Trendy v oblasti obalů

Na co byste si při balení svých produktů měli dávat pozor

2021/08/31

Zkuste se vžít do situace, kdy jste naposledy vybalovali zboží z obalu. Ať už to byl nový chytrý telefon, který jste obdrželi během prvního pracovního dne, nebo o novou tiskárnu v kanceláři. Co jste při vybalování viděli jako první? Správně – byl to obal.

První styčný bod mezi zákazníkem a výrobkem představuje obal. Při profesionálním ztvárnění tohoto obalu si zákazník dává do vzájemné souvislosti obsažený výrobek a vysokou kvalitu. Ústřední funkcí je ochrana při přepravě, ale obal má současně také reprezentativní charakter, u kterého je rozhodující první dojem.

Následující příspěvek na blogu pojednává o trendech v oblasti primárních a sekundárních obalů, které jsou ilustrovány na základě příkladů z praxe. Při tom se zdůrazňuje, na co byste měli dbát, pokud chcete mi při obchodování úspěch i v budoucnosti. V návaznosti na to je uveden výhled, jakým směrem se bude obalový průmysl dále vyvíjet.

Obalový průmysl v kostce

Globalizace, inovativní technologie a zvyšující se nároky spotřebitelů mají rozhodující vliv na trvale se rozrůstající odvětví obalových řešení. Celosvětový souhrnný objem obalového trhu se odhaduje na téměř 900 miliard euro (stav v roce 2019). Celková výkonnost obalového průmyslu činí jen v samotném Německu více než 50 miliard euro. To odpovídá zhruba 2 % hrubého domácího produktu. Na nejvyšším místě se při tom, a to v celosvětovém měřítku, umísťuje odvětví strojírenství v Německu, Rakousku a Švýcarsku. V těchto třech zemích působí v odvětví obalů a balicí techniky více než 5 000 podniků.

Nové technologie a používání různých materiálů umožňují obchodníkům rychle reagovat na trendy a přizpůsobovat se přáním zákazníků. Pět určujících trendů v odvětví obalů a balicí techniky lze shrnout do následujících kategorií:

Trendy v oblasti obalů wt$

Co přinese budoucnost?

V nadcházejících letech budou obaly ve stále větší míře vyráběny z biologických materiálů, které jsou ze 100 % odbouratelné. Následující příklady umožňují nahlédnout do aktuálního vývoje.

Inteligentní obaly

Trendy v oblasti obalů wt$

Pro účinný boj proti plýtvání potravinami je podporován vývoj „aktivních obalů“. Potravinářské obaly, které dokážou prodloužit dobu trvanlivosti, a tím omezovat plýtvání potravinami, přispívají ke zvyšování poptávky.

Na obalech jsou umístěny inteligentní indikátory, které poskytují například údaje o čerstvosti a teplotě výrobku nebo o době uplynulé od jeho prvního otevření. Spotřebitelům mají pomáhat při rozhodování o spotřebování zboží.

Houby místo polystyrenu

Trendy v oblasti obalů wt$

Protože se polystyren obtížně recykluje a používá se zejména pro technické výrobky, výzkumní pracovníci vyvinuli alternativu z hub: obalový materiál je biologického původu a zcela se obejde bez chemických látek. Softwaroví giganti, mezi které patří například Dell Computers, se rozhodli právě pro tuto novou technologii, aby posílili svou image, a především přispěli k ochraně životního prostředí.

Nápojové nádoby z řas

Trendy v oblasti obalů wt$

Inovace, která spočívá ve výrobě obalů z řas, přináší revoluci na trh s nápoji. Pomocí této nové technologie se dnes například nealkoholické nápoje dají místo do plastových lahví plnit do membrán z řas. Výhodou jsou mimořádně nízké náklady na výrobu, navíc je varianta z řas ze 100 % odbouratelná a kromě toho i jedlá.

A teď zabalit!

Zachovejte si s námi přehled o vývoji na trhu

Je důležité sledovat a analyzovat překotné změny trhu, které se uskutečňují ve znamení globalizace, abyste dokázali rychle reagovat na nové trendy. Kromě šetrnosti k životnímu prostředí má být v budoucnu nezbytná transparentní logistická struktura. Vaši zákazníci budou jistě chtít vědět, odkud zboží pocházíjakým způsobem bylo přepravováno. Spotřebitelé se při nákupu stále častěji rozhodují na základě pozitivních hodnot. Podniky, které nezačlení udržitelnost do své podnikatelské strategie, budou muset počítat se ztrátami.

Trendy v oblasti obalů mg$

Kontaktujte nás!

V případě dalších dotazů jsme Vám bezplatně k dispozici