyto otázky byste měli znát odpověď, abyste zjistili, zda potřebujete uklizenou zónu, kontrolovaný prostor nebo čistý prostor.

Kontrolovaný prostor a čistý prostor wt$

Rozdíl mezi kontrolovaným prostorem a čistým prostorem lze určit na základě vlastností ventilační a filtrační techniky. Zatímco v čistém prostoru jsou pomocí čisticí techniky ze vzduchu filtrovány částice o velikosti maximálně 5 mikrometrů, v kontrolovaném prostoru se mohou ve vzduchu vyskytovat i částice o velikosti 600 mikrometrů a větší, které nejsou filtrovány, nýbrž se usazují na součástech a podlaze.

Zatímco v čistém prostoru se čistota vzduchu zjišťuje počítadly částic, v kontrolovaném prostoru musí být součásti omývány a vzorky z mycí lázně jsou pro zjištění velikosti částic a „znečištění“ posuzovány pomocí mikroskopu.

I když se zdá, že obojí zní komplikovaně, je třeba počítat s tím, že investice do čistých prostorů může vyjít o něco dráž než výdaje na kontrolované prostory. Výdaje se navýší o náročnější zařízení z ušlechtilé oceli a vyšší náklady na pořízení a provoz vzduchotechnických systémů.

Firmy, které tedy čeká zařizování výrobních prostor, by se měly přesně informovat o tom, jak vysoká musí být třída čistého prostoru pro plánované využití, a přesně zvážit potřebu vybavení pro čistý nebo kontrolovaný prostor. Základní přehled o tom, jak má vypadat uklizená zóna, kontrolovaný prostor a čistý prostor, získáte z následující tabulky.

Stupně čistoty

Na základě pokynů VDA svazek 19 část 2

Stupeň čistoty 0

Pracovní procesy, které by mohly být potenciálně odděleny, avšak probíhají ve stejné oblasti.
Žádné zařízení zaměřené na čistotu. Technika čištění vzduchu je zbytečná.

Žádné označení

Kontrolovaný prostor a čistý prostor wt$

Stupeň čistoty 1

Ohraničení

Pracovní procesy jsou od ostatních oblastí odděleny označením na podlaze, pásovými závěsy nebo dělicími stěnami. V této vymezené oblasti je kladen důraz na čistotu. Osoby a materiály, které vstupují do dané oblasti, musí odpovídat nárokům na čistotu. Nepoužívá se žádná technika pro čištění vzduchu.

Označení uklizená zóna

Kontrolovaný prostor a čistý prostor wt$

Stupeň čistoty 2

Pevné ohraničení

Pracovní procesy probíhají ve stavebně oddělených prostorách nebo budovách, které musí splňovat důležité směrnice z hlediska čistoty. Osoby a materiály, které do tohoto prostoru vstupují, podléhají těmto směrnicím. Technika pro čištění vzduchu se nepoužívá.

Označení kontrolovaný prostor

Kontrolovaný prostor a čistý prostor wt$

Stupeň čistoty 3

Pevné ohraničení s propustmi a technikou pro čištění vzduchu

Pracovní procesy probíhají ve stavebně oddělených prostorách nebo budovách, které musí splňovat přísné směrnice z hlediska čistoty. Osoby a materiály vstupují do tohoto prostoru přes propusti a podléhají těmto směrnicím. Částice jsou ze vzduchu filtrovány technikou pro čištění vzduchu.

Označení čistý prostor

Kontrolovaný prostor a čistý prostor wt$

Praktický informační systém u příslušných výrobků

  • Hygienické oblasti
  • Kontrolované prostory
  • Čisté prostory

Na příslušných stránkách výrobků pro čisté a kontrolované prostory naleznete doporučení pro použití. Na první pohled tedy můžete zjistit, zda je výrobek vhodný pro hygienické oblasti, kontrolované prostory a čisté prostory.

Naše top kategorie z tohoto poradce