800 950 950 
Soukromí zákazníci Firemní zákazníci
  Vytisknout stránku

Značky kvality RAL

Značky kvality RAL jsou vyjádřením vysokých požadavků na kvalitu sledovaných neutrální stranou. Značka kvality RAL-RG-614 je udělována testovaným výrobkům ve skladové technice a provozním zařízení. Zde jsou na příslušné výrobky kladeny vysoké požadavky na kvalitu a bezpečnost. Vy, jako zákazník, se poté můžete spolehnout na to, že Vám bude skutečně dodáno zboží s přislíbenými vlastnostmi.

Výrobky, které nesou značku kvality RAL, musí splňovat minimálně 9 následujících bodů kvality:

1. Stabilita a nosnost jsou testovány uznávaným kontrolním statikem. Ověřený statický výpočet je archivován.
2. Stabilita a nosnost včetně dostatečné tuhosti v v horizontálním a vertikálním směru jsou zjištěny a doloženy při plném provozním zatížení.
3. Výrobce pro tyto produkty používá výhradně normované materiály.
4. Výrobce disponuje kvalifikovaným odborným personálem pro konstrukci, výrobu a montáž výrobků.
5. Zkoušky prováděné výrobcem jsou úředně potvrzeny státním ústavem pro zkoušení materiálů ve spolkové zemi Německo.
6. Konstantní kvalita výrobků je prokázána vlastními protokolovanými kontrolami výrobce.
7. Výrobci se minimálně dvakrát ročně podrobují neohlášeným kontrolám konstantní kvality a bezpečnosti prováděných státním ústavem pro zkoušení materiálů.
8. Výrobce poskytne provozovateli návody k použití pro montáž a provoz.
9. Produkty výrobce jsou obecně vybaveny typovými štítky, které udávají maximální zatížení polí a jednotlivých polic.
Tyto kategorie by Vás rovněž mohly zajímat

PŘEJETE SI NÁHLED OPTIMALIZOVANÝ PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ?

E-shop KAISER+KRAFT je nyní k dispozici také v nové mobilní verzi, která je pro Vás nadále průběžně vyvíjena.
Vyzkoušet mobilní náhled
Porovnání výrobků