Zpět
Poradce pro oblast Životní prostředí

Informace o odvětrávání v laboratořích

Odtahy jsou v mnoha laboratořích nejdůležitějšími součástmi zařízení. Musí být dimenzovány tak, aby se koncentrace škodlivých látek nedostaly z odtahu do místnosti, nýbrž aby byly efektivně odsávány. Odtahy obdržíte v mnoha provedeních a variantách v závislosti na daném použití, průběhu práce a ve shodě se vzduchotechnickou koncepcí laboratoře. Všechny typy odtahů byly testovány ve vlastním vzduchotechnickém měřicím úseku a odpovídají normě EN 14175. Sestávají z horní části odtahu s nárazovými stěnami, držáků stojanů, osvětlení, podstavce stolu s keramickou deskou a odtokovou nádrží a podstavných skříní s otočnými dveřmi.

Volitelně lze laboratorní stolní odtahy vybavit horním zasklením čelního panelu, aby byl umožněn lepší vhled u vysokých pokusných konstrukcí. Přídavně lze zvolit také odběr médií a zásuvky s ochranným kontaktem. Kromě uvedených odtahů existuje množství dalších typů, jako jsou hloubkové odtahy, odtahy přívodního vzduchu, odtahy s opěrným paprskem, filtrační odtahy, kouřové odtahy, radionuklidové odtahy atd.

Informace o odvětrávání v laboratořích ha&

Požadavky na laboratorní odtahy

Odtahy musí být dimenzovány tak, aby

  • se díky jejich konstrukci a vedením vzduchu v provozním stavu nemohly do prostoru laboratoře dostat plyny, výpary nebo prach v nebezpečné koncentraci nebo množství z vnitřku odtahu
  • se uvnitř odtahu nemohla vytvořit nebezpečná, výbušná atmosféra
  • byl personál laboratoře uzavřeným předním posuvným krytem chráněn před stříkajícími nebezpečnými látkami nebo odlétávajícími úlomky skla.

Odtahy jsou konstruovány podle normy EN 14175. Tato norma sestává z následujících částí:

  • Část 1: Názvosloví
  • Část 2: Požadavky na bezpečnost a výkon
  • Část 3: Typové metody zkoušení
  • Část 4: Metody zkoušení (On site)
  • Část 5: Doporučení pro instalaci a údržbu
  • Část 6: Digestoře s proměnným prouděním vzduchu

Často kladené otázky ohledně EN 14175:

Detailní obrázky našich laboratorních odtahů:

Informace o odvětrávání v laboratořích ha&

Odtah vnitřní pohled

Informace o odvětrávání v laboratořích ha&

Detail odtahu

Informace o odvětrávání v laboratořích ha&

Detail odtahu

Dotažte se prosím, rádi Vám poradíme!

Naše top kategorie z tohoto poradce