800 950 950 
Soukromí zákazníci Firemní zákazníci
  Vytisknout stránku Otevřít stránku jako PDF

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Rozsah působnosti a identifikace dodavatele
 2. Uzavření smlouvy
 3. Registrace zákazníka
 4. Ceny
 5. Náklady na dopravu
 6. Dodací podmínky a nedodání zboží z důvodu nedodání ze strany dodavatelů
 7. Platební podmínky
 8. Výhrada vlastnického práva
 9. Právo na odstoupení
 10. Poškození během přepravy
 11. Záruka
 12. Změny Všeobecných obchodních podmínek
 13. Závěrečná ustanovení


Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanovují rámec podmínek, za nichž Vám můžeme prodávat zboží. Žádáme Vás, abyste se s nimi pečlivě seznámili.

Dovolujeme si upozornit zejména na Vaše právo na odstoupení od smlouvy dle článku 9 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

 
1 Rozsah působnosti a identifikace dodavatele


(1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také „Podmínky“) se vztahují na veškeré objednávky podané spotřebiteli prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese: www.kaiserkraft.cz.

Dodavatelem se rozumí:
KAISER+KRAFT, s.r.o.
U Garáží 1611/1
170 00 Praha 7
jednatelé: Martin Cvik, Michael Moser
telefon: 800 950 950
Po-Pá: 7:30 - 17:00

fax: 800 100 046
DIČ: CZ 48593591
IČO: 48593591
email: kaiserkraft@kaiserkraft.cz

(dále jen „KAISER+KRAFT“ nebo „my“).

Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s námi uzavírá smlouvu nebo s námi jinak jedná.

(2) Zboží v online internetovém obchodě KAISER+KRAFT je nabízeno výhradně zákazníkům starším 18 let.

(3) Výhradním jazykem smlouvy je čeština.

(4) S aktuálně platnou verzí Všeobecných obchodních podmínek se můžete seznámit a vytisknout si ji na webové stránce www.kaiserkraft.cz/conditions.

(5) Společnost KAISER+KRAFT neukládá uzavřené smlouvy a neumožňuje k nim přístup.

 
1 Uzavření smlouvyy


(1) Výrobky jsou prezentovány v internetovém obchodě, aby Vám bylo umožněno učinit nabídku na uzavření kupní smlouvy. Kliknutím na tlačítko „Koupit nyní“ podáváte závaznou nabídku na uzavření kupní smlouvy. Před odesláním závazné nabídky na uzavření kupní smlouvy můžete zkontrolovat a změnit zadané údaje a opravit případné chyby. Naše výrobky jsou prodávány pouze pro soukromé užití.

(2) Doručení Vaší objednávky bude potvrzeno automatickým e-mailem ihned poté, kdy objednávku podáte, avšak samotné toto potvrzení nepředstavuje akceptaci objednávky a uzavření smlouvy. Vaši objednávku bude akceptována buďto zasláním samostatného potvrzení objednávky e-mailem, nebo dodáním zboží.


(3) Berete na vědomí, že nejsme povinni kupní smlouvu uzavřít, a to zejména pokud zboží objednáte za chybnou kupní cenu uvedenou na stránkách internetového obchodu z důvodu naší interní chyby.

(4) Vyhrazujeme si právo prohlásit kupní smlouvu za neplatnou v případě zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod. a dále na základě rozhodnutí správního nebo soudního orgánu, o kterém Vás budeme informovat. Berete na vědomí, že ve výše uvedených případech nelze uzavřít platnou kupní smlouvu.

 

2 Registrace zákazníka


(1) Máte možnost se zdarma zaregistrovat jako zákazník našeho internetového obchodu. Jakmile se zaregistrujete, bude Vám zřízen trvalý zákaznický účet. Poté budete moci pomocí tohoto zákaznického účtu podávat budoucí objednávky, aniž byste museli pokaždé uvádět své údaje. Pro podání objednávky není registrace nutná ani na registraci není právní nárok.

(2) Pro účely registrace a založení zákaznického účtu je třeba uvést aktuální a platnou e-mailovou adresu a heslo. Vaše e-mailová adresa bude sloužit jako Vaše uživatelské jméno. Pro přihlášení budete muset zadat toto uživatelské jméno a Vaše heslo. Uvedenou e-mailovou adresu budeme používat pro korespondenci s Vámi. Pokud jde o shromažďování a zpracovávání osobních údajů, odkazujeme Vás na naše Zásady týkající se shromažďování a zpracování osobních údajů, jejichž aktuální znění naleznete zde: www.kaiserkraft.cz/data_security_d

(3) Jste povinni se svými přihlašovacími údaji nakládat obezřetně. Nejste oprávněni za žádných okolností poskytnout své přihlašovací údaje třetím osobám anebo umožnit třetím osobám přístup k Vašemu zákaznickému účtu obejitím přihlašovacích údajů. Pokud máte důvodné podezření, že Váš zákaznický účet je neoprávněně užíván třetí osobou, jste povinni nás neprodleně informovat.

(4) V případě jakékoliv změny svých osobních údajů jste odpovědní za jejich aktualizaci. Veškeré změny můžete provádět online po přihlášení ke svému zákaznickému účtu.

(5) Jste oprávněni nás kdykoliv požádat o zrušení své registrace. Zrušení registrace bude znamenat trvalé odstranění Vašeho zákaznického účtu a veškerých osobních údajů s tímto účtem přímo souvisejících s výjimkou případů, kdy tyto údaje musí být uchovávány ze zákonných důvodů, nebo pokud jsou stále nezbytné pro plnění stávajících objednávek.

(6) Jsme oprávněni kdykoliv přestat nabízet možnost registrace a vedení zákaznického účtu prostřednictvím našeho internetového obchodu. V takovém případě Vás budeme neprodleně informovat a Váš zákaznický účet bude spolu se všemi s ním souvisejícími údaji natrvalo smazán.

 

3 Ceny


(1) Ceny uvedené na stránkách internetového obchodu u jednotlivých výrobků zahrnují DPH v zákonné výši a veškeré další cenové složky s výjimkou přepravních nákladů. Společnost KAISER+KRAFT je registrovaným plátcem DPH.

(2) Podle zákona o evidenci tržeb jsme povinni Vám vydat účtenku. Zároveň jsme povinni zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

5 Přepravní náklady


V rámci České republiky dodáváme zboží bez jakýchkoliv nákladů na dopravu v případě standardního způsobu dodání.

 

6 Dodací podmínky a nedodání zboží z důvodu neplnění dodavatelů


(1) Zboží je dodáváno pouze v rámci České republiky.

(2) Není-li dohodnuto jinak, zboží je dodáváno z našeho skladu na Vámi udanou adresu.

(3) Pokud nemáme na skladě veškeré výrobky, které jste si objednali, jsme oprávněni realizovat v opodstatněných případech dílčí dodávky. Veškeré lhůty, jako je například lhůta k odstoupení, začnou běžet až po realizaci poslední dílčí dodávky.

(4) Dodací lhůta činí 3 až 5 dnů od uzavření smlouvy, není-li v informacích o výrobku uvedeno jinak.

(5) Jste povinni převzít objednané zboží. Jestliže zboží nelze doručit ani po třech pokusech o jeho doručení z důvodů překážek na Vaší straně, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy. Veškeré platby, které jste učinili, Vám v takovém případě budou bez zbytečného prodlení vráceny.

(6) Jsme oprávněni odstoupit od smlouvy, jestliže Vámi objednaný výrobek není k dispozici z důvodu, že nám předmětný výrobek bez našeho zavinění nedodali naši dodavatelé. V takovém případě Vás budeme bez zbytečného prodlení informovat a případně navrhneme dodání srovnatelného výrobku. Pokud není žádný srovnatelný výrobek k dispozici, nebo pokud si nepřejete, aby Vám byl srovnatelný výrobek dodán, tak Vám bez zbytečného prodlení vrátíme veškeré částky za nedodané zboží, které jste již uhradili.

 

7 Platební podmínky


(1) Platba musí být uhrazena převodem předem.

(2) V případě platby předem Vám poskytneme údaje o svém bankovním spojení v potvrzení objednávky. Účtovaná částka musí být na náš účet převedena do deseti dnů.

(3) Jste-li v prodlení s úhradou, bude se na kupní cenu vztahovat úrok z prodlení v zákonné výši.

 
8 Výhrada vlastnického práva


Zboží zůstává naším majetkem až do úplného uhrazení kupní ceny. Dokud nedojde k převodu vlastnického práva ke zboží, tak nelze zboží zastavit, použít jako zajištění, zpracovávat nebo jakkoliv měnit bez našeho svolení.

 
9 Právo na odstoupení


(1) Spotřebitelé jsou oprávněni odstoupit od jednotlivé kupní smlouvy ve lhůtě 30 dnů.

Právo odstoupit od smlouvy

Jste oprávněni odstoupit od smlouvy ve lhůtě 30 dnů bez udání důvodu.

Lhůta na odstoupení vyprší po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy fyzicky převezmete poslední dodávku zboží objednaného na základě smlouvy, nebo kdy poslední kus takového zboží fyzicky převezme Vámi označená třetí osoba (jiná než dopravce).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat:

KAISER+KRAFT, s.r.o.
U Garáží 1611/1
170 00 Praha 7
telefon: +420 800 950 950
fax: +420 800 100 046
email: kaiserkraft@kaiserkraft.cz

formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení

Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Jsme oprávněni pozastavit výplatu náhrady, dokud neobdržíme zpět příslušné zboží, nebo dokud neprokážete, že jste zboží odeslali zpět, a to podle toho, co nastane dříve. Zboží zašlete zpět nebo je předejte na adrese Kaiser+Kraft,spol. s r.o., CTPARK JIHLAVA, ČERVENÝ KŘÍŽ 283, 586 02 JIHLAVA, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Termín je splněn, pokud zboží zašlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

Adresát:

Kaiser+Kraft,spol.  s r.o.
CTPARK JIHLAVA
ČERVENÝ KŘÍŽ 283
586 02 JIHLAVA

telefon: 800 950 950
fax: 800 100 046
e-mail: kaiserkraft@kaiserkraft.cz


Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*).

Datum objednání (*) /datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů,

Adresa spotřebitele/spotřebitelů.

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Konec instrukcí týkajících se práva na odstoupení od smlouvy

(2) Nejste oprávněni odstoupit od smlouvy, jestliže zboží, které má být dodáno, není tovární výroby a jestliže bylo upraveno podle Vašeho přání nebo jestliže bylo jasně přizpůsobeno Vašim požadavkům, nebo pokud zboží, které má být dodáno, podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou dobu trvanlivosti.

(3) Žádáme Vás, abyste předešli jakémukoliv poškození nebo znečištění zboží. Pokud je to možné, vraťte nám zboží v původním obalu s veškerým příslušenstvím a veškerými součástmi. V případě nutnosti použijte ochranný vnější obal. Pokud již nedisponujete původním obalem, řádně zboží zabalte, aby bylo dostatečně chráněno před poškozením během přepravy, a tak se předešlo nárokům na odškodnění z důvodu poškození způsobeného kvůli vadnému obalu.

(4) Před vrácením zboží nám, prosím, zavolejte na číslo 800 950 950, abychom věděli, že je zboží na cestě. Díky tomu budeme schopní výrobky co nejrychleji identifikovat a zařadit.

(5) Upozorňujeme, že uplatnění Vašeho práva na odstoupení není závislé na dodržení ustanovení obsažených v článku 9 odst. 3 a 4 těchto Podmínek.

(6) Pokud jsme Vám spolu s Vaším nákupem poskytli odměnu nebo dar, pak je darovací smlouva mezi Vámi a námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že darovací smlouva bude v případě odstoupení od kupní smlouvy neplatná. V takovém případě nám musíte spolu s vrácením zboží vrátit i poskytnutou odměnu či dar.

 
10 Poškození během přepravy


(1) Pokud je zboží dodáno se zřejmým poškozením vzniklým během přepravy, ihned tyto vady reklamujte u přepravce a co nejdříve nás kontaktujte (800 950 950).

(2) Jestliže neuplatníte reklamaci nebo nás nekontaktujete, nebude to mít žádné dopady na Vaše zákonem garantovaná záruční práva. Pokud tak však učiníte, pomůžete nám uplatnit naše vlastní nároky vůči přepravci nebo pojišťovně.

 
11 Záruka


(1) Na výrobky nabízené v našem internetovém obchodě se vztahují zákonná záruční práva.

(2) Zaručujeme, že výrobek nemá v okamžiku dodání žádné vady. Zejména zaručujeme, že při dodání:

 • má zboží vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které popisujeme nebo které jste mohli důvodně očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
 • se zboží hodí k účelu, který uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství; a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


(3) Záruka poskytnutá v článku 11 odst. 2 Podmínek se nepoužije u zlevněného zboží na vadu, pro kterou byla sleva ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

(4) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. V případě vad, které nastanou do 24 měsíců od převzetí, můžete své zákonné právo uplatnit v sídle naší společnosti na následující adrese: KAISER+KRAFT, spol. s.r.o., U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7.

(5) Vedle zákonných záručních práv Vám poskytujeme 36měsíční dodatečnou a dobrovolnou záruku od data uzavření kupní smlouvy na všechny výrobky prezentované v našem internetovém obchodě. Více informací najdete na www.kaiserkraft.cz/service_guarantee

(6) Upozorňujeme, že naše dodatečná a dobrovolná záruka nemá žádným způsobem dopad na Vaše zákonná záruční práva a ani s nimi nesouvisí.

 

12 Změna Všeobecných obchodních podmínek


(1) Tyto Podmínky jsme oprávněni kdykoliv změnit. Na Vaše objednávky se vztahují Podmínky aktuálně platné v okamžiku objednávky; znovu Vás na ně výslovně upozorníme v průběhu procesu objednávky.

(2) Změny a doplňky těchto Podmínek, které mají dopad na stávající účty registrovaných zákazníků, zejména pak změny článku 3 těchto Podmínek, budou prováděny pouze v rozsahu, v jakém je to nutné z důvodu právních či funkčních změn našeho internetového obchodu, jako jsou technické úpravy či změny přihlašovacího procesu nebo správy zákaznického účtu.

(3) O veškerých změnách či doplňcích dle odstavce 2 těchto Podmínek budete informováni e-mailem, a to nejméně čtyři týdny před nabytím jejich účinnosti. Oznámení o realizovaných změnách či doplňcích bude považováno za dostačující s tím, že Vám nebudeme přímo zasílat pozměněné či doplněné Podmínky nebo novou verzi Podmínek v jejich úplném znění. Naše oznámení bude pouze obsahovat odkaz, na němž Vám bude k dispozici úplné znění nové verze Podmínek.

(4) Pokud neuplatníte námitky vůči změnám či doplňkům podle odstavce 2 tohoto článku 12 Podmínek do 14 dnů od oznámení předmětných změn či doplňků, bude se mít za to, že jste s těmito změnami či doplňky vyjádřili souhlas, přičemž na tuto skutečnost Vás ve svém oznámení výslovně upozorníme.

 
13 Závěrečná ustanovení


(1) Pokud je jakékoliv ustanovení těchto Podmínek neúčinné, zbytek smlouvy zůstane i nadále v platnosti. Namísto jakéhokoliv neúčinného ustanovení se použije příslušné ustanovení právních předpisů.

(2) Tímto přebíráte nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765, odst. 2 občanského zákoníku.

(3) Jakékoliv spotřebitelské spory týkající se těchto Podmínek mezi Vámi a společností KAISER+KRAFT, s.r.o. lze řešit mimosoudní cestou. Subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Česká obchodní inspekce je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je veden na seznamu Evropské komise. Další informace najdete na internetových stránkách České obchodní inspekce https://adr.coi.cz/cs. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Porovnání výrobků