800 950 950 

SORPČNÍ PROSTŘEDKY A PRODUKTY PRO LIKVIDACI UNIKLÝCH KAPALIN

VŠE PRO SPRÁVNOU MANIPULACI S NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI.

Nebezpečné látky používané v mnoha odvětvích průmyslu mohou při svém úniku ohrozit zdraví a životy lidí, či způsobit závažné znečištění životního prostředí.

Právě netěsná místa představují v kombinaci s používáním nebezpečných látek vysoké riziko ohrožení. Všude tam, kde jsou skladovány, přepravovány, zpracovávány nebo je manipulováno s nebezpečnými látkami, může dojít k jejich úniku. Často dochází k vytečení hydraulického oleje, benzínu, nafty nebo chemikálií. Přitom uklouznout kvůli kaluži oleje je ještě to nejmenší nebezpečí. Mnohem větší riziko s sebou přínáší poleptání, otrava nebo ohrožení půdy a spodních vod. Často je při úniku nebezpečných látek nezbytné přerušení výroby a uzavření postižených prostor.

Mezinárodní a národní zákonné normy stanovují firmám povinnost, aby při nakládání s nebezpečnými látkami přijaly náležitá bezpečnostní opatření k ochraně zaměstnanců a životního prostředí. Díky vhodným sorpčním prostředkům KAISER+KRAFT budete v případě úniku nebezpečných látek na takovou situaci připraveni. Pokud dojde k havárii, pak uniklé látky ihned identifikujte, ohraničte, bezpečně zachyťte a následně ekologicky zlikvidujte.

Rádi Vám pomůžeme při výběru vhodného řešení pro ochranu zaměstnanců a životního prostředí. Široký sortiment KAISER+KRAFT Vám nabízí spolehlivé sorpční prostředky pro prevenci stejně jako výrobky pro likvidaci uniklých látek.

Sorpční tkaniny

SORPČNÍ TKANINY.

Sorpční tkaniny patří k povinné výbavě každé firmy, která jakýmkoli způsobem manipuluje s nebezpečnými látkami. V rizikových zónách firmy by mělo být preventivní používání nasákavých tkanin samozřejmostí. Jedná se totiž o efektivní opatření, které dokáže zabránit vzniku škod nebo alespoň omezit jejich rozsah.

Naše sorpční tkaniny ze 100% polypropylenových vláken jsou ideální pro preventivní použití před stroji, na pracovištích a pod nimi, pod potenciálními netěsnými místy jako, jsou ventily, kohouty, výpusti atd. I při kapání, neočekávaném úniku nebo havárii mohou rychle, snadno a účinně pomoci.

>>K nasákavým tkaninám.

 

>>Sorpční tkaniny – FAQ.

Sorpční tkaniny dodáváme v různé kvalitě, provedení a formátech. Dle druhu absorbované látky máte možnost zvolit mezi univerzálním provedením, či speciálním na olej nebo chemikálie. Díky barevnému rozlišení rychle naleznete správný druh. Sorpční tkaniny v šedém provedení jsou univerzální a absorbují všechny kapaliny včetně slabých kyselin a louhů. Modré sorpční tkaniny odpuzují vodu a absorbují olej, benzín a rozpouštědla. Speciální žluté tkaniny jsou určeny pro kyseliny, louhy a jiné agresivní kapaliny. Použití sorpčních tkanin je snadné - stačí je položit, nechat nasáknout a poté tkaninu ekologicky zlikvidovat. Díky nízké vlastní hmotnosti a mimořádně vysoké absorbční kapacitě (až 25násobek vlastní hmotnosti) spotřebujete méně materiálu a ušetříte za likvidaci. K dalším výhodám patří čistá aplikace protože na rozdíl od sypkých sorbentů neobsahují prach a nezanechávají vlákna. je lze použít i na přesné stroje a v provozech se zvýšenými nároky na čistotu. Tkaniny navíc nemusí být namáhavě zametány.

Soupravy pro pomoc v případě netěsnosti

RYCHLÍ POMOCNÍCI V PŘÍPADĚ NÁHLÉHO ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK: SADA SORPČNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍPAD NETĚSNOSTI

Když ve firmě dojde k vážnému úniku nebezpečných látek, existuje rychlá a efektivní pomoc. Můžete ihned použít sadu sorpčních prostředků pro případ netěsnosti.

Každá firma, která pracuje s nebezpečnými látkami nebo je skladuje, by měla mít připraveno nouzové vybavení pro zachycení a likvidaci uniklých kapalin.

S výrobky pro likvidaci uniklých látek si již nebudete muset dělat starosti s nekontrolovatelným únikem nebezpečných látek, vysokými náklady na likvidaci a výpadky výroby z důvodu odstraňování následků. Vhodné je rovněž provést školení a nácvik se zaměstnanci, aby bylo zabráněno chybám a zvýšení nákladů z důvodu nesprávného nebo neodborného použití.

S našimi sadami sorpčních prostředků pro případ netěsnosti budete mít rychle po ruce vše, co pro „první pomoc“ potřebujete. V tašce nebo pojízdném boxu naleznete potřebné vybavení jako nasákavé obdélníky, hadice, polštáře, utěrky, sáčky pro likvidaci a rukavice. Když zachováte chladnou hlavu, nestane se z malé nehody jistě žádná katastrofa. Správným použitím vhodných prostředků zamezíte dalšímu možnému úniku nebezpečných látek a zajistíte tak nejen bezpečnost na pracovišti, ale přispějete i k ochraně životního prostředí.

>>K sadám sorpčních prostředků pro případ netěsnosti.

Sypké sorbenty

DŮLEŽITÁ JE RYCHLOST A KVALITNÍ SYPKÝ SORBENT.

Když dojde k úniku nebezpečných kapalin, je třeba reagovat rychle. V tom Vám nyní mohou pomoci vhodné sypké sorbenty, protože jejich vysoká sorpční schopnost šetří čas při likvidaci kapalin. Sypké sorbenty lze s úspěchem použít na mnoha místech, např. ve firmách uvnitř i venku, v průmyslových provozech, v dílnách, ve výrobních halách, na dálnicích, silnicích, na zpevněných plochách uvnitř i venku, ale také na drsných a porézních podlahách a asfaltu..

Univerzální koncentrovaný sorbent je jako sorpční prostředek pro olej a chemikálie univerzálně použitelný a vhodný téměř pro všechny kapaliny. Nepřekonatelný je při zachycování pastovitých látek jako, jako jsou pryskyřice, laky nebo lepidla.

>>K sypkým sorbentům.

Univerzální nasákavý granulát typu III R z vysoce porézní vulkanické horniny je vysoce savý sorpční; prostředek pro olej a chemikálie vhodný pro všechny průmyslové podlahy a silnice, který je rovněž schválen pro veřejné a vnitropodnikové dopravní plochy. Univerzální sypký sorbent;t je ideální pro zachycování olejů a vodou ředitelných kapalin, kyselin, louhů a hořlavých kapalných chemikálií. Na základě atestu DEKRA je vhodný pro zachycování bionafty a zachovává si velmi dobrou násakavost i za deštivého počasí. Nasákavý granulát na olej CorkSorb typu I, II a III R je naším několikanásobně oceněným ekologickým absorpčním prostředkem, který je ideální pro zachycování všech druhů; olejů, rozpouštědel nebo jiných organických sloučenin na dopravních plochách, průmyslových podlahách a vodním povrchu. Korek je 100% přírodní, dorůstající a biologicky odbouratelná surovina, čímž značně šetří přírodní zdroje. Tento nasákavý, pro olej vhodný, granulát je rovněž schválen pro použití v potravinářském průmyslu. 1 kg výrobku "Cork Sorb" dokáže pojmout 4,8 litru oleje. .

Těsnicí prostředky

NEUNIKNE ANI KAPKA - FLEXIBILNÍ TĚSNĚNÍ.

Kdo hledá rychlou ochranu proti uniklým kapalinám, bude spokojen s našimi flexibilními těsnicími prostředky z polyuretanu. Lze je okamžitě použít, nepropouští kapaliny a zabraňují tak proniknutí nebezpečných a škodlivých látek do systému odpadních vod. Těsnicí prostředky navíc ohraničují místa úniku, resp. zabraňují jejich rozšíření. Speciální tvarovatelný plast přitom optimálně drží i na nerovném povrchu a zabraňuje kapalinám prosakovat zespodu.

Těsnicí prostředky jsou odolné vůči většině olejů a mnoha průmyslovým chemikáliím na vodní bázi, lze je snadno čistit mýdlovou vodou a používat opakovaně. Těsnicí rohože jsou ideální pro rychlé utěsnění odtoků, kanálových vík nebo jímek. Zahrazovací náspy jsou vhodné k okamžitému ohraničení nebo svedení uniklých kapalin. A pokud je postižena větší oblast, lze spojit více zahrazení k sobě. Místa, kde dochází k únikům častěji, mohou být trvale zajištěna permanentními zahrazovacími náspy. Materiál je přitom tak odolný, že mu nevadí přejíždění běžnými dopravními prostředky.

V našem bohatém sortimentu naleznete těsnící zátky, utěsnění pro sudy apod K těsnicím výrobkům

 

 

 

 

Skládací záchytné vany

SKLÁDACÍ ZÁCHYTNÉ VANY - PRAKTICKÉ DOČASNÉ ŘEŠENÍ.

Co vlastně udělat s věcmi, které je třeba přechodně odstavit nebo dočasně uskladnit z důvodu údržby? Kam: se sudy, součástmi strojů, bateriemi a přístroji,
ze kterých by mohly uniknout nebezpečné kapaliny? Jak zachytit malá množství přeteklých a uniklých látek?

Vyzkoušejte skládací záchytnou vanu! Tato flexibilní a rychlá ochrana zachytí uniklé kapaliny a zabrání jejich dalšímu šíření. Montáž není nutná - stačí ji rozložit a použít. Díky několika pohybům můžete začít  mimořádně stabilní skládací vanu ihned používat.

Ve skládací univerzální záchytné vaně lze např. přechodně skladovat nádoby, baterie nebo znečistěné součásti strojů. Tyto skládací vany poskytují maximální flexibilitu a současně ochranu. Skládací vany lze použít také, pokud dojde k havárii. V případě úniku kapalin z vozidel, sudů, potrubí nebo strojů představují okamžitou a velmi snadnou pomoc - stačí je rozložit a ihned použít.

V našem sortimentu rovněž naleznete mnoho dalších skládacích van pro případ nouze jako jsou univerzální vany s výpustným hrdlem a vany QuickBerm® umožňující přejíždění stohovači a nákladními automobily, a to v různých velikostech a provedeních. Prohlédněte si nabídku v našem e-shopu!

>>Ke skládacím záchytným vanám.

Další produkty

Prevence úniku a manipulace s uniklými látkami.

Záchytné plachty pro únik ve výšce: Umožňují zachycení a cílené odvedení kapalin kapajících ze střech, trubek, vedení atd.

 

Pásový odlučovač oleje : Pro účinné a efektivní odstraňování cizích olejů v nádržích na chladicí maziva, procesních a chemických lázních atd.

Sběrná nádoba na nebezpečné látky:
Ideálně se hodí pro sběr, skladování a likvidaci použitých sorpčních prostředků pro olej (textilie, granuláty), utěrek, zbytků barev a hořlavých látek a látek ohrožujících životní prostředí.

Rohož s nasákavým polštářem: Absorpční nasákavý polštář v nepropustné, flexibilní rohoži z PVC – ideální pro netěsné, kapající stroje, trubky, vedení, kohouty atd. Nečistoty neproniknou na podlahu.
 

Příručka pro prevenci a případ NÁHLÉHO ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK.

Pořiďte si nyní naši bezplatnou příručku. Dozvíte se více o vhodných výrobcích pro prevenci a případ náhlého úniku nebezpečných látek. K příručce.