Zpět
Poradce

Žebvříky, schůdky a lešení

Vždy byste měli dbát na to, aby Vaše žebříky a lešení splňovaly platné normy. Pouze tak budete zajištěni i v případě škod. Žebříky a lešení musí také splňovat určité předpoklady, aby byly bezpečné. V naší kategorii se dozvíte, jaké normy platí pro různé druhy stoupací techniky.

Žebvříky, schůdky a lešení wt$

Na povrchu záleží

Žebvříky, schůdky a lešení wt$

Pracovní plošiny nejsou nijak zvlášť vysoké a jejich plocha pro stání je zpravidla příjemně široká. Poskytují tak lepší pocit bezpečí než žebříky a schůdky. Ještě důležitější než šířka plochy pro stání je však její materiál. K dispozici jsou vhodné povrchy plošin odpovídající okolním podmínkám. V naší kategorii pracovních plošin naleznete informace o různých druzích.

Předejděte nebezpečným situacím

U pojízdných lešení záleží nejen na tom, zda jsou vyrobena podle normy ČSN, nýbrž především na bezpečném chování zaměstnanců, kteří lešení používají. Firemní předpisy, ve kterých jsou zaměstnanci informováni o možných zdrojích nebezpečí a životně důležitých pravidlech, mohou pomoci zajistit potřebné povědomí. V kategorii pojízdných lešení se dozvíte více o těchto pravidlech chování – od fáze montáže přes používání až po přepravu.

Žebvříky, schůdky a lešení wt$

Správaný ùhel

Žebvříky, schůdky a lešení wt$

V případě průmyslových schodů musí být dodrženy určité rozměry a úhly sklonu, aby odpovídaly normě. Podle toho, kde jsou schody umístěny, může být důležité, aby byly ohnivzdorné, odolné vůči působení povětrnostních vlivů nebo vůči chemikáliím. Jaké bezpečnostní prvky musí průmyslové schody mít se dozvíte v příslušné kategorii.

Bezpečné stupně

Žebříky se musí nechat každý rok zkontrolovat a podle typu musí splňovat určité normy. V kategorii žebříků se kromě jiného zabýváme změněnými směrnicemi pro opěrné žebříky s délkou přes 3 metry. Avšak důležitá není pouze norma ČSN EN 131 a povinnost provádět zkoušky. Měli byste znát rovněž směrnice pro uživatele, které Vám pomohou předcházet nehodám.

Žebvříky, schůdky a lešení wt$

Prevné stání

Schůdky

Norma ČSN EN 14183 předepisuje, jaké vlastnosti musí schůdky mít, aby umožňovaly bezpečné použití ve Vaší firmě. V kategorii schůdků jsme pro Vás shrnuli nejdůležitější pravidla, která by měly schůdky splňovat.

Naše top kategorie z tohoto poradce