Zpět
Poradce pro oblast Životní prostředí

Informace ohledně odsávání nebezpečných látek na pracovišti s nebezpečnými látkami

Bezpečné zachycování a odsávání výparů ohrožujících zdraví přímo na pracovišti

Pracoviště s nebezpečnými látkami může být jednoduše postaveno na stávající pracovní stoly a jiná pracoviště. Jako příslušenství lze dodat vhodné podstavce.

K čemu je pracoviště s nebezpečnými látkami?

Podle nařízení o nebezpečných látkách a nařízení pro pracoviště musí být v místě jejich výstupu nebo vzniku kompletně zachycovány uvolňované nebezpečné výpary, plyny nebo suspendované látky, dříve než by mohly způsobit poškození zdraví nebo životního prostředí. Pracoviště s nebezpečnými látkami s vysokou efektivností zajišťuje, aby žádné výpary, plyny ani suspendované látky nezatěžovaly dýchaný vzduch při práci s nebezpečnými pracovními látkami (například při stáčení, lepení, čištění, preparování, vážení atd.). Při řádném používání pracoviště s nebezpečnými látkami je navíc zajištěno, že díky koncentracím škodlivých látek ležícím hluboko pod přípustnými hodnotami nemůže dojít k vytvoření výbušných směsí plynů a vzduchu.

Informace týkající se odsávání nebezpečných látek ha&

Jak funguje pracoviště s nebezpečnými látkami?

K efektivnímu a bezpečnému zadržování škodlivých látek na pracovišti s nebezpečnými látkami může docházet pouze optimální kombinací přiváděného a odváděného vzduchu. Schopnost pracoviště zachycovat nebezpečné látky je ve vysoké míře závislá na dosažených rychlostech vzduchu ve vstupním proudu přístroje. Zvýšení přiváděného množství způsobí také současně zvýšení odváděného množství. Pro optimální zachycování a odvádění škodlivých látek jsou zapotřebí vysoké rychlosti vzduchu v oblasti předního otvoru. Pouze touto souhrou lze zabránit případné možnosti "odražení" škodlivých látek o zadní stěnu a jejich úniku dopředu ven z pracoviště s nebezpečnými látkami.

Clona čerstvého vzduchu

Pracoviště s nebezpečnými látkami může tyto výše popsané požadavky splnit díky svému optimálnímu vedení odpadního vzduchu a díky použití clony čerstvého vzduchu v horní a dolní oblasti předního otvoru:

 • Přívod vzduchu do clony výkonným radiálním ventilátorem
 • Potřebný přiváděný vzduch je nasáván z pracovního prostoru
 • Další vedení přiváděného vzduchu přes hliníkové rámové profily propojené rohovými spoji
 • Přetlak vznikající v trubkovém rámu napájí obě trysky čerstvého vzduchu se sklonem 45° dovnitř
 • Nebezpečné látky (plyny, výpary nebo suspendované látky) přítomné, resp. vznikající v pracovní oblasti jsou bezpečně zachycovány a vedeny dozadu na odrazovou stěnu
 • Optimálně účinné odsávání, efektivní zachycování nebezpečných látek pomocí nasávacích štěrbin a dalšího vedení do systému odpadního vzduchu
 • Pracoviště s nebezpečnými látkami musí být obecně připojeno na vhodný místní systém pro odvod odpadního vzduchu

Bezpečnost při zachycování nebezpečných látek

Pracoviště s nebezpečnými látkami nabízí uživateli cíleným foukáním clon čistého vzduchu v přední oblasti a odsáváním u zadní stěny maximálně efektivní způsob zachycování nebezpečných látek.

Spolehlivá funkce

 • Permanentní indikace vzduchotechnické funkce díky sériově integrovanému vzduchotechnickému monitorovacímu zařízení
 • Monitorování aktuálních množství vzduchu ve výstupní a vstupní šachtě měřením tlaku
 • Integrované tlakoměrné prvky s nastavitelnou požadovanou hodnotou, nastavené na potřebná požadovaná (minimální) množství vzduchu
 • Signál alarmu (akustický a optický) při cca 10% odchylce od nastavených hodnot vzduchu. Optický alarm se vypne až po opětovném dosažení nastavených požadovaných hodnot.
 • Volitelný bezpotenciálový kontakt alarmu pro přenos do centrálního řídicího místa
 • Integrovaný akumulátor pro zajištění funkce celé monitorovací jednotky i při výpadku proudu

Shrnutí

Pracoviště s nebezpečnými látkami zaručují maximální míru bezpečnosti a ochrany zdraví uživatele:

a) Optimálně vzájemně odladěné clony čerstvého vzduchu v oblasti předního otvoru

b) Optimálně upravené vedení odpadního vzduchu

c) Sériové vzduchotechnické monitorovací zařízení

Jiná provedení než nabízené modely a doplňkové příslušenství lze dodat na vyžádání.

Dotažte se prosím - rádi Vám poradíme!

Naše top kategorie z tohoto poradce