Zpět
Poradce pro oblast Životní prostředí

Co je čistý prostor?

S tímto sortimentem Vám nabízíme množství výrobků pro čisté prostory, které Vám pomohou dodržet individuální směrnice na stanovišti z hlediska koncentrace částic, např. regály, dopravní a přístrojové vozíky, stoly, skříně, vybavení pro převlékárny, nádoby na odpad, pracovní židle atd.

Pomůcka pro plánování čistého prostoru wt$

V mnoha oblastech výrobky dnes musí být monitorována a řízena koncentrace částic ve vzduchu. Znečištění jakéhokoli druhu je třeba účinně zabránit. Jako příklady lze jmenovat např. výrobu polovodičů, lékařská zařízení nebo farmaceutický průmysl.

Již při běžných pohybech rukou při sezení odevzdává člověk až 10 milionů částic za minutu. Úkolem techniky pro čisté prostory je účinně zakročit proti nebezpečím pro pracovní postup, která pocházejí od člověka a pracoviště.

Pokud je to možné, uvádíme u každého výrobku doporučení, ve kterých třídách čistého prostoru může být použit. Pro výběr a vhodnost výrobku jsou rozhodující "rámcové podmínky" Vašeho čistého prostoru (např. výskyt částic, používaná média atd.) a Vaše vlastní směrnice pro pracoviště. Rádi Vám poradíme, které provedení výrobku je vhodné pro Váš specifický případ použití.

Čistý prostor tvoří definovanou oblast, ve které lze pracovat za "čistých" podmínek. Tyto podmínky jsou zapotřebí ve stále více oblastech: v lékařské oblasti, výzkumných laboratořích, v potravinářském, farmaceutickém, elektronickém nebo polovodičovém průmyslu.

Znečištění výrobního prostředí prachem a částicemi by snížilo nebo zcela zpochybnilo kvalitu výrobků. Pro vytvoření tohoto "čistého" pracoviště nestačí pouze zásobovat prostor čistým vzduchem. Musí být také zabráněno usazování kontaminací vznikajících v prostoru. Jeden čistý prostor se přitom sotva rovná jinému, protože prostorové podmínky, průběh procesu, požadovaná třída čistého prostoru a přirozeně také investiční a provozní náklady vyžadují individuální řešení.

Pomůcka pro plánování čistého prostoru wt$

Úkoly techniky pro čisté prostory

Technika pro čisté prostory chrání výrobky, procesy a pracující osoby před škodlivými vlivy znečištění. Vlastní úloha techniky pro čisté prostory spočívá v zajištění předem určené čistoty vzduchu v pracovním prostoru z hlediska cizích částic nesených vzduchem, aby bylo zabráněno jejich škodlivému vlivu na procesy a osoby!

Z toho vyplývají v širším smyslu tyto úkoly:

 • Zadržování částic ze vzduchu v pracovní oblasti
 • Filtrace vzduchu a vedení proudění
 • Odstupňování podtlaku a přetlaku mezi místnostmi a druhy místností
 • Dodržování určitých stavů vzduchu, např. teploty a vlhkosti vzduchu
 • Přívod vysoce čistých médií pro proces
 • Výrobní technika a vedení procesu kompatibilní s čistým prostorem
 • Přizpůsobené chování personálu a potřebné školení a motivace
 • Zvládnutí čistoty povrchu výrobků, pracovních ploch a obalových prostředků
 • Odvádění a likvidace procesního odpadního vzduchu


Ochrana výrobků:

 • Ochrana účinných látek před kontaminací jinými aktivními substancemi, vyrobenými ve stejném provozu
 • Ochrana meziproduktů a konečných produktů při výrobě léčiv před znečištěním mikroorganismy a produkty jejich látkové výměny (pyrogeny)
 • Ochrana pracovních procesů biotechnologie před kontaminací jinými než procesními mikroorganismy
 • Zajištění sterility parenteralií


Ochrana osob:

 • Ochrana zaměstnanců před procesními riziky
 • Ochrana před kontaktem s vysoce aktivními účinnými látkami
 • Ochrana provozního prostředí před nebezpečnými substancemi


S tímto spektrem úloh je technika pro čisté prostory klíčovým článkem v řetězci hygienických opatření při výrobě léčiv, potravin, polovodičů atd.

Naše top výrobky z tohoto poradce
Relevance
Počet výrobků: 75
Naše top kategorie z tohoto poradce