800 950 950 

Nový elektrický pohon pro dopravní přístroje

Dopravní vozíky EUROKRAFT o šířce 700 mm a 800 mm nyní mohou být vybaveny praktickým elektrickým pohonem. Nový elektrický pohon usnadňuje manipulaci s břemeny o hmotnosti až 500 kg a významně tak přispívá k urychlení a zefektivnění pracovních procesů.

 

Elektromotor výrazně usnadňuje pohyb naložených etážových vozíků, montážních vozíků a skříňových vozíků z pletiva, plechu nebo dřeva. Tento dodatečný pohon navíc šetří dopravní vozíky i zdraví zaměstnanců. Síla vynaložená při tažení a posouvání vozíků je výrazně nižší. Použitím elektrického pohonu je podpořena ergonomie na pracovišti, rychlost pracovních kroků a životnost zařízení.

 

Elektrický pohon umožňuje pohyb dopředu i dozadu ve dvou rychlostech. Dopředu rychlostí 4 až 5 km/h a dozadu 3 až 3,5 km/h.

 

Při plně nabité baterii je možný trvalý provoz motoru po dobu jedné hodiny dokonce i se zátěží 500 kg.

Montáž elektrického pohonu

Elektrický pohon lze na dopravní vozík namontovat velmi snadno a rychle pomocí dvou šroubů. Jejich povolením se demontuje stávající příčník s pevnými koly a na stejné místo se pomocí šroubů připevní elektrický pohon. Baterii zvládne uživatel připojit sám.

 

Poté již jen stačí připevnit vysílač se zacvakávacím držákem na manipulační rukojeť. Pro snadnou montáž je k dispozici hliníková objímka a šestihranná matice. Průměr manipulační rukojeti přitom může variovat mezi 30 a 33 mm.

 

Elektrickým pohonem mohou být snadno opatřeny také bezpečnostní přepravníky, skříňové a stolové vozíky.

Bezpečnostní prvky na přístroji

Technický přístroj, který je každý den používán v provozních a výrobních prostorách, by samozřejmě měl být chráněn důležitými bezpečnostními zařízeními. Na ochranu před požárem v případě zkratu nebo přehřátí elektroniky je řídicí jednotka vybavena bezpečnostní funkcí nouzového zastavení, která ji v případě nebezpečí vypne. K nouzovému vypnutí však dojde také při minimálním napětí, aby byla baterie chráněna proti úplnému vybití.

Elektrický pohon je dimenzován tak, aby se motor v trvalém provozu při správném používání zahříval pouze mírně. Zahřátého motoru se proto lze i krátce po použití dotýkat rukama.

Promyšlené měření proudu nabízí potřebnou ochranu proti přetížení a kromě toho umožňuje automatické vypnutí elektrického pohonu, pokud se v jízdní dráze vyskytnou překážky.


K přístroji patří vysílač, jehož přijímač je umístěn na elektromotoru. Pokud se vysílač příliš vzdálí od přijímače, dojde k nouzovému vypnutí. Obě horní tlačítka umožňují pomalý pohyb dopravních přístrojů dopředu a dozadu. Obě dolní tlačítka slouží k rychlejší jízdě.

Pro pohyb přístroje musí být vysílač nasazen na přístroji. Sejmutí vysílače proto chrání proti neoprávněnému používání elektrického pohonu.

Sejmutý vysílač může vyslat pouze příkaz k zastavení. Ten se aktivuje stisknutím tlačítka pro nouzové vypnutí na vysílači. Cizí vysílače se stejným kmitočtem nelze k obsluze použít.

Po uplynutí nastavené doby nečinnosti přejde elektrický pohon do úsporného pohotovostního režimu.

 

PRODUKTY EUROKRAFT S ELEKTRICKÝM POHONEM

Elektromodul lze u společnosti KAISER+KRAFT samozřejmě zakoupit také samostatně, abyste mohli snadno vybavit své stávající dopravní přístroje. Pokud uvažujete o koupi nových dopravních vozíků, můžete je nyní zakoupit již s příslušným elektrickým pohonem. Modul i výrobky dodávané s vhodným elektromodulem naleznete zde.